www.ovdim.org.il

זכות השימוע - שימוע לעובדים

דרגו את המאמר
למעביד נתונה בדרך כלל עמדת מיקוח חזקה יותר. בית הדין הארצי לעבודה הדגיש כי ’את משפט העבודה מנחה עקרון יסוד, המבוסס על חזקת חוסר השויון הבסיסי שבין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק’...". 

חובת תום הלב וההגינות שביחסי עבודה נאמר לא אחת, כי המדובר בחובה מוגברת הנובעת מהיחסים המיוחדים שבין עובד למעבידו, והדורשת "הגינות" שהיא למעלה מחובת "תום הלב.

בדב"ע מו/4-13 מדינת ישראל נ’ הסתדרות עובדי המדינה, פד"ע יז’, 181 – פסק בית הדין בעניין פיטורים, תוך התייחסות להעברת עובד מתפקיד לתפקיד וקבע כי על המעביד, במיוחד גוף ציבורי, לפעול בתום לב, בהגינות, וכי ה"כוח" הניתן למעביד אינו כוח לפעול על פי שיקול דעתו או כעולה על רוחו אלא רק משיקולים רלוונטים שיש בהן תום לב והגינות. 


זכות השימוע בפסיקה:

ביה"ד הארצי לעבודה קבע מפורשות בפסה"ד בע"ע 1070/01 שנער נ’ נציב שירות המדינה ואח’ (טרם פורסם) כדלקמן:

"הרשות מחויבת כלפי האדם הבא בפניה, ושבעניינו היא דנה, לגלות לו את כל המידע שברשותה בנוגע לו ובמיוחד מידע שלילי העלול להשפיע על החלטתה".

כמו כן ראה את פסה"ד בע"ע 1091/00 שטרית נ’ קופת חולים מאוחדת (טרם פורסם) שם נאמר:

"חובת הגילוי בכלל וחובת הגילוי לבעל הדבר בפרט, הן זכויות בעלות אופי חוקתי אותן נושא אדם בכליו, בבואו אל הרשות ובצאתו ממנה, והרשות חייבת במסירתו של המידע לאדם".

גם ביהמ"ש העליון עמד בעבר לא אחת על חשיבותו של הליך שימוע כתיקנו. לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בבג"צ 656/80 אבו רומי נ’ שר הבריאות, פד"י לה(3):

"זכות זו אין משמעותה אך הליך פורמאלי של הזמנה ושמיעה. זכות השמיעה משמעותה הזכות לשמיעה הוגנת".

כמו כן ראה בג"צ 701/81 מלאך ואח’ נ’ לוי ואח’, פ"ד לו (3) 1, שם נאמר:

"זכות השימוע היא אחת מזכויות היסוד של הצדק הטבעי... היא חייבת להיות מופעלת לא רק כדי לצאת מהחובה הפורמאלית, אלא יש לקיימה בתנאים הוגנים וסבירים, לבל תישאר הרגשה בלבו של האזרח שלא ניתנה לו הזכות לומר את דברו".


בע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ’ המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עבודה ארצי, כרך לג (68), 35, סעיף 14 לפסק הדין:

"... זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו, או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן. להציג את האידך-גיסא, מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו. עד כאן הזכות וממנה נובעת החובה המוטלת על המעביד – להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו ... בפתיחות, בהגינות ובתום לב מבלי לכחד דבר מן העובד ... גם אם לעובד אין זכות קנויה למשרה, חייב המעסיק במתן הודעה מראש לעובד על כוונתו שלא להאריך עוד התקשרות עימו; לפרט את הטעמים העומדים ביסוד אותה כוונה; לאפשר לעובד להביא בפניו את תגובתו וליתן לו הזדמנות הולמת לנסות ולהעביר את רוע הגזירה".


זכותו של עובד לדעת מראש אם הוא מוזמן לישיבת שימוע וכן מה הטענות כלפיו, כדי שיוכל להתכונן לישיבה כראוי.
זאת ועוד – העברה מתפקיד לתפקיד תדרוש גם היא הענקת זכות השימוע. (דב"ע מז/21-3 שם טוב נ’ מדינת ישראל פד"ע יח 311).

עוד נאמר כי "לדעתנו, דרושה מידה רבה של הקפדה לנהוג בתום לב בדרך זימונו של עובד להליך שימוע בכך, שהזימון ייעשה זמן סביר מראש קודם לביצוע השימוע בפועל, זאת כדי שיהא סיפק בידי העובד להכין את טיעוניו בהליך". ובהמשך, "הליך השימוע אינו הליך שנעשה כדי "לצאת ידי חובה". (י.לובוצקי, סיום יחסי עבודה, ע"מ 18).
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.