www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה - עו"ד אריק שלו

מנהל הפורום:
עו``ד אריק שלו  053-9377919
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • יום עבודה מעל 12 שעות
  ליה
  אני אחות מוסמכת ועובדת במכון גסטרואנטרולוגי. עקב מחסור בכח אדם הצוות מתבקש לעבוד משמרות כפולות, אחת לשבוע ואף יותר, שנמשכות מעל 12 שעות.
  המכון מוגדר כמכון אמבולטורי. כלומר, לא מחלקה לרפואת חירום.
  בחוזה עבודה אומנם רשום "בהתאם לצרכי העבודה ודרישת הממונה תתבקש/י מעת לעת לעבוד מעבר לימי העבודה ושעות העבודה הרגילות שלך". יחד עם זאת ההבנה של של המושג "מעת לעת" זה לא כל שבוע. וכשכתתוב "מעבר לשעות העבודה הרגילות" לא עלה בדעתי שיהיו ימי עבודה מעל 12 שעות,הרי הדבר אינו חוקי.
  האם יש מה לעשות בנידון? אודה לעצה.
  הוספת תגובה
  סגור
  • שעות נוספות
   עו"ד אריק שלו
   באם זה חורג מהחוק אז כמובן ניתן להתנגד ולטעון זאת, באם לא חורג אולם לחוץ מאוד ומוגזם ניתן לדרוש הגדלה של כח האדם בשל העומס.
   עו"ד אריק שלו - 053-9377919

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1