www.ovdim.org.il

בית הדין לעבודה ביטל החלטה של וועדת עררים לגבי קרן פנסיה

דרגו את המאמר

בית הדין ביטל החלטה של וועדה רפואית והעובד ייבדק מול וועדה בהרכב חדש


בית הדין האזורי לעבודה בת"א ביטל החלטת ועדת רפואית לעררים של חברת "מבטחים" אשר דחתה את ערעורו של עובד בגין אי הכרה בו כ"נכה". התובע ביקש מחברת הביטוח להכיר בו כנכה ולהעניק לו את קרן הפנסיה המגיעה לו בהתאם להוראות משרד האוצר כפי שאושרו בתקנה 7 לתקנות מס הכנסה.

 

קרא עוד...

 

מס הכנסה על פיצויים בקרן פנסיה

גמלאי בנק פועלים רוצים העלאה בקרן הפנסיה


התובע, הגיש תביעה להכירו כנכה בחודש אוקטובר 2006, בגין בעיות ראיה ומחלת המופיליה (קרישת דם). כמו כן, הביא התובע לעיון הוועדה חוות דעת מומחה, החתומה בידי שני רופאים תעסוקתיים, ומורה להכירו כ"נכה".


וועדת העררים הפנתה את התובע לרופא הקרן אשר קבע כי יש לדחות טענותיו. אי לכך, הוועדה התכנסה במרץ 2007 וקבעה כי אין מקום לקביעת נכות. בקביעת החלטתה, הסתמכה הוועדה על חוות דעתו של מומחה לעיניים.


ערעור ראשון – השופטת מחזירה הדיון לוועדה על מנת שתפרט מסקנותיה


התובע הגיש ערעור לבית הדין לעבודה, אשר התקבל, ובו קבעה השופטת כי וועדת העררים תשיב את מסקנותיה באופן מפורט, בו היא מתייחסת לחוות הדעת הרפואית של רופא העיניים ולחוות הדעת של הרופאים התעסוקתיים מטעם התובע. כמו כן, קבע בית המשפט כי על הוועדה להביא מומחה להמופיליה על מנת לבדוק את מצבו הבריאותי של התובע עקב מחלה זו.


כאשר נדרש בית הדין לבטל החלטת וועדה רפואית של חברת ביטוח, אין הוא יכול לעשות זאת במובן הרפואי של הדברים. בית הדין יכול לבטל החלטה מסוג זה, רק במידה ונפל פגם משפטי בדרך התנהלותה.


הפגם המשפטי – לא התייחסה באופן מפורט לבדיקתו של רופא העיניים


וועדת העררים התכנסה פעם נוספת בדצמבר 2007 וקבעה כי אין מקום לקבוע נכות לתובע. באופן עבודתה בנוגע למחלת ההמופיליה וההתייחסות לחוות דעתם של הרופאים התעסוקתיים, לא נפל פגם. טענותו של התובע כי מומחה ההמופיליה מטעם הוועדה הינו המטולוג ולכן דעתו אינה יכולה להתקבל, נדחתה.

 

באופן דומה נדחו טענותיו של התובע בגין התייחסות שאינה מפורטת דיו לחוות דעתם של הרופאים התעסוקתיים. טענות אלו נדחו משום שבית הדין אינו רשאי להתערב בחוות דעת מקצועיות החתומות בידי רופא.


ישועתו של התובע הגיע דווקא משום שבמסקנותיה לא התייחסה הוועדה לחוות דעתו של רופא העיניים. בית הדין קמא פסק מפורשות כי עליה לפרט מסקנותיה בצורה מנומקת בנושא, באם היא מקבלת את חוות הדעת או לא.


בשל חוסר התייחסותה המפורש של הוועדה לבעיית העיניים, ובשל אי-זימונו של התובע לבדיקות מול הוועדה, ביטל בית הדין את החלטתה וקבע כי התובע יעמוד בפני וועדה נוספת, בהרכב אחר, כאשר מסקנות הוועדה הראשונה לא יהיו לו לרועץ.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

קבל הצעה לקרן פנסיה / קופת גמל
שם + משפחה
נייד
דוא"ל
אני מחפש:
שלח

פסקי דין וחדשות - קרן פנסיה

בנק ישראל מפרסם דו"ח לפיו כ-40% מהמבוגרים בישראל אינם מחזיקים חיסכון פנסיוני... 

האם המעסיק מפריש פנסיה ומדוע השכירים בישראל אינם יודעים את התשובה לשאלה זו? 

האם האוניברסיטה כפופה להוראותיו הדווקניות של חוק יסודות התקציב, או שמא נתון לה חופש אקדמי מבחינת קביעת משכורות ותנאי שכר? 

מרבית הישראלים אינם מקפידים על חיסכון ארוך טווח, ואזרחים רבים לא מסוגלים להפגין בקיאות בסיסית במונחים פיננסיים... 

עמותת "הקואליציה האזרחית" וד"ר הראל פרימק הגישו עתירה לבג"צ בגין "אפליה בין שכירים ועצמאים במשק הישראלי"... 

בית המשפט העליון ביטל הליך ייצוגי שהוגש כנגד המדינה בגין ניכוי פרמיות ביטוח מגמלת גמלאי צה"ל... 

האם עובד יכול לתבוע בגין אי הפרשה למבטחים לפי הסכם קיבוצי? כיצד בית הדין לעבודה יפצה אותו לאחר עשר שנים שלא העדר הפרשה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.