www.ovdim.org.il

פורום פרישה מעבודה ופנסיה

מנהל הפורום:
עו``ד עדנה סעאתי  053-9428386
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הפרשות פנסיה לא הופרשו במשך 15 שנה
  מזל
  במידה ומעביד בתחום הבניין לא הפריש עבור עובד הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות במשך כ- 15 שנה
  עבור כמה שנים ניתן לתבוע?
  הוספת תגובה
  סגור
  • נזק פנסיוני
   עו"ד עדנה סעאתי
   ישנן 2 אפשרויות : 1. לתבוע בגין הפרשות עבור 7 שנים. 2. לתבוע את הנזק הפנסיוני שיבוצע לפי חוות דעת אקטואר בהנחה שמדובר בעובד שיצא לפנסיה לאחרונה או רק לאחרונה גילה זאת.
   עו"ד עדנה סעאתי - 053-9428386

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1