www.ovdim.org.il

תביעה לבית הדין לעבודה לאחר 21 שנה - האם התיישנה?

דרגו את המאמר

האם תביעה אשר הוגשה לאחר 21 שנה מפיטורי העובד התיישנה?


סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע כי בתביעה אשר לא הוגשה עליה תובענה, ואשר אינה במקרקעין, תקופת ההתיישנות הינה בת שבע שנים. סעיף 6 לחוק מוסיף וקובע כי ביום שבו נולדת עילת התובענה, זהו היום בו מתחילה לרוץ תקופת ההתיישנות. דחייתה של תביעה על הסף מחמת התיישנות איננה עניין של מה בכך.

 

בית המשפט נוטה לדחות תביעות בגין התיישנות בזהירות ובמשורה. מצד אחד, בית המשפט מעניק משקל רב לזכותו החוקתית של התובע לגשת לערכאות. מצד שני, התכלית והטעמים היושבים ביסוד מוסד ההתיישנות יושבים אף הם לנגד עיניו של השופט. דהיינו, אינטרס ציבורי כללי הוא כי אין זה הגיוני שנתבע ייחשף לתביעה בחלוף שנים מקרות האירועים.
 

הנשיא (בדימוס) סטיב אדלר התייחס לכך בפסיקתו באופן הבא. "יש טעם רב בכך שתביעות תוגשנה תוך זמן סביר מהמועד שבו נוצרה עילתן. אנשים וגופים מכלכלים את מעשיהם למשך תקופה סבירה. מסמכים כמו כרטיסי עבודה, תיקים אישיים, פרוטוקולים של ישיבות, פנקסי חופשה וכדומה, נשמרים לתקופה מוגבלת", כותב אדלר.

 

"מעסיקים ועובדים זכאים לדעת האם הם חשופים לתביעות ולחובות. ברי כי ככל שזמן רב יותר חולף בין הגשת התביעה ובין האירוע בגינה הוגשה, כך גדל בהתאמה הקושי לקבוע את העובדות הנכונות והמלאות לגביו. משכך, הכלל הוא, כי בתי הדין לעבודה אינם רואים בעצם העלאת טענת ההתיישנות משום חוסר תום לב או פגם מוסרי כלשהו".

 

תביעה נגד "צים" לאחר 21 שנה


בית הדין הארצי לעבודה נדרש לבחון האם תביעה אשר הוגשה כנגד חברת הספנות צים, לאחר 21 שנים, התיישנה. מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי אלמנתו של עובד צים לשעבר, ועניינה זכויות עובדים שונות הנמצאות במחלקות בין הצדדים. סעיפים 7-9 לחוק ההתיישנות מאריכים במקרים מסוימים את תקופת ההתיישנות. הסוגיה אשר עמדה במרכזו של הדיון בערעור האלמנה כנגד צים בית הדין הארצי היה – האם הוראות סעיפים אלו מתקיימות במקרה דנן.

 

      קראו עוד בתחום:


המערערת הסתמכה בדבריה על פגישה או פגישות אשר התקיימו בין נציגי המשיבה לבינה בשנת 2004. כמו כן, המערערת הצביעה על מסמכים אשר התגלו לה במהלך פגישות אלו ואשר הוצאו מתיקו האישי של המנוח. מסמך אחד הינו מסמך אשר סיכם את זכויות המנוח והמערערת נסמכה עליו בערעורה. המסמך השני הינו טופס 161 אשר שונה בפרט מהותי מן הטופס המצוי בידיה של המערערת – הסכום המצוין בו לתשלום נמוך בכמעט מיליון שקלים מן הסכום המצוין אצלה.

 

פגישה לצורך משא ומתן אינה עוצרת מרוץ התיישנות


בית הדין הארצי הסכים עם קביעותיו של בית משפט קמא לכך שאירוע זה - אשר בו נגלו למערערת שני המסמכים הנ"ל - אינו מקיים את התנאים הקבועים בחוק ההתיישנות לשם הארכת מרוץ ההתיישנות. האירוע בו נמסרו למערערת המסמכים הרלבנטיים לא היווה פגישה אשר במהלכה המשיבה הודתה בקיומה של זכות מסוימת. המשיבה נעתרה למעשה לפגישה זו בשל פנייתה המערערת וניתן לראות בפגישה – לכל היותר – מפגש לצורכי משא ומתן.

 

הלכה פסוקה היא כי פגישות כגון אלו אינן עוצרות את מרוץ ההתיישנות. בפסק הדין נכתב עוד כי בית הדין האזורי צדק בקובעו כי אין ממש בטענה בנוגע להודאה בקיום זכות אשר משתקפת במסמכים (העובדה שהמערערת טוענת כי חלק מהזכויות טרם שולמו לה איננה יכולה לבסס טענה בדבר הארכת מרוץ ההתיישנות).

 

האם תרמית?


המערערת טענה עוד כי התקיימה הוראות סעיף 7 לחוק ההתיישנות, דהיינו – עילת התביעה הינה הונאה או תרמית. אי לכך, לדבריה, יש להאריך את תקופת ההתיישנות מן המועד בו "התגלתה התרמית". טענה זו התייחסה להפרש פיצויי הפיטורים (על בסיס טופס 161 אשר נמצא בתיק המנוח).

 

בית הדין הארצי דחה טענה זו וקבע כי השגותיה של המערערת בעניין "תרמית" נטענו בעלמא. טופס 161 אשר היה בידה של המערערת במשך כל השנים הללו כלל סכום הגבוה מהסכום הרשום בטופס שנמצא בתיק המנוח. דהיינו, אם המערערת לא קיבלה את מלוא הסכום לפי הטופס הנמצא בידיה במשך שנים, מדוע לא הוגשה על ידה כל תביעה כנגד צים (במהלך השנים היא אף הייתה מיוצגת על ידי עורכי דין).

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.