www.ovdim.org.il

תלונה בגין אי תשלום זכויות עובדים אשר נענתה באופן חלקי - האם עילת התפטרות?

דרגו את המאמר

תשלום חלקי של זכויות עובדים לאחר תלונה, האם עילה להתפטרות?

 

סע (חי') 15507-02-10


משפט העבודה בישראל קובע כי עובד רשאי, בנסיבות מסוימות, להתפטר מעבודתו מבלי לאבד את זכותו לפיצויי פיטורים. סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 קובע כי במידה והיו בתנאי העבודה נסיבות אשר בהתקיימן לא ניתן לצפות מהעובד להמשיך ולעבוד במקום העבודה, נתונה לאחרון הזכות להתפטר בדין מפוטר. מדובר אפוא בהתפטרות אשר רואים אותה כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים.


על פי רוב, עובד איננו יכול להתפטר כרעם ביום בהיר ולדרוש פיצויי פיטורים. מוטל על האחרון להוכיח כי הוא פנה למעביד בנוגע להרעת התנאים במקום העבודה. כמו כן, עליו לתת למעביד הזדמנות אמיתית לתקן את המעוות ולייתר את ההתפטרות. האם עובד אשר התפטר לאחר שהמעסיק נענה לו, אך רק לחלק מדרישותיו, איבד את זכותו לקבל פיצויי פיטורים? התשובה לכך איננה חד משמעית. להלן דוגמא למקרה בו עובדת התפטרה לאחר קבלת חלק מדרישותיה. במקרה זה, בית הדין פסק כי נסיבות ההתפטרות הצדיקו קבלת פיצויי פיטורים.

 

      קראו עוד בתחום:


המעסיק טען כי אין לפסוק לתובעת פיצויי פיטורים וזאת משום שהיא "עזבה מיוזמתה וללא הודעה מוקדמת". התובעת טענה כי היא התפטרה מחמת הרעת תנאים מוחשית ואי תשלום זכויות סוציאליות שונות. אי לכך, טענה התובעת, זכאית אני לפיצויי פיטורים.

 

אי תשלום זכויות בתור עילה להתפטרות בדין מפוטר


הלכה פסוקה היא כי במקרים כגון דא מונח נטל ההוכחה על כתפיו של העובד. דהיינו, עליו להוכיח כי אכן ההתפטרות הייתה בשל הרעת תנאים מוחשית או בגין נסיבות אחרות בתנאי העבודה. הוכחה כאמור דורשת עמידה בשלושה תנאים מצטברים:


1. הוכחת הרעה מוחשית או נסיבות אחרות אשר הצדיקו את ההתפטרות.
2. הוכחת התפטרות על רקע הרעת התנאים (או הנסיבות האחרות).
3. הוכחת מתן התראה סבירה למעביד על הכוונה להתפטר (ומתן הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה).


במקרה דנן, בית הדין לעבודה קבע כי התובעת עמדה בנטל אשר הונח לפתחה. ראשית, הוכח כי התפטרותה אכן נבעה מאי תשלום זכויות סוציאליות כגון שעות נוספות, דמי הבראה, גמול בימי המנוחה השבועית, הפרשות לקרן פנסיה וכדומה. כמו כן, הוכח כי התובעת פנתה לממונים עליה אך טענותיה לא נענו במלואן.

 

המעביד נהנה לדרישה באופן חלקי בלבד


למעשה, התובעת מסרה להנהלת בית האבות מכתב בנוגע לאי תשלום זכויותיה. יומיים לאחר מכן קיבלה התובעת המחאה ובה סכום חלקי בלבד. על ההמחאה נכתב "חופשה פלוס הבראה עד שנת 2008". התובעת טענה כי היא התפטרה מעבודתה עם קבלת המכתב וזאת משום שהחברה "לא התייחסה באופן מעמיק למכתבה" והיות והיה מדובר ב"תשלום חלקי בלבד".


החברה טענה כי הצ'ק אשר נמסר לתובעת היה בעבור מלוא זכויותיה של האחרונה כדין. אי לכך, נטען כי התפטרותה לא הייתה יכולה לזכותה בפיצויי פיטורים. בית הדין לעבודה מתח ביקורת על המעסיקה ופסק פיצויי פיטורים לעובדת.

 

לדוגמא, נטען כי אף חשב החברה העיד כי במרוצת השנים לא שולמו לתובעת זכויות שונות כגון דמי הבראה, הפרשי דמי חגים, כספים לקרן פנסיה, חופשה שנתית, שעות נוספות וכדומה. "בנוגע לתשלום אשר שולם לתובעת בעקבות מכתבה, נראה כי יש לראות בו כניסיון לשלם לתובעת את דמי החופשה וההבראה בהיקף מסוים. זאת כאשר התפטרותה של האחרונה נבעה , מרקע רחב יותר של אי תשלום זכויות. אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים בסך 6,417 ₪", נכתב בפסק הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.