www.ovdim.org.il

האם שיחה אחת יכולה להיות הטרדה מינית בעבודה?

דרגו את המאמר

הטרדה מינית במסגרת אירוע אחד

 

סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית מציין מספר מעשים אשר מהווים למעשה הטרדה מינית בעבודה. מעשים אלו יכולים להיות סחיטה באיומים כאשר המעשה אשר האדם נדרש לעשות הינו מעשה מיני. כמו כן, הטרדה מינית יכולה להיות גם מעשים מגונים, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני לאדם לא מעוניין, התייחסות חוזרת ונשנית המופנית לאדם תוך התמקדות במיניותו (כאשר המוטרד הראה שהוא אינו מעוניין בהתמקדות זו).

 

שאלה אשר עולה מדי פעם בבתי הדין לעבודה הינה, מהי המשמעות שלה המילים הצעות חוזרות או התייחסות חוזרת. האם התייחסות או הצעות אלו חייבות להתקיים בשני אירועים נפרדים ושונים או שמא אירועים אלו יכולים להתקיים במהלך שיחה אחת.


בית המשפט העליון קבע בפסיקתו כי אין הכרח כי הצעות או התייחסויות בעלות אופי מיני תתקיימנה במספר אירועים שונים. הלכה פסוקה היא כי כוונתו של המחוקק אינה משתמעת באופן זה מהוראות החוק. כמו כן, תכילתו ומטרותיו של החוק אינן מתיישבות בנחת עם פרשנות זו.

 

      קראו גם בתחום:

 

השופטת איילה פרוקצ'ה כתבה בפסק דין הבוחן סוגיה זו את ההלכה הבאה –"אין הבדל של ממש בעוצמת הפגיעה בכבודו של אדם המוטרד מינית כאשר מופנות אליו הצעות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני במסגרת אירוע אחד, לבין מצב דומה המתרחש במהלך מספר אירועים". מדובר למעשה בהטרדה מינית "כל עוד מושא הפניות מבטא חוסר עניין לגביהן".

 

השופטת פרוקצ'ה הוסיפה בפסק דין זה כי אופיין המשפיל והמבזה של ההצעות או ההתייחסויות אינו מושפע מהשאלה האם הן הועלו בגדרם של מספר מפגשים או שמא מדובר באירוע "מכונן" אחד. פנייה חוזרת של אדם לרעהו בהצעות מיניות שאינן רצויות ואינן ראויות בעיני הצד האחר הינן הטרדה מינית על פי החוק.


במילים אחרות, בתי המשפט יוצאים מנקודת הנחה כי המושג חוזרת ונשנות מתכוון לכך שהמטריד המשיך להתייחס ולהציע דברים בעלי אופי מיני גם לאחר שנענה בחוסר עניין בפעם הראשונה. במידה ויחזור המטריד על דבריו, ואף יעשה זאת באותו האירוע, יחשב הדבר כהטרדה מינית. זאת ועוד, לעיתים, די בפנייה אחת בלבד בכדי לענות על ההגדרה של הטרדה מינית אסורה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.