www.ovdim.org.il

פורום חוזה עבודה - הסכמים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • ביטול הסכם העסקה עם סעיף תחרות
  בטי
  שלום,
  אם חתמתי על הסכם העסקה ובו היה סעיף שאומר כי אסור לי לעבוד בחברה מתחרה במשך שנתיים, כשבפועל עברתי הסמכה של 4 ימים ולא המשכתי בחברה, האם הסעיף עדין תקף.

  תודה
  הוספת תגובה
  סגור
1