www.ovdim.org.il

הרמת מסך ההתאגדות ותשלום פיצויים באופן אישי על ידי בעל הבית, האמנם?

דרגו את המאמר

האם עובד רשאי לדרוש הרמת מסך לצורך תשלום זכויות סוציאליות שונות?

 


נקודת המוצא בדיני חברות היא שיש לתת תוקף לקיומה המשפטי העצמאי של חברה כאשר היא אישיות משפטית הנבדלת מבעלי מניותיה. עם זאת, קיימות נסיבות חריגות המצדיקות הרמת מסך ההתאגדות וייחוס חובות החברה לבעלי המניות.

 

דוקטרינת הרמת המסך מבוססת על הרעיון שקיומה של חברה, fכאישיות משפטית נפרדת מבעליה, נועדה לאפשר לה ניהול עסקים כדין ובתום לב. עם זאת, דוטורינה זו לא נועדה להוות כסות מפני מעשה תרמית או התנהגות בלתי נאותה של החברה כלפי המתקשרים עימה ואו נושיה. קל וחומר כאשר אותם הנושים הינם עובדי החברה.

 

החברה מקיימת עם העובדים יחסים משפטיים קרובים ונמשכים אשר מטילים על בעלי החברה אחריות מוגדרת. יחסי הקרבה בין החברות לבין בעלי מניות ונושאי תפקידים בה, יכולים לשמש בסיס להרמת המסך ביניהם ולחייבם בחובות החברה.

 

      קראו עוד בתחום:


אם כן, באילו טעמים רשאי עובד לדרוש מבית הדין לעבודה הרמת מסך ההתאגדות מעל חברה וחיוב בעליה באופן אישי בתשלום פיצויי הפיטורין וזכויות סוציאליות שונות?

 

שאלה זו עמדה במרכזה של תביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה על ידי עובד אשר עבד בחברה לקידוח במשך שנה ובמסגרת תפקידו הוטלה עליו אחריות על נושאים כגון גבייה, הנפקת חשבוניות, תלושי שכר וכן הסדרת חובות החברה מול גופים שונים.


כארבעה חודשים לאחר שפוטר העובד מן החברה, נחתם בין החברה לבין חברת קידוח חדשה (אשר הוקמה יום קודם לכן) זיכרון דברים למכירת ציוד בבעלות החברה תמורת כ-846 אלף שקלים. בעלי החברה הנתבעת עבר עם הציוד והפך להיות מנהלה המקצועי של חברה החדשה. כחצי שנה לאחר מכן, העביר בעל הבית של החברה החדשה, אשר החזיק במניותיה באופן מלא, את כל מניותיו למנהל השכיר (קרי הנתבע) ללא תמורה.

 

הרמת מסך ההתאגדות בדיני עבודה, אימתי?


אין חולק כי הרמת מסך הינה מהלך יוצא דופן וחריג והיא נעשית למשל כאשר בעל מניותיה של החברה עושה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת שלה או פועל על מנת להונות את נושי החברה.


העילות המקובלות להרמת מסך הן:

 

  • הקמת חברה למטרות תרמית.
  • מצב בו אישיות החברה משמשת כסות לא חוקית לבעליה.
  • ערוב נכסים של בעלי המניות עם נכסי החברה.
  • ריקון החברה מנכסיה.


במקרה דנן טען העובד, אשר בטרם הועסק בחברה עבד כסגן מנהל סניף הבנק שניהל חשבונותיה, שמנהל החברה הנתבע עושה שימוש בחוסר תום לב במסך ההתאגדות. לטענתו, מנהל החברה נהג לפתוח חברות בתחום הקידוחים ולהפסיק את פעילותן לאחר מספר שנים מבלי לפרוע חובותיהן.

 

מספרי הטלפון ותיבת הדואר זהים

 

עיקר טענותיו של העובד נשענו על ממצאי דו"ח חקירה שנערך ע"י החוקר דב לצרס. העובד טען בתצהירו כי בסמוך לפיטוריו חדלה החברה מכל פעילות עסקית והעבירה אותה כולל צבר העבודות, הציוד והעובדים שלה לחברת הקידוח החדשה אשר נוהלה ע"י הנתבע.

 

      קראו עוד בתחום:


לראייה הפנה העובד לכך שמספר תיבת הדואר של חברת הקידוח החדשה ומספרי הטלפון של סניפיה בירושלים ובת"א זהים למספרי הטלפון ותיבת הדואר של החברה הקודמת. זאת ועוד, מספרי הטלפון של החברה הראשונה אינם מנותקים אלא מופנים למשרדי החברה החדשה.

 

מנהל החברה הנתבע - קיבלתי את החברה החדשה ב"מתנה"


הנתבע טען כי בטרם החל התובע את עבודתו בחברה, היה הוא מודע באופן ברור ומלא למצבה הכלכלי הקשה, הן על רקע ההיכרות קודמת עם החברה במסגרת תפקידו כמנהל היחידה העסקית בבנק, והן על רקע העובדה כי נשכר ע"י מנהלה לשם חילוצה החברה מהבוץ הכלכלי אליו שקעה אגב חובות רבים.

 

כמו כן, מנהל החברה הנתבע טען כי אין נסיבות המצדיקות את הרמת המסך והעובד מנסה להיאחז בסממני דמיון חיצוניים ושטחיים בין החברות, תוך הטעית בית הדין במכוון, במטרה להתעשר שלא כדין.


המנהל הנתבע טען כי בינו לבין בעל המניות של החברה החדשה היו מאז ומתמיד יחסי חברות קרובים והחברה החדשה הוענקה לו על ידי חברו כ"מתנה".


השופטים: החברה החדשה הינה "אותה הגברת בשינוי האדרת"


השופטים קבעו כי על פי התרשמותם חברת הקידוח החדשה היוותה המשך לכל פעילותה והתנהלותה של החברה הישנה, והוקמה אך ורק לשם הברחת נכסים ובריחה מנושים. בעל החברה הנתבע ביקש להיחלץ מהגרעון הכבד אליו נקלעה החברה שבבעלותו ולשם כך הוא הפסיק את פעילותה העסקית, חבר לחברו הטוב והקים באמצעותו חברה הנחזית להיות חברה חדשה.


זאת ועוד, בית הדין אף מתח ביקורת על הנתבע וקבע כי האחרון בחר לאלו נושים של החברה הישנה תשלם החברה החדשה את כספם, תוך העדפת נושים מסוימים על פניו של התובע - עובד החברה.


השופטים סיכמו פסק דינם שהתנהלותו הבלתי תקינה של הנתבע העידה על ערבוב נכסים, ריקון החברה מנכסיה, בריחה מנושים מסוימים ושימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת.

 

התנהלותו זו של מנהל החברה, ללא הבטחת זכויותיו של העובד ותוך התנהגות שלא הוגנת כלפיו היוותה עילה שאין להגן עליו ויש להרים את מסך ההתאגדות. אי לכך, קבעו השופטים כי יש לחייב את מנהל החברה הנתבע בחבות אישית כלפי כל תשלום אשר יפסק למען העובד, לרבות פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת וזכויות נוספות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.