www.ovdim.org.il

פורום זכויות נשים

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פיטורין בהריון שעוד לא דווח
  חיה
  אני עובדת הוראה. בשבוע 7 להריון, לא עידכנתי את המעסיק בדבר ההריון, ומעדיפה לעשות זאת רק לאחר סיום השליש הראשון.
  היום הודיע המעסיק, כי עקב אי וודאות, והחוק המחייב להודיע לעובדי הוראה על פיטרוין או ברעת תנאים עד ל 31.5, הוא יוציא לקראת סוף החודש מכתבי פיטורין קולקטיביים. המעביד הדגיש שזה רק בגלל חוסר וודאות לגבי שינויים מערכתיים בשנת הלימודים הבאה. וקרוב לוודאי שלא יצאו לפועל.
  מה קורה לגבי? האם עלי לדווח למעסיק על היותי בהריון בכדי לא לפגוע בזכויות? האם אוכל לעשות זאת בהמשך?
  הוספת תגובה
  סגור
1