www.ovdim.org.il

פורום התפטרות וזכויות נלוות

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • סעיף 14 וקבלת פיצויים
  יוסי מור
  שלום.
  אני עובד בחברה גדולה ואני מעוניין לעזוב.
  בחוזה הסכם עבודה יש סעיף שאומר שגם המעביד וגם העובד מסכימים לסעיף 14.
  האם המעסיק יכול לעשות לי בעיות בקשר לכסף שאני אמור לקבל לאחר התפטרותי?
  תודה.
  הוספת תגובה
  סגור
1