www.ovdim.org.il

פורום חוזה עבודה - הסכמים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • עובד שלא התחיל לעבוד בחברה
    כלנית אריה
    במידה ונחתם חוזה עתידי מול עובד שעדיין לא החל לעבודה בחברה, ולאחר מספר ימים מסתבר כי חוזה העבודה נחתם עם אינפורמציה לא נכונה שמסר העובד וכן לאחר בדיקה יותר מעמיקה בעסק לא צריך כח אדם נוסף, מה הדין במקרה כזה?
    הוספת תגובה
    סגור
1