www.ovdim.org.il

ארגון יציג הגיש תביעה בגין פיצויי הלנת גמלה - האם עובד מושתק מהלגיש תביעה מטעמו?

דרגו את המאמר

אי תשלום גמלת פנסיה – עילת תביעה כנגד כל חודש


השתק עילה הינה טענה משפטית אשר נטענת על ידי נתבע כאשר התביעה אשר הוגשה כנגדו נדונה והוכרעה בעבר על ידי בית משפט מוסמך. מדובר אפוא בטענה אשר מבוססת על עיקרון סופיות הדיון, שכן אין לדון פעם נוספת בדבר אשר הוכרע בעבר.

 

ארגון יציג הגיש תביעה בשמם של העובדים בנוגע להלנת שכר והלנת תגמולי פנסיה. תביעת הארגון היציג נגעה לתקופות מסוימות. האם עובד יכול להגיש תביעה פרטית מטעמו לגבי תקופות אחרות אשר בהן לא עסקה תביעתו של הארגון היציג? האם מדובר בתביעה כפולה אשר יש לדחותה מחמת השתק עילה?


מדובר בתביעה אשר הוגשה על ידי גמלאי עיריית הכרמל, כנגד מעסיקתו לשעבר, בפברואר 2007. התובע עתר לכך כי בית הדין לעבודה יורה לעירייה לשלם לו פיצויי הלנת גמלה בגין העיכובים אשר חלו בתשלום גמלתו בין השנים 2004 ל-2006. טרם הגשת תביעה, הגישה הסתדרות העובדים הלאומית, בשם גמלאי ועובדי העירייה, שתי תביעות לתשלום מלוא שכר מולן, ותשלום גמלה מולן, בתוספת הלנת שכר. תביעת הארגון הייציג נגעה לשתי תקופות בנות שלושה חודשים, כל אחת, בשנת 2006.


הגמלאי טען כי כאשר הוא הבין שעניינו נכלל בתביעות הנ"ל, ביקש הוא למחוק מתביעתו את הסעד המבוקש בגין התקופות המדוברות בלבד. בספטמבר 2007, ניתן פסק דין בעניינו של הגמלאי והעירייה חויבה בתשלום פיצויי הלנת גמלתו בשיעור של 25% שנתי בגין העיכובים בין השנים 2004-2006 (למעט התקופות הכלולות בתביעת ההסתדרות). העירייה הגישה ערעור על פסק דין זה.

 

העירייה טוענת - הארגון היציג כבר הגיש את התביעה

 

העירייה טענה כי יש לדחות את התביעה בגין השתק עילה. העירייה הסכימה כי מדובר בעילה מתחדשת לפיצויי הלנה מדי חודש אשר בו עוכב הגמלה. עם זאת, לשיטתה, מרגע אשר מוגשת תביעה בנושא הלנות, התביעה צריכה לכלול את כל ההלנות אשר הצטברו עובר למועד הגשת התביעה. למעשה, העירייה טענה כי כל ההלנות אשר יש לשלם לתובע, שולמו במסגרת פסק הדין מול ההסתדרות הלאומית – הארגון היציג של העובד.

 

     קראו עוד בתחום:


העירייה הפנתה לפסק דין בתיק רע"א 2094/94 בנק לאומי למשכנתאות נ' מוחמד משלב, אשר במסגרתו נפסק כי יש למזג את שיעורי תשלום המשכנתא לבנק, אשר הגיע מועד פירעונם ערב הגשת התביעה, לכדי עילת תביעה אחת לצורך כללי השתק עילה. דהיינו, התובע היה צריך לכלול בתביעתו את כל שיעורי התשלום אשר מועדם הבשיל ערב הגשת התביעה. העירייה הוסיפה כי ארגון העובדים הגיש את התביעה בשמו של הגמלאי, והאחרון לא טרח כבר אז להגיש בקשה לפיצול סעדים.


הגמלאי טען כי אין להחיל במקרה זה את כללי השתק עילה, וזאת משום שהוא לא היה שותף בקבלת ההחלטה על ידי הארגון היציג, ואף לא ייפה את כוחו להסתדרות הלאומית לייצג אותו בבית הדין לעבודה. מכל מקום, הגמלאי טען כי הוא אינו אשם בכך שנציגות העובדים לא כללה את כל התקופה בה הוא היה זכאי לפיצויי הלנה בתוך התביעה, ואין להעניש אותו בגין כך.


השתק עילה, האמנם?


האם הגמלאי היה רשאי להגיש תביעה נגד העירייה, לפיצויי הלנת גמלתו, וזאת חרף התביעה שהוגשה בעניין זה על ידי ההסתדרות הלאומית? זו הייתה הסוגיה המרכזית בה עסק פסק הדין. העירייה לא חלקה על כך שהתקופה נשוא פסק הדין לא נכללה בתביעות ארגון העובדים. לטענתה, מרגע שהתגבשה עילת התביעה, עוד במועד הגשת התביעות הנ"ל על ידי הסתדרות העובדים, התמזגו לתוכן כל עילות התביעה בגין תשלום גמלת המשיב באיחור.


בית הדין לעבודה קבע כי אין לקבל את טענות העירייה. בפסק הדין נכתב כי עובד זכאי לקבל מדי חודש שכר או גמלה, וכל חודש אשר גמלה זו אינה משולמת, נולדת עילת תביעה חדשה. כל אימת שגמלה לא משולמת במועד, נוצר חוב אותו יכול הזוכה לתבוע בבית המשפט.

 

במילים אחרות, תביעתו של התובע מבוססת אפוא על מקבץ (או אוסף) של עילות אשר כל אחת נולדה במועד בו היא הייתה אמורה להשתלם. בית הדין הארצי לעבודה התייחס לעניין זה בפסיקתו. הלכה היא כי תביעה בגין תשלום גמלה מבוססת על עילה מתחדשת אשר נולדת כל חודש מחדש במועד תשלום הגמלה. הלכה זו באה לידי ביטוי בשורה של פסקי דין והיא טובה גם למקרה דנן.


"מקורה של החובה לתשלום גמלה למשיב הינו בהתחייבות חוזית בין הצדדים מתוקף חוזה עבודה, ובהמשך הסכם הפרישה. כל הפרה של החובה לשלם את הגמלה בחודש מסוים מקימה לגמלאי זכות תביעה כנגד המעסיק לשעבר. זכות זו מתחדשת מדי חודש בגינו לא משולמת לו גמלתו".

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.