www.ovdim.org.il

פורום זכויות נשים

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובדת בהריון בעבודה פיזית
  רפי
  יש לי עובדת בהריון. העבודה שלה היא פיזית. אין לה אפשרות לעשות את עבודתה הרגילה ואין לי עבודה משרדית או אחרת להציע לה.
  אין לה אישורים רפואיים מלבד זה שהיא בהריון.
  מה האפשרויות העומדות בפני כמעסיק?
  הוספת תגובה
  סגור
1