www.ovdim.org.il

פורום חוזה עבודה - הסכמים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שם החברה ללא כתובת החברה בהסכם
  רוזי
  שלום
  קיבלתי הסכם עבודה (לא חוזה)
  1. בכותרת מופיע שם החברה ללא כתובת החברה.
  2. הואיל : והעובד מעוניין לעבוד אצל המעביד(לא רשום שגם המעסיק מעוניין להעסיק את העובד)
  3. מבקשים 43 שעות לשבוע אבל בראיון אמרו אין תשלום על שעות
  הנוספות בטענה שיש גמישות גם כלפי העובד . יש שעון נוכחות ולא נראה לי שהם גמישים כל כך כי הספקתי לעבוד אצלם יומיים.
  4. העובד מתחייב למלא התחייבויות בין אצל החברה ובין מטעמה בכל חברה , או גוף הקשורים לחברה לרבות לקוחותיה, ספקיה,בין משרדי החברה ובין בחצרי לקוחות החברה.
  5. מחייבים בשווי טלפון אבל הטלפון משמש רק לצורך העבודה.

  האם החוזה חוקי מבחינה חוקית?
  תודה מראש ר.ד
  הוספת תגובה
  סגור
1