www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה - עו"ד אריק שלו

מנהל הפורום:
עו``ד אריק שלו  053-9377919
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • זכאות תשלום ימי מחלה
    דין
    האם הזכאות שלי לקבל תשלום עבור ימי מחלה תקפים רק בימים בהם שובצתי בסידור עבודה? או גם לשבוע אחרי שבו לא הופעתי הסידור...
    הוספת תגובה
    סגור
1