www.ovdim.org.il

פורום זכויות נשים

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פיטורין במהלך חופשת לידה - בעקבות סגירת מחלקה
  דלית
  לאחר שמירת הריון וחופשת לידה בתשלום.
  כעת אני בחופשת ללא תשלום

  והמעסיק הגיש בקשה למשרד הכלכה כדי לפטר אותי - הבנתי שזה הליך שעלול לקחת זמן רב
  הייתי בעצם רוצה להתחיל לקבל דמי אבטלה כבר עכשיו ולחפש עבודה
  אבל עוד בעצם אין לי מכתב פיטורין
  בנוסף מה קורה עם ההודעה מוקדמת - האם הוא צריך לשלם עבור אי הודעה מוקדמת כאשר אני בחופשה ללא תשלום?
  הוספת תגובה
  סגור
1