www.ovdim.org.il

עובדת חברת חשמל לא תפוטר למרות שלוש פניות בעניין לממונה על חוק עבודת נשים

דרגו את המאמר

הממונה לחוק עבודת נשים דחתה שלוש בקשות לפטר עובדת בהריון ובטיפולי פוריות

 

פיטורי עובדת לאחר חצי שנת ותק, כאשר היא בהריון או בטיפולי פוריות, דורשים את אישורה של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה על החוק בוחנת האם התקיים קשר סיבתי בין הפיטורים לבין ההריון, ודי בקשר מסוים על מנת להביא למניעת הפיטורים. להלן דוגמא למקרה בו חברת החשמל הגישה לא פחות משלוש בקשות שונות לפיטורי עובדת, וכל הבקשות נדחו על ידי הממונה. 

 

      קראו עוד בתחום:

 

העובדת החלה לעבוד בתור עובדת ארעית בחברת חשמל בתפקיד כלכלנית במחלקת כספים באגף מערכות מידע ותקשוב. ההסכם הקיבוצי החל על הצדדים קובע כי עובדים ארעיים יועסקו בחברת חשמל עד 10 שנים לכל היותר. במרץ 2006, כאשר העובדת צברה כבר ותק של כ-7.5 שנים, היא הועברה לעבוד במדור הכספים בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה.

 

בין הצדדים הייתה מחלוקת בנוגע לעילת העברתה. העובדת טענה כי מדובר בהעברה על בסיס אפשרות לקידום ומתן קביעות, והחברה טענה כי מדובר בהעברה בעילה של חוסר שביעות רצון.

 

הבקשה הראשונה - במהלך טיפולי פוריות

 

במרץ 2007, כשנה לפני תום 10 שנות עבודתה הראשונות של העובדת, פנה מנהל תחנת הכוח למנהל כוח האדם בחטיבת הייצור וטען כי לאור "תפקוד לקוי", הוא אינו ממליץ על מתן קביעות לעובדת. שיחה בעניין נקבעה לעובדת ונאמר לה כי היא עומדת בפני פיטורים ובמידה והיא לא תמצא עבודה חדשה בתוך חודשיים, ישולמו לה פיצויי פיטורים.

 

חודשיים לאחר מכן טענה העובדת בפני מנהל כוח האדם בחטיבת הייצור כי היא נמצאת בטיפולי פוריות והיא מבקשת ארכה נוספת למציאת מקום עבודה חלופי. נאמר לה כי במידה והיא לא תמצא מקום עבודה חלופי, הנהלת חברת חשמל תדרוש את פיטוריה.

 

העובדת טענה כי היא נמצאת בטיפולי פוריות כבר מפברואר 2007, חודש לפני קבלת ההחלטה על פיטוריה. לטענתה, המנהל האישי שלה ידע על טיפולי הפוריות ופיטוריה נובעים בשל היעדרויותיה שאינן תלויות בה ממקום העבודה.

 

חברת החשמל פנתה לממונה לחוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטוריה של התובעת. עוד בטרם התקבל היתר כאמור, הודיעה העובדת למנהלה כי היא בהריון. בסופו של היום, הממונה לא אישרה את הפיטורים. הממונה בחנה את הראיות שהוצגו בפניה וקבעה כי הייתה סתירה לא ברורה בין הערכת עבודתה של העובדת בינואר 2007, שהוגדרה "תפקוד טוב", לבין ההערכה במרץ אותה השנה, חודשיים לאחר מכן, ובה המלצה לפיטוריה.

 

"לא מצאתי כל הסבר או אסמכתא לשוני בתפקודה של העובדת שחל בין חודש ינואר 2007 לחודש מרץ 2007. אני נוטה לקבל את גרסת המעביד למועד הידיעה על טיפולי הפוריות", קבעה הממונה, "לא מצאתי כי עם היוודע דבר ההיריון, עשה המעביד מאמץ כנה וסביר למציאת מקום עבודה חלופי לעובדת. בנסיבות אלו, וגם באם המעביד איננו שבע רצון מתפקודה של העובדת, בהתחשב במשך תקופת העסקת העובדת, ומשלא שוכנעתי כי מיצה המעביד את כל האפשרויות להמשך העסקתה, אינני מוצאת כי יש למצות עם העובדת את הדין דווקא בעת הריונה, ובשים לב לתכלית החוק, אני מסרבת להתיר את הפיטורין".

 

הבקשה השנייה - במהלך שמירת הריון

 

באוגוסט 2007 הוריד אחד מהמנהלים בחברה הוראה כי על התובעת יאסר לעבוד מעבר לשעות העבודה והיא אף לא תקבל שכר עידוד. חמישה חודשים לאחר מכן זומנה העובדת לשימוע בגין אי קידום בדרגה ונאמר לה כי לאור תפקודה הלקוי בעבודה, וחוסר שביעות רצון הממונים עליה, אין בכוונת חברת חשמל לקדמה בדרגה. יום קודם לכן ילדה התובעת, אך בתה נפטרה לאחר עשרה ימים בלבד.

 

שלושה חודשים לאחר מכן נכנסה התובעת להריון פעם נוספת. בחודש הרביעי הודיעה העובדת לחברת החשמל כי היא מצויה בשמירת הריון. 11 ימים לאחר מכן פנתה חברת חשמל פעם נוספת למשרד התמ"ת וביקשה לפטר את העובדת במועד החוקי הראשון. בקשה זו נדחתה פעם נוספת.

 

הממונה מתחה ביקורת על התנהלותה של חברת החשמל כלפי העובדת. ראשית, הממונה ציינה כי למרות שהעובדת לא חזרה לאחר הלידה לעבודתה, חברת החשמל מצאה לנכון לבקש את פיטוריה בפעם השנייה, וזאת כאשר היא בשמירת הריון. כמו כן, צוין כי חברת החשמל לא עשתה די על מנת למצוא לעובדת משרה חלופית ולא התקיימו נסיבות חדשות המצדיקות את שינוי ההחלטה הקודמת.

 

חברת החשמל המשיכה וניסתה להביא לפיטוריה של התובעת גם בתקופה שלאחר הלידה (אחרי הההריון השני). העובדת הודיעה למעסיקיה באפריל 2009 כי היא מתכוונת לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, לתקופה של שנה. חברת החשמל אמרה לתובעת כי תקופת החל"ת תסתיים ביוני 2010, ואז תסתיים גם עבודתה.

 

הבקשה השלישית - לאחר חופשה ללא תשלום בעקבות לידה

 

לאחר מכן, "קוצרה" תקופת החל"ת בשלושה חודשים. התובעת חזרה עם תום תקופת החל"ת ובו ביום הודיעה למנהלה כי היא נמצאת בהליכי פוריות ותיאלץ להיעדר מהעבודה מפעם לפעם. חודשיים לאחר מכן ביקשה העובדת לצאת להשתלמות מקצועית ונאמר לה כי היות ומנסים לפטרה במשך מספר שנים, אין כל כוונה להשקיע בהכשרתה.

פעם נוספת פנתה חברת החשמל לפיטורי התובעת, ופעם נוספת לא אושרו הפיטורים על ידי הממונה לחוק עבודת נשים.

 

הממונה מתחה גם הפעם ביקורת על חברת החשמל בכך שלא ניתנה לאחרונה אפשרות אמיתית להשתלב בעבודה לאחר תום חופשת הלידה, והתנהלות המעסיקה הייתה "בניגוד לכוונת המחוקק המגביל את פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.