www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה - עו"ד אריק שלו

מנהל הפורום:
עו``ד אריק שלו  053-9377919
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הודעה מוקדמת בהתפטרות ומסירת הודעה בכתב
  תומר
  עובדת שהודיעה בעל פה שהיא מתפטרת ונתנה שבוע הודעה מוקדמת
  האם היא יכולה לטעון לאחר מכן שפיטרו אותה כי היא לא מסרה הודעה בכתב.
  והאם המעסיק חייב להעסיק אותה בזמן ההודעה המוקדמת (ובמידה ולא האם הוא יצטרך לשלם לה פדיון הודעה מוקדמת)
  הוספת תגובה
  סגור
1