www.ovdim.org.il

האם אוניברסיטה הפלתה מרצה על רקע מוצא?

דרגו את המאמר

דחיית תביעה בגין אפליה על רקע מוצא רוסי (ברית המועצות לשעבר)


סע (חי') 22802-09-10‏


מרצה ועמיתת הוראה במחלקת שפות זרות באוניברסיטת חיפה הועסקה במוסד האקדמי במשך כ-14 שנים על פי כתבי מינוי לתקופות קצובות שחודשו מדי שנה. ביולי 2010, נערך למרצה שימוע והאוניברסיטה הודיעה לה כי היא איננה מתכוונת לחדש את מינויה בתפקיד עמיתת הוראה. בעקבות פיטוריה, המרצה הגישה תביעה כנגד האוניברסיטה וטענה כי הופלתה בעבודתה בשל מוצאה מברית המועצות.

 

לטענתה, ההתנכלות באה לידי ביטוי באי קידומה באוניברסיטה, אי מתן מענקי מחקר, קיצוץ משרתה, ולבסוף – פיטוריה. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בחן את טענותיה של התובעת וקבע כי דין תביעתה להידחות. התובעת טענה מספר טענות בנוגע לאפלייתה:
 

  1. התובעת טענה כי היא הייתה צריכה להיות משובצת בסגל האקדמי הבכיר ולא בסגל האקדמי הזוטר.
  2. פנייתה לסיוע במסגרת ועדת הפרסומים נדחתה משום שהיא לא נמנתה על הסגל האקדמי.
  3. התובעת טענה כי היא עמדה בכל הדרישות על מנת להתקבל לחוגים אחרים באוניברסיטה, והיו לה את הכישורים הדרושים בכדי להתקדם למעמד של סגל אקדמי בכיר (וכפועל יוצא מכך לקבל תקציבי מחקר).
  4. התובעת טענה כי היא ניסתה לפעול בכל הדרכים האפשריות בכדי להתקבל כחברה בסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה אך לשווא. לטענתה, כל פניותיה נענו בשלילה או לא נענו כלל, והכל בשל שיקולים זרים.


בחינת אפליה במוסד אקדמי, הכיצד?


בתי הדין לעבודה אינם נוטים להתערב בהחלטות בנוגע לקידום אקדמי באוניברסיטה. הרציונאל העומד מאחורי גישה זו הוא כי הקידום במוסדות אלה נעשה על בסיס כללים וקריטריונים בהתאם למוסד וברוח החופש האקדמי. לדוגמא, סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, קובע כי "מוסד מוכר הינו בן חורין לכלכל את ענייניו האקדמיים והמינהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו".

 

      קראו עוד בתחום:

 

השופטת אלישבע ברק, אשר נדרשה לסוגיה דומה במסגרת פסק הדין שניתן על ידה בע"ע (ארצי) 1006/02, ד"ר תהילה לסמן (גרוס) נ' מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, קבעה כי "ערכאה שיפוטית לא מתערבת בשיקולים של קידום אקדמי". עם זאת, גם השופטת ברק ציינה כי לא מדובר ב"כלל ברזל שלא ניתן לעבור עליו". למעשה, בתי הדין לעבודה רשאים להפעיל "ביקורת שיפוטית" על פעילות אקדמית, אך ביקורת זו מצומצת ל"תקינות הפעלת שיקול הדעת".

 

האם אפליה והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה?


במקרה דנן, התובעת טענה לאפליה על רקע מוצא. לטענתה, לאור הוראות סעיף 9(א)(1) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, נטל ההוכחה בנוגע לאי-אפליה היה צריך להיות מונח לפתחה של האוניברסיטה. דהיינו, התובעת טענה כי היא הוכיחה את כישוריה ויכולותיה, ועל כן היה על האוניברסיטה להסביר לבית הדין לעבודה מדוע היא לא קודמה בעבודתה, זולת עילת מוצאה.


אכן, הלכה פסוקה היא כי במקרים בהם עובד מגיש תביעה בטענה של אפליה בעבודה, די בכך שהאחרון יוכיח את קיומם של התנאים והכישורים האובייקטיבים שהיו דרושים לו לביצוע תפקידו, בכדי להעביר את נטל ההוכחה למעביד. עם זאת, נטל ההוכחה איננו עובר באופן אוטומטי. טענת אפליה, נפסק לא אחת, חייבת להיות בעלת "בסיס לכאורי בחומר הראיות".

 

בית הדין קבע כי התובעת לא הוכיחה את אפלייתה. אפליה הוגדרה בפסיקה כ"יחס שונה אל שווים". בית הדין לעבודה קבע כי התובעת לא הוכיחה ראשית קיומה של אפליה ועל כן נטל ההוכחה לא עבר לאוניברסיטה במקרה דנן. נקבע כי גם אם טענותיה של התובעת היו מתקבלות (לדוגמא, שהיא הייתה מלומדת בעלת שם עולמי המוערכת על תלמידיה), הרי שלא היה בכך די כדי להוכיח אפליה על רקע מוצא.


בנוגע לאי הקידום לסגל האקדמי הבכיר, בית הדין לעבודה קבע כי לתובעת לא הייתה "זכות קנויה להתמנות כחברת הסגל האקדמי הבכיר" והיא לא עמדה בנטל הראשוני להוכיח כי במקביל לדחייתה התקבלו מועמדים אחרים אשר נפלו ממנה בהישגיהם. גם במכתבי התגובה לתובעת בנוגע לפניותיה באשר למחקרים והקידום, בית הדין לעבודה לא מצא ראיות לאפליה. לדוגמא, התובעת הציגה את פניותיה אך לא את פניותיהם של מורים אחרים באוניברסיטה אשר נענו כביכול באופן גורף בצורה אחרת.


יתרה מכך, המשנה לרקטור האוניברסיטה, אשר שימשה אף כחברה בוועדת המינויים של המוסד האקדמי, התייחסה לטענותיה של התובעת בתצהירה. העדה הדגישה כי פניות רבות אשר הוגשו לוועדת המינויים של האוניברסיטה נדחו ולא נענו. הובהר כי מינויים מוענקים בהתאם לתקציב, צרכי החוג הרלבנטי וצרכי האוניברסיטה. במקרה דנן, המשנה לרקטור הדגישה כי גם אם לתובעת היו הישגים אקדמיים, לא היה בכך די בכדי לקבלה, וזאת שעה שלא היה כל צורך באיש סגל נוסף בתחום המסוים בו עוסקת התובעת.

 

זאת ועוד, נציגי האוניברסיטה הדגישו בפני בית הדין לעבודה את העובדה כי הקיצוצים הנרחבים בעשר השנים האחרונות בענף ההשכלה הגבוהה בישראל גרמו אף הם לחוסר יכולתה של האוניברסיטה לקבל לשורותיה חברי סגל חדשים. אכן, בית הדין לעבודה ציין כי במהלך התקופה המדוברת התקבלו שלוש חברות סגל אקדמי חדשות בחוג לאנגלית. עם זאת, כל אחת מהמרצות הנ"ל התמחתה בתחומים אשר אינם קשורים להתמתחותה של התובעת. אי לכך, צוין כי לא מדובר בעובדות שהתקבלו במקום התובעת, אלא ללא קשר לאחרונה.

 

במילים אחרות, נקבע כי התובעת לא הוכיחה שהיא הייתה המועמדת המובילה בתחומים אשר נדרשו לאוניברסיטה או כי מועמדים אשר התקבלו לסגל האקדמי הבכיר היו בעלי נתונים פחותים משלה. בית הדין לעבודה דחה את טענות האפליה גם בהתבסס על העובדה כי מרצים רבים באוניבריסטה בחיפה הינם יוצאי ברית המועצות ואף המשנה לרקטור, אשר העידה מטעם המוסד האקדמי, הינה עולה חדשה-ישנה ממדינה זו.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.