www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה - עו"ד אריק שלו

מנהל הפורום:
עו``ד אריק שלו  053-9377919
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הורדת חצי שעה הפסקה למרות שלא הייתי בהפסקה
  מירי
  עבדתי בין שש וששו חצי שעות עבודה הורידו לי כל יום חצי שעה הפסקה למרות שלא יצאתי להפסקה . האם זה חוקי ?
  הוספת תגובה
  סגור
  • הפסקה
   עו"ד אריק שלו
   באופן עקרוני באם יש הגדרה לפי חוזה לצאת להפסקה שאז יש לצאת להפסקה ואי יציאה להפסקה לא אומר שישולם שכר בגין זמן הפסקה. באם לפי סיכום יש אפשרות לעובד שלא לצאת להפסקה ולעבוד בפועל שאז יש חובה לשלם.
   עו"ד אריק שלו - 053-9377919

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1