www.ovdim.org.il

האם ניתן לחייב עובד לתקופת זמן קצובה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

פיצויים למעביד בגין עזיבה לפני תום התחייבות?


האם מעביד רשאי להחתים עובד על סעיף התחייבות עבודה לשנה לפחות, והאם הפרתו יכולה לגרור נקיטת סנקציות כלכליות על העובד? תביעה בעניין זה הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה בעקבות תביעה שהוגשה על ידי נציגת שירות.

התובעת עבדה כנציגת שירות במוקד התפעולי של הנתבעת במשך כחצי שנה מחודש אפריל עד לחודש אוקטובר 2007. עם תחילת עבודתה, ובמסגרת חוזה ההעסקה, חתמה התובעת על התחייבות לעבודה במשך שנה, שאם לא תעמוד בה, יקוזזו משכרה דמי ההכשרה בסך 2,500 ש"ח.

 

      קראו עוד בתחום:


בחודש אוקטובר 2007 יצאה התובעת ל-12 ימי מילואים כשבסיומם הודיעה מיוזמתה, על סיום עבודתה. בתלוש שכר חודש 10/07 נוכו משכרה 2,500 ₪ בגין "פ. עזיבה" (פיצוי עזיבה). התובעת לא הכחישה שחתמה על ההתחייבות זו, אולם טענה כי לא קיבלה הכשרה כזו או אחרת או הסמכה שהקנתה לה תעודה מוכרת כלשהי.

לטענתה, "אין פרופורציה בין ה"הכשרה" שקיבלה לבין סכום הקיזוז. התובעת טענה בבית המשפט כי ההתלמדות שקיבלה במסגרת התפקיד הסתכמה בכ-3 משמרות בנות כ-5 שעות כל אחת, בהן למדה להזין את פרטי תלונת הלקוח בתכנת המחשב וביצעה האזנות לנציגים.

האם סעיף זה הינו קביל בבית הדין לעבודה?

הוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 קובעות, כי כי לא ינוכו משכר עבודה אלא הסכומים האלה – סכום שחובה לנכותו או מותר לנכותו על פי חוק, תרומות שהעובד הסכים שינוכו, דמי חבר בארגון עובדים, תוספת לדמי חבר, טיפול מקצועי-ארגוני לטובן הארגון היציג, סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם עבודה, תשלומים שותפים לקופת גמל, וחוב על פי התחייבות בין העובד למעביד.

הוראות סעיף זה לחוק קובעות במפורש מהם הניכויים המותרים משכר עבודה. כמו כן, החוק קובע כי התנאים לניכוי הם שהסכום יהיה קצוב, מוכח או בלתי שנוי במחלוקת. כמו כן, הלכה פסוקה היא שהניכוי יותר רק כאשר העובד נתן הסכמתו לכך במפורש ובכתב.

 

 

בענייננו מתקיים התנאי שהסכום קצוב וניתנה לו הסכמה של התובעת. בית הדין הארצי לעבודה הטיל את נטל הוכחת העדר קשר סביר בין ההוצאה שהוציא המעביד לבין שיעור הפיצוי המוסכם מוטלת על כתפי העובד.

לא מדובר בסכום סביר יחסית לתקופת ההכשרה

בית המשפט קבע כי במקרה דנן לא מתקיים קשר סביר בין ההכשרה שניתנה לעובדת לבין גובה הפיצוי המוסכם. העובדת הייתה נחושה בדעתה כי ההכשרה הייתה קצרה ועל פי העדויות שהוצגו בפני בית הדין – נראה שכך באמת היה. החברה לא השכילה להוכיח כי "תקופת ההכשרה" המדוברת אינה אלא תקופת ניסיון וחפיפה בה מכירים לעובד את הטפסים והנהלים בארגון.

החברה לא הציגה תוכנית לימודים או מערכת שעות אשר יכלו להעיד מה כללה תקופת ההכשרה נשוא התובענה. כמו כן, לא הוצגו קבלות בגין רכישת שירותי הדרכה והחברה לא הביאה לעדות את האדם המסוים אשר העביר את ההדרכה לתובעת. מעדותה של התובעת עלה כי היא חתמה על חוזה ההעסקה, ובו סעיף הפיצוי, לפני שידעה מה כוללת ההכשרה והחברה אף ניכתה את כל סכום ההתחייבות מבלי להתחשב בכך שהתובעת עבדה בארגון למעלה מחצי שנה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.