www.ovdim.org.il

דמי אבטלה בגין הכשרה מקצועית

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

דמי אבטלה בגין הכשרה מקצועית:

תקופת מירבית לדמי אבטלה, מה קובע החוק?

סעיף 171 לחוק הביטוח הלאומי קובע לעניין תקופה מרבית לדמי אבטלה כי:

 

לא ישולמו דמי אבטלה למובטל בחודש פלוני אם קיבל דמי אבטלה בעד מספר ימים באותו חודש ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, כלהלן:


(1) 175 – אם מלאו לו 45 שנים, או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;


(1א)138 – אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;


(2) 70 – אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158;


(3) 100 – בכל מקרה אחר."

 

דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

סעיף 173 לחוק הביטוח הלאומי קובע כדלקמן:


(א) (1) זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, בעד כל תקופת ההכשרה, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין מלוא דמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.


(2) על אף הוראות פסקה (1) מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה 80% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.


(3) השר באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה במקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות למלוא דמי האבטלה, והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו.

 

מה דינה של אותה תקופה בה שינה המתנה להפנייה לקורס ובה כבר מוצו הזכויות לדמי אבטלה על פי סעיף 171 לחוק? 

בפרשת  אירית אופק נ’ המוסד, נדונה שאלת הזכאות של מי שנשלח להכשרה מקצועית בתוך שנים עשר חודשים מ"התאריך הקובע" או בתכוף לאחר מכן. בענין אופק הנ"ל התובעת כבר הופנתה בפועל לקורס: היה לה ראיון להכשרה מקצועית, היא הגיעה למרכז להסבה, היא הוזמנה למבחן פסיכומטרי כחלק מתהליך המיון לקורס התכנות אליו נשלחה והופיעה בפני ועדת מיון.

שם נפסק כי:


"כאשר מובטל נשלח להכשרה מקצועית ובעקבות שליחתו זו נעשתה כל הפרוצדורה כדי לקבלו להכשרה מקצועית, כגון: מיון, מבחנים וכדומה, תוך תקופת שנים עשר החודשים והקורס החל בתכוף לאחר שנים עשר החודשים, הרי שיש לראותו כזכאי לדמי אבטלה. מועד תחילת הקורס לא עוד תלויה במובטל".

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - דמי אבטלה

האם ישולמו דמי אבטלה או שמא מדובר בבעל שליטה בחברת מעטים?

המוסד לביטוח לאומי דחה תביעה לתשלום דמי אבטלה בטענה כי מדובר בבעל שליטה בחברת מעטים. כיצד יכריע בית הדין לעבודה? 

מתלמדת שלא קיבלה שכר, תהיה זכאית לדמי אבטלה

החוק קובע כי אדם יחשב כמובטל במידה והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור. בתי הדין לעבודה נדרשו לא אחת לשאלה האם מקום בו מבוטח עובד ללא תמורה או מתנדב הוא מקיים את התנאי "מוכן ומסוגל לעבודה" באופן המקים לו זכאות לדמי אבטלה... 

דמי אבטלה לעצמאים – פריצת דרך במו"מ

בקרוב ... דמי אבטלה לעצמאים. עצמאי? פורטל העובדים מציג מידע בנושא דמי אבטלה לעצמאים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.