www.ovdim.org.il

פורום זכויות נשים

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • זכויות מורה ממלאת מקום בהריון
  אורטל
  הנני מחנכת בביס יסודי על תקן של ממלאת מקום של מורה שנמצאת בחופשת לידה- מחודש ספטמבר עד פברואר. כעת התבשרתי שאני בהריון והבנתי מפי המנהלת שמכיוון שאני בסטטוס ממלאת מקום אין זכויות המגנות עלי בעניין.
  לא מצאתי תשובה/מידע רלוונטי ולכן אני פונה בבקשה לדעת האם אכן אין שום חוק שיגן עלי? מכיוון שבעת שאסיים את תפקידי אהיה בחודש שישי ובמצבי הנני בטוחה שאף מעסיק לא ירצה להעסיקני.
  תודה מראש על הסיוע
  אורטל
  הוספת תגובה
  סגור
1