www.ovdim.org.il

המעביד יחויב לגלות את המסמכים לעובד הזר לצורך תביעה

דרגו את המאמר

המעביד יחויב לגלות את המסמכים לעובד הזר לצורך תביעה

התובע, עובד זר, אשר הועסק על ידי הנתבעים בענף החקלאות במשך יותר מחמש שנים, הגיש תביעה לתשלום הפרשי שכר, שכר מולן, פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות נוספות. במסגרת ההליכים המקדמיים עתר התובע להורות לנתבעים לגלות ולמסור לעיונו את המסמכים הבאים:

 

 • תלושי השכר של התובע.
 • העתק פנקס שכר העבודה.
 • טופסי 106 בגין כל תקופת עבודתו של התובע. 
 • דו"ח שעות / כרטיס נוכחות / פנקס שעות עבודה של התובע.
 • דו"ח שעות / כרטיס נוכחות / פנקס שעות עבודה של כל עובדי הנתבע.
 • פנקס חופשה שנתית.
 • דיווחים חודשיים למדור תשלומים אותם העבירו הנתבעים למשרד התמ"ת.
 • הדו"חות השנתיים (126) לשנות המס שהגישו הנתבעים לרשויות המס ובהם פירוט שכרו החודשי של התובע.
 • דיווחים חודשיים למוסד לביטוח לאומי בכל הנוגע להכנסות התובע.
 • הסכם עבודה שהיה בין התובע לבין הנתבעים.
 • אישורי מסירת הכספים שניתנו לתובע על ידי הנתבע ואושרו בחתימת התובע.
 • אישורי משלוח הכספים אותם שלח הנתבע לטענתו לטובת התובע לנפאל.
 • העתק מפוליסת הביטוח הרפואי של התובע.

 

העובד טען כי המסמכים המבוקשים הינם מסמכים, אשר הנתבע חייב להחזיקם מכוח חוקי המגן הנוגעים להעסקת עובדים זרים והם רלבנטיים למחלוקות המצויות בין הצדדים, לצורך בירור תנאי העסקתו של התובע והיקף הפיצוי הכספי לו הוא זכאי.

הנתבעים קובלים על חצי מהדרישות

 

בתגובתם, הסכימו הנתבעים לגילוי המסמכים פרט ל - פנקס חופשה שנתית (שכן ימי החופשה נרשמו בכרטיס הנוכחות של התובע), אישורי מסירת הכספים שניתנו לתובע על ידי הנתבע ואושרו בחתימת התובע (שכן הנתבעים לא נהגו להחתים את התובע על מקדמות ששולמו לו), העתק מפוליסת הביטוח הרפואי של התובע (אשר במקומה יוצג אישור בדבר עריכתו של הביטוח הרפואי על ידי החברה), העתק פנקס שכר העבודה, הדו"חות השנתיים (126) לשנות המס שהגישו הנתבעים לרשויות המס (ובהם פירוט שכרו החודשי של התובע והדיווחים חודשיים למוסד לביטוח לאומי בכל הנוגע להכנסות התובע).

 

מהם פיטורים אסורים?

התפטרות בגין מצב בריאותי

התפטרות בגין בריאות לקויה של בן משפחה

פיטורים בעל פה או פיטורים בהתנהגות


לטענתם, כל הנתונים הרלוונטיים שבמסמכים אלה, מפורטים בתלושי השכר של התובע וכי הדרישה להצגתם נועדה אך כדי להכביד על הנתבעים ואינה רלוונטית לבירור המחלוקת בין הצדדים.

באשר לדו"חות השעות של כל עובדי הנתבע - התנגדו הנתבעים להצגתם בטענה כי אין הם רלוונטים למחלוקת בין הצדדים והדרישה להצגתם נועדה להכביד על הנתבעים.

 

מה בין גילוי המסמכים וחקר האמת?


בית המשפט הורה לנתבעים לגלות את כל המסמכים מלבד הדיווחים למשרד התמ"ת ופנקס ימי החופשה.


פסיקה ידועה היא כי רשאי בית הדין להתיר גילוי מסמכים ועיון בהם אם סבר שיש צורך בכך כדי לאפשר "דיון יעיל" או כדי "לחסוך בהוצאות". בתי המשפט עמדו לא אחת על החשיבות שביסוד הליכי גילוי ועיון במסמכים, הן כאמצעי להגברת היעילות וההגינות הדיונית והן לצורך החתירה לחקר האמת.
על כן יש להבטיח גילוי של מידע רלוונטי שיש בו כדי לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים.

לא זו אף זו, באיזון האינטרסים, לקח בית המשפט בחשבון כי נטיית המערכת המשפטית הינה לעשות ככל שניתן על מנת לסייע לגילוי האמת ולאכיפתם של חוקי המגן בעניינם של עובדים בכלל, ועובדים זרים בפרט, המהווים אוכלוסייה חלשה יותר ואשר זכויותיהם נרמסות על ידי מעסיקים ביתר קלות.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.