www.ovdim.org.il

האם עובד יכול לוותר על תעריף ``שעות נוספות`` מרצון?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

האם העובד יכול לוותר על תעריף "שעות נוספות"?

 

הצדדים בתביעה שלפנינו הינם עובד בחברת שירותי קול וסאונד התובע את מעסיקתו. התובע הועסק בחברה במשך כשנתיים וחצי.


במהלך תקופת העבודה, חלה הפסקה בתקופת עבודתו של התובע למשך כארבעה חודשים. בתקופה זו, טוען התובע כי שירת בצבא המילואים במשך שבועיים, ולאחר מכן נסע לחו"ל לעניינים פרטיים למשך שלושה חודשים.

 

בעת חזרת התובע לעבודה, לאחר שובו מחו"ל בחודש 12/02, הודיע לו מנהל החברה כי בשל קשיים על רקע "האינתיפאדה השנייה", תנאי עבודתו יהיו שונים מהתנאים שנהגו לפני נסיעת התובע לחו"ל, וכי התובע מתבקש שלא לעבוד בשעות נוספות מאחר שלנתבעת עדיף להעסיק עובד אחר בשעות אלה.
בפועל, התובע ביצע שעות נוספות והסכים לקבל עבורן שכר רגיל, ללא תוספת עבור שעות נוספות.


התובע התפטר מעבודתו, לכך לא ניתנה דמי הודעה מוקדמת ולא שולמו דמי הודעה מוקדמת על ידי מי מהצדדים.

 

חופשה שנתית בעת הודעה מוקדמת, האם מותר?

שלילת דמי הודעה מוקדמת, אימתי?

בית הדין לעבודה מקבל תביעה בגין דמי הודעה מוקדמת


המחלוקות בין הצדדים הינן:

 

  • האם יש תוקף להסכמת התובע כי הנתבעת תשלם לו שכר רגיל בלבד בגין עבודה בשעות נוספות שכר?
  • מה היו נסיבות התפטרותו של התובע מעבודתו, והאם בנסיבות אלה זכאי התובע לפיצויי פיטורים, ובאיזה שיעור?
  • האם זכאי התובע לפיצוי חלף הודעה מוקדמת, על אף שגם לגרסתו, הוא שהביא את יחסי העבודה בין הצדדים לידי סיום, או שמא הנתבעת היא שזכאית לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות?
  • האם זכאי התובע להפרשי שכר, ובאיזה גובה?

 

תוקף הסכמה לוויתור על שעות נוספות

טענת החברה, לפיה הסכמת העובד לקבלת שכר רגיל בלבד בגין עבודתו בשעות נוספות מהווה הגנה מפני תביעת התובע לגמול בעד עבודה בשעות נוספות, איננה מתקבלת בדיון משפטי. אי לכך, קבע בית המשפט כי החברה תפצה את העובד בגין כל שכרו בעבור שעות אשר עבד בגדר "שעות נוספות".

האם התפטרות העובד – דינה כפיטורים?

סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 קובע שתי חלופות אשר בהתקיימן, רואים את התפטרותו של העובד בדין מפוטר. הראשונה, התפטרות "מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה". השנייה, התפטרות "מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו".


זאת ועוד, הפסיקה הכירה באי תשלום גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק כנסיבות בהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.

 

מהם פיטורים אסורים?

התפטרות בגין מצב בריאותי

התפטרות בגין בריאות לקויה של בן משפחה

פיטורים בעל פה או פיטורים בהתנהגות


עם זאת, הכללים שנקבעו בפסיקה ביחס להוראת סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובעים כי במקרה של התפטרות עקב אחת החלופות הללו - על העובד העומד להתפטר ליידע את המעביד על כוונת התפטרותו, כך שלמעביד תהא הזדמנות לסלק את סיבת ההתפטרות הצפויה.

 
על העובד לעשות כן טרם התפטרותו ורק אם המעביד לא פעל לסילוק סיבת ההתפטרות תוך זמן סביר, רשאי העובד להתפטר ולתבוע פיצויי פיטורים.


מכיוון שבמקרה דנן הוכח כי העובד לא הודיע לחברה על כוונתו להתפטר, לרבות הסיבה אשר נעוצה בהתפטרותו, אין הוא זכאי להיחשב כמי שהתפטר מעבודתו בשל הרעת תנאים או כדומה.

לסיכום,

התביעה בנוגע לתשלום שעות נוספות, חרף ההסכמה לוויתור על הזכות העולה מן החוק, מתקבלת, ואילו התביעה בגין התפטרות בדין מפוטר נדחית.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.