www.ovdim.org.il

השלמת פיצויי פיטורים למרות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

דרגו את המאמר

השלמת פיצויי פיטורים לאחר סטייה מהוראות הסכם קיבוצי


בגץ 7152/09


במסגרת הסכם קיבוצי אשר נערך בין הנהלת מפעל לוועד העובדים, הוסכם כי מדי חודש יופרשו ממשכורת העובדים כספים לפנסיה וקופת גמל על חשבון פיצויי פיטורים. בשלב מסוים, פוצלה משכורתו של אחד העובדים. חלק מהשכר שימש להפרשות לפנסיה ולגמל, וחלק לפוליסת ביטוח מנהלים. האם מדובר בסטייה מההסכם והאם העובד רשאי לתבוע בגין תקופה זו פיצויי פיטורים מלאים? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המערער הועסק אצל החברה במשך כ-14 שנים. העסקתו הסתיימה בשנת 2001 והוא הגיש כנגד מעסיקתו לשעבר תביעה לתשלום סכומי כסף שונים וביניהם פיצויי פיטורים. תביעתו של המערער נדחתה בבית הדין האזורי והאחרון הגיש ערעור על כך לפתחו של בית הדין הארצי. בית הדין הארצי דחה את מרבית הערעור, אך קיבל טענה אחת של המערער בנוגע לפיצויי הפיטורים בזמן ההפרשות לביטוח מנהלים.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים


המערער, במהלך שנות עבודתו אצל המשיבה, בוטח בביטוח פנסיוני בקרן הפנסיה "מבטחים". כמו כן, החברה הפרישה כספים עבור המשיב לקופת הגמל "גדיש". ההפרשות אשר הפרישה החברה משכרו של המערער לקרן הפנסיה וקופת הגמל, היו אמורות לבוא במקום פיצויי פיטורים, וזאת מכוח שניים - הסכם הקיבוצי בעניין הפנסיה המקיפה בתעשייה אשר חל על החברה, וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.


בשנת 1999, נפתחה עבור המערער גם פוליסת ביטוח מנהלים וחלק משכרו בוטח בה. בשלב זה פוצל שכרו של המערער – חלק שימש כשכר קובע לפנסיה וגמל, וחלק כשכר קובע לביטוח מנהלים. בתום יחסי העבודה, החברה העבירה עבור המערער סכום מסוים כהשלמת פיצויי פיטורים, וזאת בגין החלק משכרו אשר היה מבוטח בביטוח המנהלים.

 

נקבע כי החברה לא הייתה רשאית להעביר למערער סכום רק עבור אותו החלק אשר בוטח בביטוח מנהלים, והיה עליה להשלים את סכום הפיצויים עד לשיעור המלא על פי משכורתו הקובעת. החברה עתרה לבג"צ לביטול פסק דין זה, אך בית המשפט העליון דחה את עתירתה.


ההסכם המפעלי והוראותיו לגבי פיצויי פיטורים


בית המשפט ציין כי המערער הועסק על פי חוזה עבודה אישי אשר נחתם עימו בשנת 1988. הוראותיו של ההסכם שונו במרוצת השנים על דרך התנהגות. באותה התקופה חל בחברה הסכם עבודה מפעלי אשר נחתם בין החברה לבין ועד העובדים.


בפרק ד' להסכם נקבע כי כל עובד יהיה חבר בקרן פנסיה מקיפה, למעט עובדים אשר החברה תחליט לבטחם בתוכנית ביטוח מנהלים (בהסכמה). בפרק ו' נכתב כי זכותו של עובד לפיצויים (לרבות שיעורים ודרך חישובם), תיקבע בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.

 

 

כמו כן, נקבע כי עובד אשר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (או לתשלום כלשהו הקשור בהפסקת עבודתו) יקבל את התשלום בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר 30 יום מיום פרישתו מעבודתו בחברה.


המערער היה סבור כי ניתן לעגן את זכותו לפיצויי פיטורים בהסכם המפעלי. לשיטתו, היות וההוראה כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לחוק, דהיינו משכורת עבור כל שנת עבודה, מדובר אפוא בהוראה המטיבה עימו לעומת ההסכם הקיבוצי ויש לנהוג לפיה.


החברה טענה, מצידה, כי מאז שנת ה-90, כאשר היא עברה לכתובת החדשה, אין במקום עוד ועד עובדים פעיל ובנסיבות אלה לא קיים תוקף להוראותיו של ההסכם המפעלי שנחתם עם הועד בשעתו. כמו כן, החברה הוסיפה כי ההוראה בהסכם המפעלי לא מטיבה עם העובד לעומת ההסכם הקיבוצי.

 

פיצויי פיטורים מלאים בתקופת פיצול השכר


בית הדין הארצי קבע כי העובדה שהועד לא היה קיים, לא ביטלה את תחולתו של ההסכם המפעלי. "ההסכם המפעלי הינו בגדר הסדר קיבוצי". עם השנים, הפכו הוראותיו להיות תנאי מכללא בחוזה העבודה האישי של המערער.

 

עם זאת, השופטים סייגו וקבעו כי הם לא מצאו בהסכם המפעלי את אשר ביקש המערער למצוא – הוראה מטיבה. לפי האמור בהסכם, החברה הייתה מחויבת לבטח את עובדיה בפנסיה מקיפה. עם זאת, ההסכם לא כלל הוראה מפורשת בנוגע לתוכנית הפנסיה או אופן ביטוח העובדים.


במקביל, נקבע כי הזכות לפיצויי פיטורים תהיה כפופה להוראות חוק פיצויי פיטורים, לרבות הוראות סעיף 14 לחוק. עם זאת, צוין בהסכם כי ההפרשות לביטוח המנהלים לא היו במקום פיצויי פיטורים, בדומה להפרשות לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. בית הדין קבע כי בנוגע לתקופה בה שכרו של המערער פוצל, ולא בוצעו הפרשות על פי ההסכם הקיבוצי ממלוא שכרו הקובע, אין תחולה להוראת ההסכם הקיבוצי בדבר היות הפרשות אלה במקום פיצויי פיטורים.


דהיינו, "יש תוקף להוראה לפיה באות ההפרשות במקום פיצויי פיטורים רק בעת שהוראות ההסכם בדבר ההפרשות מקוימות כלשונן, וההפרשות מבוצעות כדין ממלוא שכרו הקובע של העובד", נכתב בפסק הדין, "הפיצול שפיצלה החברה בין הסכומים שהצטברו במבטחים ובגדיש לעומת הסכום שהצטבר בפוליסה, וההשלמה שהשלימה ל-100% פיצויים אך בהתייחס לאותו חלק מן השכר שהופרש לפוליסת ביטוח מנהלים לא עלה בקנה אחד עם הוראות הדין, ולא התיישב עם התכלית שביסוד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים".
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.