www.ovdim.org.il

בנו של מנכ``ל עירייה לא ישמש בתור תובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים

דרגו את המאמר

בנו של מנכ"ל העירייה לא ימונה לתובע עירוני בשל חשש לניגוד עניינים


סע (חי') 18592-06-11‏

 

בית הדין לעבודה קבע כי בנו של מנכ"ל עירייה בצפון הארץ לא יוכל להתמנות לתפקיד "תובע עירוני" ברשות המקומית, וזאת בשל ניגוד עניינים. מדובר למעשה בהותרת החלטה של וועדת השירות על כנה, וזאת לאחר שהוועדה לא אישרה את מינויו של התובע למשרה המדוברת. התובע במקרה דנן הינו עורך דין במקצועו אשר עתר כנגד החלטתה של ועדת השירות לעיריות שלא לאשר את העסקתו בתפקיד "התובע העירוני" בעיריית תמרה. מדובר בהחלטה אשר הועדה קיבלה מכוח סעיף 174א' לפקודת העיריות, ובשל העובדה כי התובע הינו בנו של מנכ"ל העירייה.

 

עובדות המקרה - התובע היה המצטיין במכרז


עיריית תמרה פרסמה בספטמבר 2010 מכרז פומבי לאיוש משרת "תובע עירוני" במחלקה המשפטית. התובע, אשר הינו עורך דין בהכשרתו, תושב העיר ובעלים של משרד עצמאי לעריכת דין בנצרת, הגיש מועמדותו למשרה. ועדת המכרזים החליטה לערוך מיון למועמדים ולקבוע מי מהם עונה על תנאי הסף. לאחר המיון הראשוני, המועמדים הופנו לבחינת הערכה חיצונית. באפריל 2011, נערכה הבחינה והתובע קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין כל המועמדים. לאחר קבלת תוצאות בחינת ההערכה, המועמדים זומנו לראיון אישי בפני ועדת המכרזים. ועדת המכרזים בחרה בתובע "פה אחד".

 

       קראו עוד בתחום:

 

עם זאת, היות והתובע הינו בנו של מנכ"ל העירייה, ועדת המכרזים התנתה את משרתו באישורה של ועדת השירות. ראש העירייה פנה, בנסיבות האמורות, לוועדת השירות בבקשה לאשר המינוי. לבקשתו של ראש העירייה צורפה חוות דעת מטעם היועץ המשפטי של העירייה. היועץ המשפטי ציין בחוות דעתו כי לא התקיים לדידו חשש לניגוד עניינים במקרה זה וזאת משום שהתובע העירוני כפוף מבחינת ארגונית ומקצועית ליועץ המשפטי של העירייה ולא למנכ"ל העירייה. חרף כך, וועדת השירות מצאה לנכון שלא לאשר את בקשת העירייה וזאת מן הטעם ש"קרוב משפחה אינו יכול להתמנות למשרה זו, קל וחומר כאשר מדובר בתפקידים בכירים".

 

הוועדה ציינה כי הציון של התובע בבחינות ההערכה היה גבוה מהמועמדים האחרים, אך לא גבוה באופן כללי (בערכים מוחלטים). בעקבות החלטתה של וועדת השירות, הוגשה התביעה דנן. התובע ביקש לבטל את החלטת וועדת השירות ולאשר את מינויו למשרת התובע העירוני. מנגד, המדינה הצביעה על ניגוד העניינים הברור וביקשה להותיר את החלטת הוועדה על כנה.

 

בית הדין: "מדובר בחשש מהותי של ניגוד עניינים, החלטת הוועדה התקבלה כדין ובסמכות"


בית הדין לעבודה בחן את טענות הצדדים וקבע כי יש לבכר את שיטתה של המדינה במקרה זה. "האיסור על ניגוד עניינים בשיטת המשפט הישראלית הינו בגדר כלל יסודי", נכתב בפסק הדין, "קל וחומר כאשר מדובר בעובד ציבור בכיר אשר עלול להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של משוא פנים וניגוד עניינים". בית הדין לעבודה הוסיף כי מדובר בעיקרון יסוד אשר "משתרע על כל תחומי המשפט", הן המשפט הפרטי והן המשפט הציבורי. הלכה פסוקה היא כי מניעת ניגוד עניינים איננה דורשת "הוכחת ניגוד עניינים בפועל" ודי בכך כי בית הדין יהיה סבור ש"קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים". בחינה זו נעשית על פי אמות מידה אובייקטיביות.


הנשיא (בדימוס), אהרון ברק, עמד על כך בפסיקתו – "איסור על ניגוד עניינים איננו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע התפקיד או הפעולה. מדובר אפוא באיסור הנוגע כבר לאפשרות של הימצאות במצב בו העובד/המעביד עלול להיות ניגוד עניינים‏.למעשה, ניתן לומר כי מטרתו של הכלל היסודי הנ"ל הינה למנוע את הרע עובר להתרחשותו".


במקרה דנן, הצדדים היו חלוקים בנוגע להפעלת סמכותה של הוועדה לפי סעיף 174א' לפקודת העיריות. סעיף 174א' לפקודה קובע כי קיים איסור על העסקת קרובי משפחה ברשות אחת. החוק קובע כי ניתן לחרוג מכלל זה רק במקרים בהם וועדת השירות או שר הפנים התירו את העסקתו של פלוני במסגרת קיומן של נסיבות מיוחדות אשר תפורטנה בכתב.


התובע טען כי סעיף 174(א) לא חל עליו וזאת משום שהסעיף לא נוגע לתפקיד אביו – מנכ"ל העירייה. לעניין זה, יצוין כי סעיף 174א' קובע כי אדם אשר הינו קרוב משפחה של ראש העירייה או של מי מסגניו, לא ימונה לעבודה בעירייה. כמו כן, החוק מוסיף וקובע כי אין למנות אדם ליחידה בעירייה אשר קרוב משפחה שלו ממונה על היחידה הנ"ל. "האם האיסור על העסקת קרובי משפחה בסעיף זה חל על מנכ"ל העיריה? סבורים אנו כי התשובה לשאלה זו הינה חיובית", קבעו השופטים בפסק הדין. בית הדין עמד על כך שמנכ"ל העירייה הינו התפקיד השני בחשיבותו לאחר ראש הרשות. מדובר באדם שהינו המנהל הכללי של ענייניה של העירייה והוא "אחראי על כל יחידות הרשות המקומית".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - עבודה וקריירה

האם הגשת מועמדות לעבודה בגוף ציבורי במסגרת מכרז מחייבת חשיפת חקירה פלילית?

אדם אשר הגיש מועמדות למשרה בגוף ציבורי התבקש לחשוף מיוזמתו התנהלות חקירה פלילית כנגדו. האם מדובר בהליך חוקי? 

צומצם באופן משמעותי המידע אשר יימסר למועמדים לעבודה ממכוני מיון

בית המשפט קבע כי לא ניתן להכריח מכוני מיון למסור מידע מלא וכולל למועמד בסוף האבחון... 

עורכי דין בוגרי מכללות - 75% מכלל עורכי הדין החדשים

שלושה מכל ארבעה עורכי דין אשר יתקבלו היום (13.12) לחברות בלשכה הינם בוגרי מכללות... 

מבקר המדינה: נפוטיזם באוניברסיטת בר אילן

האם אוניברסיטת בר אילן חטאה בנפוטיזם? האם עובדים רבים באוניברסיטה הינם קרובי משפחה? 

שילוב מבוגרים בעבודה - היתרונות גדולים מהחסרונות באופן משמעותי

האם שילוב עובדים במשק הישראלי יסייע בהגדלה משמעותית של הכלכלה המקומית? לפי מכון ירושלים לחקר שווקים, התשובה לכך חיובית... 

הקמת מרכז תעסוקה עבור לוחמי צבא דרום לבנון לשעבר

משרד התמ"ת החליט לפעול למען שילוב לוחמי צבא דרום לבנון בשוק התעסוקה הישראלי... 

כניסתם של 5,000 עובדים פלשתינאים לחקלאות ולבנייה אושרה על ידי האוצר

ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאשר את כניסתם של אלפי עובדים פלשתינאים לענפי החקלאות והבנייה במדינה... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.