www.ovdim.org.il

המצאת דו``חות נוכחות של עובדים לצורך חקירות

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

חשיפת דו"חות נוכחות במסגרת חקירה פלילית בגין הפרת זכויות עובדים


האם חברות אשר הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירות שונות על חוקי העבודה, חייבות להמציא מסמכים הנוגעים לנתונים לגבי עובדיהם במסגרת חקירות המשטרה? האם מדובר במסמכים אשר חובה לנהלם, והאם הם נהנים מחיסיון מפני הפללה עצמית? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה.

 

החברות הנאשמות טענו כי חל על מסמכים אלו חיסיון מפני הפללה עצמית, מכוח סעיף 47 לפקודת הראיות, וזאת משום שהם אינם מנויים כמסמכים אשר חובה לנהלם לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה. השאלה אשר עמדה במחלוקת בין הצדדים הייתה האם המעביד מחויב, מתוקף החוק, לנהל רישום של נוכחות העובד. לאמור, האם הוא חייב לערוך רישום לגבי שעות עבודתם של עובדיו מדי יום, לרבות שעות העבודה במסגרת שעות נוספות ומנוחה שבועית.

 

      קראו עוד בתחום:


שירות הפיקוח על העבודה, אשר הוקם מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954, אמון בין היתר לפקח על קיום כל חיקוק, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה, השתי"א-1951, וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. סעיף 3 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי בנוסף לסמכויות אשר ניתנו למפקח בכל חיקוק, נתונות לו סמכויות נוספות כגון הסמכות לחקור בכל עניין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם אשר נמצא במקום העבודה, וכל אדם אשר יש למפקח יסוד להניח כי הוא עובד בהווה או בעבד במקום העבודה. עם זאת, אדם זה אינו חייב להידרש לעדות או לתשובה כאשר אלו עלולות להביא להפללתו.

 

סמכות נוספת אשר הוענקה למפקח העבודה הינה לבדוק כל "תעודה, פנקס, דין וחשבון, או מסמך אחר, אשר ניהולם, הגשמתם או קיומם הינם חובה על פי חוק". מבחינת מקרה דנן, בית הדין לעבודה נדרש לבחון האם דו"חות הנוכחות בהם ביקשעה המדינה לעיין הינם מסמך אשר ישנה חובה לקיימו על פי חוק.

 

דו"חות הנוכחות חסויים מבחינת הפללה עצמית


בית המשפט קבע כי יש לדחות את בקשתן של החברות. בפסק הדין נקבע כי לא חל על דו"חות הנוכחות של העובדים חיסיון מפני הפללה עצמית מכוח סעיף 47 לפקודת הראיות. חיסיון זה חל רק על עדות או מתן תשובות בעל פה. הלכה פסוקה היא כי מי אשר נצטווה למסור מסמכים איננו יכול לטעון לקיומו של חיסיון כנגד הפללה עצמית. זאת ועוד, לפי התקנות והוראות החוק, הן לפני תיקון 24 לחוק הגנת השכר, וכמובן שלאחריו, קיימת חובה על המעסיק לנהל פנקס בדבר שעות עבודתו של העובד לרבות שעות נוספות ועבודה בשעות מנוחה.


גם לפני תיקון 24 לחוק הגנת השכר, נקבע בסעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה כי מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבור עבודה במנוחה שבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות. בתקנה 5 לתקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ז – 1955 נקבע כי מעביד ירשום בפנקס זה פרטים כגון תאריך תחילת העבודה, שעות עבודה, שעות נוספות, שעות מנוחה שבועית, גמול במנוחה שבועיות, גמול בשעות נוספות ומועד סיום העסקה.

 

במקרה זה - החברות יחשפו את דו"חות הנוכחות

 

בפסק הדין נקבע כי גם קודם לתיקון לחוק הגנת השכר, הייתה על החברות חובה לנהל רישום מסודר ואמין של שעות העבודה – לרבות שעות מיוחדות (נוספות ומנוחה). תכלית החקיקה הינה לאפשר לעובד להתחקות אחר זכויות עובדים המגיעות לו מכוח שעות עבודתו, ולסייע לאחרון לאכוף אותן בכל עת.

 

 

בית הדין הארצי כבר פסק בעבר כי ישנם מקרים בהם עובד לא יעמוד על זכות מסוימת, ואף ייראה כאילו הוא מוותר עליה, אך עם סיום יחסי העבודה ידרוש את המגיע לו לפי חוק. "הכנסת הבינה כי יש לכלול בכל החוקים אשר תפקידם להסדיר זכויות עובדים, הוראות ברורות אשר מחייבות סדרי רישום, תיעוד ופיקוח. הוראות אלו מבטיחות כי זכויות המוענקות בחוק וחובות המוטלות לפיו, לא תישארנה בבחינת אות מתה", נכתב בפסק הדין.

 

לסיכום מקרה דנן. בית הדין לעבודה קבע כאמור כי הייתה על החברות חובה לנהל רישום מסודר של שעות העבודה של העובדים, גם לפני תיקון 24 לחוק הגנת השכר, ובטח שלאחריו. אי לכך, מדובר במסמכים אשר הייתה חובה לפי חובה לנהלם, והיות והם אינם נהנים מחיסיון מבחינת הפללה עצמית, מוטל על המבקשות להמציא אותם לידי המדינה לצורך חקירתה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.