www.ovdim.org.il

תביעות מנוגדות בבית הדין לעבודה

דרגו את המאמר

תביעות נגדיות של מעסיק ועובד בבית הדין לעבודה

 

בדרך כלל, עובדים אשר תובעים את המעסיק, מבקשים לקבל ממנו זכויות סוציאליות שונות אשר נשללו מהם (דוגמת הפרשי שכר, פיצויי פיטורין, שעות נוספות, ביטוחים, דמי הבראה, פיצויי הלנת שכר וכו'). לעיתים, המעסיק יגיש תביעה שכנגד מצידו בטענה שהעובד גרם לנזקים לחברה. כך קרה במקרה שלהלן.


בין החברה והעובד נחתם חוזה קצוב לשנה בו נקבעו תנאי ההעסקה. לאחר תקופה קצרה יחסית (שנה ומספר חודשים) פוטר העובד בשל צמצומים. בעקבות פיטוריו, תבע העובד את החברה בטענה כי זו הפרה תנאים בהסכם כמו תוספת כלכלה ותוספת אי היעדרות. כמו כן, העובד עתר לקבלת זכויות סוציאליות שונות (פיצויי פיטורים, פיצויי הלנה, הפרשי שכר, פדיון ימי חופשה, הפרשי דמי הבראה, שעות נוספות, דמי השתלמות וביטוח מנהלים).

 

החברה הגישה תביעה שכנגד בגין "נזקים ממוניים ולא ממוניים שהסב העובד לחברה בשל עבודה רשלנית". החברה טענה כי היא אף יידעה את העובד בעניין נזקים אלה עוד במהלך התקופה שעבד. העובד טען מנגד כי תביעת החברה היא קנטרנית ולכן דינה להימחק על הסף. לטענתו, הוא מעולם הוזהר באשר לאופן בו תפקד וביצע עבודתו בנאמנות ובמסירות.

 

תביעת העובד מתקבלת באופן חלקי


בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה שהגיש העובד באופן חלקי. נקבע כי החברה הייתה צריכה להעלות את שכרו של העובד לאחר שנה מיום העסקתו כפי שהוסכם בהסכם עימו, וזאת היות ודובר על זכות חוזית עליה לא ויתר העובד. לפיכך, בית הדין פסק כי התובע זכאי להפרשי השכר. כמו כן, נקבע כי התובע זכאי לתשלום המשכורת האחרונה שהולנה על ידי החברה, ויותר מכך - לפי סעיף 17 לחוק הגנת השכר זכאי הוא אוטומטית לפיצויי הלנה מבלי שהחברה המעסיקה תנכה מהם סכומים המהווים חוב.

 

עוד נפסק לזכות התובע תשלום תוספת יוקר. ביחס לפדיון ימי החופשה, נקבע כי לפי סעיף 17 לחוק חופשה שנתית מדובר בשכר עבודה לכל דבר ולכן על החברה לשלמם ולא לקזזם משכרו. עם זאת, במקרה זה החברה לא חויבה בפיצויי הלנה. בנוסף, נקבע כי על החברה לשלם פיצוי על הפרשות שלא שולמו לקרן ההשתלמות. בנוגע לתשלום שעות נוספות נקבע, כי העובד צריך להוכיח את מספר השעות המדויק בהן עבד ובמקרה דנן הוא לא הוכיחן ולכן תביעתו לקבל סכומים אלו נדחתה.

 

ביחס לתביעת פיצויי הפיטורים, נקבע כי מדובר במצב בו התובע טען שלא קיבל כלל פיצויים והחברה הודתה שהייתה חייבת לו ושילמה לו. זוהי טענת הודאה והדחה ולכן על החברה הנטל להוכיח את צדקת דבריה. בית הדין קבע כי החברה עמדה בנטל זה. אי לכך, החברה חויבה אך ורק בתשלום הפרשי הפיצוי.

 

תביעת החברה נדחית במלואה


מנגד, התביעה שהוגשה על ידי החברה נדחתה במלואה. לפי סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה, לבית הדין האזורי יש סמכות לדון בתביעות של מעסיק כנגד העובד ביחס ליחסי העבודה החוזיים ביניהם. משלא הוכח שהתובע הפר אמון ונהג בחוסר תום לב או ברשלנות, ומשלא הוכח שהחברה התריעה על כך בפניו, ולא הוכחו הנזקים להם טענה החברה - נדחתה התביעה. לסיכום, כאשר מעסיק מגיש תביעה כנגד עובדו בטענה שהסב נזקים לחברה, עליו לעמוד בנטל ההוכחה ולהוכיח את טענותיו. אם לא יעמוד בנטל זה תידחה תביעתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד, זכויות מטפלת, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.