www.ovdim.org.il

הגדרת משרת אמון אישי במסגרת חוזה עבודה, למרות תנאי עבודה שונים

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף בהסכם המגדיר משרה רגילה כמשרת אמון אישי – האם תקף?


תע"א 1364-10


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 הינו החוק העוסק בזכויות עובדים בכל הנוגע לשעות עבודה ושכר. לדוגמא, החוק מגדיר מהן שעות נוספות ומהו הגמול עבורן. ישנם מקרים בהם החוק, אשר מהווה לכאורה הגנה בסיסית על זכויות עובדים קוגנטיות, איננו חל על עובד מסוים.


החריגים לחוק קבועים בסעיף 30 המגדיר מקרים בהם עובד פלוני, בשל נסיבות תנאי עבודתו, אינו זכאי לזכויות המגיעות לעובד אחר מתוקף הוראות החוק. האם ניתן להוציא את תחולתו של החוק ממערכת היחסים בין הצדדים במסגרת סעיף מיוחד בחוזה העבודה? האם ניתן לעשות זאת גם כאשר תנאי העבודה, בבחינה אמיתית, אינם מצדיקים את הסעיף המיוחד? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת. בית הדין, לאחר בחינת המקרה, קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה.


מדובר בתביעתו של נהג מונית אשר הועסק בחברה למתן שירותי הסעה במשך כשנתיים. לאחר תום יחסי העבודה, הגיש נהג המונית תביעה כנגד מעסיקתו לשעבר לתשלום רכיבים שונים הקשורים בתקופת עבודתו וסיומה. מחומר הראיות עלו העובדות המוסכמות על הצדדים. ראשית, הוסכם כי בפברואר 2007 נערך בין הצדדים חוזה עבודה. כמו כן, לא הייתה מחלוקת כי הסכומים אשר הופיעו בתלושי השכר היו הסכומים אשר שולמו לתובע מדי חודש.


באוגוסט 2008, התובע העביר מכתב לתובעת אשר עסק באי קבלת זכויות שונות המגיעות לו כעובד. כחמישה חודשים לאחר מכך, במרץ 2009, הגיש התובע מכתב התפטרות. התפטרותו נכנסה לתוקף בתוך חמישה ימים. עם עזיבתו, לא שולמו לו פיצויי פיטורים.


כיצד סוכם תשלום השכר?


התובע טען, בכתב התביעה, כי לא שולמו לו כמה מן הזכויות אשר מגיעות לו מכוח החוק, והנתבעת למעשה "כללה את הזכויות בתוך שכר עבודתו". לטענת התובע, עם קבלתו לעבודה, נחתם בינו לבין הנתבעת חוזה עבודה ובו סוכם כי שכרו יחושב לפי שכר מינימום וישולם על בסיס שעתי. לדבריו, הוסכם על מתכונת עבודה קבועה של 8:00-16:00 וגמול שעות נוספות בגין חריגה ממתכונת זו.

 

התובע טען כי החברה חישבה את שכרו בשתי דרכים שונות – בחמשת החודשים הראשונים על פי מספר השעות כפול תעריף המינימום לשעה, ולאחר מכן בהתאם לשכר קבוע ללא קשר לשעות העבודה.

 

      קראו עוד בתחום:


חברת המוניות טענה כי עם קבלתו של העובד לעבודה, סוכם כי שכרו יורכב מ-30% מהפדיון היומי אשר יצטבר במונית. לטענתה, מדובר היה בהסדר אשר "נהוג בכל ענף המוניות". תחנת המוניות ביקשה אפוא לדחות את טענותיו של הנהג בנוגע לשכר שעתי או לשכר קבוע בכל חודש. חברת המוניות הפנתה לסעיף 5 לחוזה העבודה ובו נכתב כי מדובר במשרת אמון. כמו כן, לטענתה, לא היה ניתן לפקח על עבודתו של התובע ועל כן לא חלו במקרה זה הוראותיו של חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.


אכן, בחוזה העבודה ניתן היה למצוא סעיף אשר קבע כי ה"עובד מודע לכך שמדובר במשרת אמון אשר כוללת עבודה בשעות בלתי שגרתיות". מהי אפוא נפקותה המשפטית של הוראה כגון דא? בית הדין לעבודה קבע כי היות ומדובר בהוראה היושבת בסתירה לזכות קוגנטית, המגיעה לעובד מכוח החוק, הרי שדינה להתבטל.


חריג משרת אמון ומשמעות הוראה הקובעת כן בחוזה עבודה


סעיף 30(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי החוק הנ"ל איננו חל על כל העובדים במשק. לדוגמא במקום בו מדובר בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, או במקרים בהם עסקינן בעובדים אשר לא ניתן – בשל נסיבות תנאי עבודתם – לעקוב אחר שעות העבודה והמנוחה שלהם בפועל. כאשר עולה טענה באשר לתחולתו של סעיף זה לחוק, רובץ הנטל להוכחתה לפתחו של הטוען לה. דהיינו, המעסיק במקרה זה.

 

היות ותנאי העבודה הינם עניין גמיש, המשתנה ממקרה למקרה, כל סיטואציה נלמדת בהתאם לנסיבותיה. בית הדין לעבודה נותן דעתו למהותו של התפקיד בהקשר התעשייתי בו עסקינן, לסמכויותיו ומיקומו של התפקיד במפעל, למאפייניו הספציפיים וכדומה. במקרה דנן, טענתה של חברת ההסעות התבססה בדבר אי תחולתו של החוק על שני עקרונות – הסכם העבודה ואופי התפקיד.

 

לא ניתן לבטל זכות קוגנטית בחוזה עבודה

 

בית הדין לעבודה קבע כי הוא אינו מקבל את הטענה של החברה ככל שהיא עוסקת בהסכם העבודה. ראשית, הסמכות לקבוע את תחולתו של חוק הקובע זכויות עובדים קוגנטיות איננה נתונה לצדדים לחוזה עבודה. לדוגמא, לא ניתן לקבוע כי עובד ישתכר פחות משכר מינימום, גם אם הסכמה לכך ניתנה בכתב על ידי העובד על גבי חוזה עבודה.

 

הלכה פסוקה היא כי בהתאם לנסיבות המקרה תיבחן שאלת תחולתו של החוק, ולא בהתאם להסכמה בין הצדדים. למעלה מכך, הסעיף הרלבנטי במקרה דנן לא כלל קביעה מפורשת בדבר כוונת הצדדים להוציא את תחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה מיחסי העבודה. כל שנאמר בסעיף זה הוא כי מדובר ב"משרת אמון" הדורשת "עבודה בשעות בלתי שגרתיות". זאת ועוד, השימוש במונח "מידה מיוחדת של אמון אישי" בהסכם העבודה לא תאם את משמעותו של מונח זה בסעיף 30(א)(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.