www.ovdim.org.il

בהסכם העבודה נחתם וויתור על חוק מגן - האם הטכנאי יקבל תשלום על שעות נוספות?

דרגו את המאמר

טכנאי שעבד ברחבי הארץ עם רכב מהחברה – יקבל תשלום בעבור שעות נוספות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי מעסיקתו של טכנאי מסופי מחשבים תפצה אותו בפיצויי פיטורין וזכויות נוספות על סך של כ-60 אלף שקלים. העובד עבד בחברה בתור טכנאי למסופי מחשב ובמסגרת תפקידו פעל גם במעבדת החברה וגם בבתי הלקוחות ברחבי הארץ.

חוזה העבודה, "וויתור" על זכויות מגן?

הטכנאי עבד בחברה במשך כשלוש שנים ועשרה חודשים, תחת חוזה עבודה ובו הסעיפים הבאים:

 

 • תפקידו של הטכנאי דורש מידה מיוחדת של אמון אישי משום שמסגרת עבודתו הינה כזו אשר המעסיקה אינה יכולה לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלו. ולפיכך, יועסק העובד במסגרת שעות גלובאליות, באופן שבו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951 ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו לא יחולו על עליו.
 • משכורתו של העובד תהה 5,000 שקלים ברוטו לחודש, ושיחה להעלאת שכרו תיערך אחת לשנה.
 • העובד יקבל רכב חברה לצורך עבודתו.
 • העובד יקבל מכשיר פלאפון לצורך עבודתו בלבד, ידווח ויקבל ממוקד השירות הנחיות לעבודה, על מנת לאפשר פיקוח רציף ועדכונים שבין החברה לעובד במשך יום העבודה.

 

העובד דורש שעות נוספות ונפתח מאבק בינו לבין ההנהלה

במחצית שנת עבודתו השלישית, עלו יחסי הצדדים על שרטון עקב טרוניות חוזרות ונשנות אשר הועלו על ידי הטכנאי, בעקבות שעות עבודה מרובות אשר בעבורן הוא לא מתוגמל בתעריף "שעות נוספות". הוויכוחים שנתגלעו בין הצדדים החריפו עד כדי שהביאו לפיטוריו של העובד בסוף אותה השנה.

 

האם שעה תשיעית בחוזה של שמונה שעות הינה "שעה נוספת"

האם יכולה להיות חפיפה בין ימי חופשה לימי הודעה מוקדמת?

המעביד יחויב לגלות את המסמכים לעובד הזר לצורך תביעה

בית המשפט דחה את תביעתה של עובדת זרה לתשלום שעות נוספות


במהלך עבודתו של הטכנאי התנהלו התכתבויות רבות בינו לבין הנהלת החברה בהן נשלח לעובד מכתב "אזהרה אחרונה", כחצי שנה לפני פיטוריו, ובו הוא נדרש "בהתאם לשיחות רבות" לשפר את התנהגותו כלפי הלקוחות והממונים עליו בכדי לשמור על מקום עבודתו.

העובד השיב על מכתב זה בטענה כי לא נערכו איתו "שיחות רבות" כלשון המכתב, והלין על כך שהחברה מכריחה אותו להמשיך ולעבוד מעבר לשעות העבודה, מבלי לתגמל אותו על כך. הצדדים המשיכו להתכתב בעוד החברה מאשימה את הטכנאי בהפרות משמעות כגון תלונות אשר מגיעות בנוגע אליו מלקוחות, שימוש פרטי ברכב לאחר שעות העבודה (דבר אשר נהוג אצל כל הטכנאים האחרים, לרבות ימי מילואים וחופשה) ועוד.

 

החברה מורידה 450 שקלים משכרו באופן חד צדדי

 

זאת ועוד, משכרו של העובד הורדה תוספת "בונוס" של 450 שקלים והוא הועבר לעבוד בעיקר במעבדה ולא בשירות הלקוחות. הטכנאי המשיך לטעון כנגד מנהלי החברה שטענותיהם הינן סתמיות וכלליות, אשר אינן מבוססות ו\או מוכחות. כמו כן, גרס במכתביו כי העברתו למעבדה והורדת 450 השקלים משכרו, מהווים הרעה מוחשית בתנאי העסקתו.

יחסי הצדדים הגיעו לכדי פיצוץ בחודש העסקתו האחרון, כאשר גילה הטכנאי ששני ימי חופשה נוכו משכרו מבלי שנטלם. בבואו להלין על כך בפני מנהל החברה, עלתה השיחה לטונים גבוהים, עד כדי שמנהל החברה אמר לטכנאי שעומדות בפניו שתי אפשריות – פיטורין או התנצלות. מכיוון שהטכנאי סרב להתנצל, הוא פוטר באותו היום.

 

עובדי מדינה - פרש לגמלאות וחזר בחוזה מיוחד, האם זכאי לכתב מינוי?

האם ניתן לדון בזכויות עובדים מחוקי מגן בהליך בוררות?

פיצויים בגין הפרשי שכר וימי חופשה לעובדת סיעודית מסרי לנקה


המחלוקת העיקרית - תשלום ה"שעות הנוספות" ונסיבות הפיטורין

החברה טענה כי יכולה היא לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד לרבות ימי ההודעה המוקדמת וזאת בשל הפרות המשמעות המרובות אשר היו מנת חלקו של הטכנאי לאורך שנות עבודתו. בית הדין לא קיבל את טענתה של החברה, שכן לא היה בידה של האחרונה להוכיח כי הטענות כנגד העובד (שימוש אישי ברכב, תלונות מלקוחות, שימוש במכונת הצילום ללא היתר, אי מסירת דו"חות וכו’) הינן מבוססות. הטכנאי, לעומת זאת, העניק מענה הולם לכל התלונות, באופן מנומק ומפורט.


אי לכך, לא קמה למעסיקה עילה לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד, והם נקבעו על סך של כ-31 אלף שקלים.

 

וויתור של שעות העבודה והמנוחה מהחוזה, האמנם?

החברה טענה בנוסף, כי "חוק שעות העבודה והמנוחה" אינו חל על העובד, שכן במסגרת עבודתו כטכנאי ברחבי הארץ, קשה היה המעקב אחר שעות העבודה שלו. בית המשפט דחה טענותיה אלו משום שהחריגים עליהם לא חל החוק הינם שניים:

 • עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי.
 • עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

ברור היה לבית המשפט כי הטכנאי לא היה בתפקיד הנהלה בכיר או תפקיד הדורש מידת אמון אישית מיוחדת, שכן לא היה הוא אישה סודה של החברה, אלא טכנאי פשוט. גם החריג השני של החוק, איננו חל על התובע, שכן החברה פיקחה על שעות עבודתו ואף ציידה אותו בטלפון סלולארי בו יוכל לעדכן אותה לגבי מיקומו ומשימותיו.

אי לכך, פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצויים לתובע באופן הבא:

 

 • 30,000 שקל – פיצויי פיטורין והלנת פיצויי פיטורין.
 • 6,600 שקל - חלף הודעה מוקדמת.
 • 8,000 שקל - שעות נוספות.
 • 2,850 שקל - הפרשי שכר שונים.
 • 12,000 שקל – הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 


לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.