www.ovdim.org.il

פורום התפטרות וזכויות נלוות

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הודעה מוקדמת בהתפטרות אחרי שנה
  ירדן
  בחוזה העבודה מצויין כי אני מועסקת בשכר חודשי. בפועל המשכורת משולמת לפי מספר הימים והשעות שאני עובדת.
  לאחר עבודה של שנה במקום עבודתי, האם יכולים לחייב אותי לתת חודש הודעה מוקדמת לפני התפטרות או שמספיקים 14 ימים?
  הוספת תגובה
  סגור
  • מענה לשאלתך
   עו"ד דניאל קליין
   שלום רב

   יש לבחון מקרוב את חוזה העסקתך ואת העבודה בפועל.
   ימי ההודעה המוקדמת נספרים בהתאם להוראות החוק.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1