www.ovdim.org.il

התפטרות עקב בריאות לקויה של בן משפחה

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 4.8 מתוך 5
התפטרות עקב בריאות לקויה של בן משפחה

בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי במקרה והתפטר עובד לרגל מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו, כלומר הסעיף חל גם במקרים של מצב בריאותי של בן משפחה.

על התובע להוכיח כי התפטר בשל מצב בריאות של בן המשפחה. על מנת לבסס תביעה זו על התובע להוכיח באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו של בן משפחה אינו מאפשר לו בתנאי עבודה ויתר נסיבות העניין להמשיך באותו מעביד או באותו מקום עבודה ולכן מהווים סיבה מספקת להתפטרותו עם זכות לפיצויים. אולם במקרים בהם עצם מחלת העובד, או השפעת מחלתו על כושר עבודתו אינם שנויים במחלוקת, אין בהכרך להמציא תעודה רפואית.

כלל אחד אשר לו יש ליתן את הדעת את באים ליישם את הסעיף הוא שאותו מניע להתפטרות, אותו קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות יפעל למעשה במעמד ההתפטרות ולא יהיה בחינת אפשרות שלא פעלו מכוחה. כלומר, אין די בכך שבמצב בריאותו של העובד היה כדי להוות גורם סיבתי או אחד הגורמים הסיבתיים להתפטרות, אלא שצריך כי יהא ברור כי אותו גורם פעל למעשה.

עובד המתפטר לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, צריך שיודיע על סיבת ההתפטרות עם התפטרותו, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה ולהשפיע על שאר הנסיבות, כך שלא תהא סיבה נוספת להתפטרות.

יחד עם זאת נפסק, כי התפטרות עובד לרגל מצב בריאות של בן משפחתו, אין לפרשה כדרישת החוק שיוכח כי ההתפטרות הייתה לשם טיפול בבן המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהא קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות. קשר סיבתי זה צריך שיהא המניע להתפטרות או אחד המניעים הממשיים.

נוסחו של סעיף 6 לחוק נתון לפרשנות רחבה. מסמכותו של בית הדין ומחובתו להביא בחשבון הממצאים הרפואיים שהובאו בפניו, לרבות שאר תנאי העבודה ונסיבות העניין בעת בחינת השאלה אם הייתה הצדקה רפואית להתפטרות שאותה מבקשים לראות כפיטורים.

בית הדין יכריע לאור המצב האמיתי שהוכח בפניו בעת ההתפטרות. כל מקרה יידון לפי נסיבותיו, כאשר על בית הדין לבחון את מכלול הנסיבות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - התפטרות

המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר לרגל נישואיו והעתקת מקום מגורים, לאחר התקופה הממושכת שבה הוא עבד אצלו 

מעסיק העביר עובדת מסניף אחד לסניף אחר. האחרונה התפטרה בשל הרעת תנאים. האם היא תזכה בפיצויי פיטורים? 

האם מעסיק זכאי לקבל פיצויים מעובד לשעבר אשר עזב את עבודתו מבלי לערוך חפיפה מסודרת למחליף? 

האם ניתן לחייב עובד אשר נוטש את העבודה בתשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת? האם הדברים תקפים לגבי עובדת סיעודית? 

האם עובדים זרים סיעודיים יחוייבו במתן הודעה מוקדמת ארוכה לפני התפטרות, מעבר לקבוע בחוק? 

מגיש מהדורת מבט בארבע השנים האחרונות, יגל מגל, התפטר מתפקידו. מהי הסיבה להתפטרות? 

"האם ישנו פורום שבו יושבים יחד, אדם אל אדם ולא רק נייר אל נייר, המפקדים הישירים עם הממונים החיילים המקצועיים, ומלבנים את הדברים, שעה שבגורל איש הקבע עסקינן? במישור הכללי, אם כן, יש לכאורה צורך בשידוד מארג ההערכות כך שייקבע מקומה של ההערכה החילית הרוחבית - שעל פני הדברים יש טעם והיגיון בקיומה - אל מול חוות הדעת של המפקדים הישירים, וכן "מקומן הגיאומטרי" של אלה האחרונות, ובעיקר כיצד נערך הממשק ביניהן"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.