www.ovdim.org.il

חישוב מספר ימי חופשה שנתית, איך מחשבים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כל עובד זכאי לימי חופשה שנתית הנקבעים בהתאם לוותק שצבר והיקף המשרה. עובד בשכר שעתי זכאי לצאת לחופשה שנתית, בתנאי שעבד לפחות 75 ימים רצופים באותו מקום עבודה, או אם קיים בינו לבין המעסיק הסכם עבודה לתקופה של מעל 74 ימי עבודה רצופים.

 

חוק חופשה שנתית קובע כמה ימי חופשה צובר כל עובד בכל שנה קלנדרית, שהיא שנה המתחילה בינואר ומסתיימת בסוף דצמבר. מספר ימי החופשה משתנה בהתאם לוותק של העובד, מספר הימים שעבד במהלך אותה שנה ורצף העבודה. כמו כן, מספר ימי החופשה מושפע מצו הרחבה המתייחס למעבר לשבוע עבודה מקוצר.

 

בכל שנת עבודה נצברים ימי חופשה בהתאם לקריטריונים הבאים: אורך שבוע העבודה במקום העבודה, משך יחסי עובד מעביד במהלך השנה, מספר הימים בפועל שבהם הועסק העובד במהלך השנה והוותק במקום העבודה לפי השנים הקלנדריות שבהן הועסק.

 

המספר המינימלי של ימי חופשה, לפי חוק חופשה שנתית נע בין 14 עד 28 ימים. בארבע השנים הראשונות, זכאי העובד ל-14 יום לכל שנה. בשנה החמישית מספר ימי החופשה עולה ל-16 ימים, בשנה השישית עולה המספר ל-18 ובשנה השביעית עולה מספר ימי החופשה ל-21. החל מהשנה השמינית מתווסף יום חופש עבור כל שנה, כאשר מספר ימי החופש המרבי עומד על 28 ימים.

 

סעיף 1 לחוק חופשה שנתית מגדיר שנת עבודה כפרק זמן של 12 חודשים, החל מאחד בינואר של כל שנה. לצורך חישוב ימי החופשה השנתית, הוותק אינו משך הזמן שהעובד עובד, אלא כמות השנים הקלנדריות שהוא מועסק, כך שעובד שהועסק רק בחלק מהשנה, זכאי לחלק היחסי של ימי החופשה שנקבעו לגבי הוותק.

 

חישוב ימי חופשה לפי אורך שבוע העבודה

 

עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן ששה ימים, זכאי לששה ימי היעדרות על כל שבעה ימי חופשה שצבר על פי החוק. במסגרת שבעה ימי חופשה נכלל גם יום שבת, שהוא יום המנוחה השבועית במקומות עבודה שבהם עובדים ששה ימים בשבוע. עובד שעבד אצל המעסיק לאורך כל השנה, לפחות 200 ימים זכאי לצבור במהלך שנת עבודה את מספר ימי החופשה הבאים:

 

עד סוף יוני 2016: לעובד בעל ותק בין שנה לארבע שנים 14 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית. החל מיולי 2016: עובד שהועסק לאורך כל שנת 2016 יצבור 14.5 ימים ברוטו או 12.5 ימים נטו. החל מינואר 2017: 16 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 14 ימי היעדרות נטו, לפי ימי העבודה בפועל.

 

ימי חופשה בשבוע עבודה בן חמישה ימים:

 

עד סוף יוני 2016: 14 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 10 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל. החל מיולי 2016: 15 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 11 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל. החל מינואר 2017: 16 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 12 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל.

 

חישוב ימי חופשה לעובד במשרה חלקית

 

עובד במשרה חלקית זכאי למספר ימי חופשה שלהם זכאי עובד במשרה מלאה, אולם ערכו של יום חופשה נמוך יותר בהתאם לחלקיות המשרה. עם זאת ישנם מקומות עבודה שבהם מספר ימי החופשה שצובר העובד יחסיים להיקף המשרה. במצב זה, גם מספר ימי החופשה שינוכה ממכסת הימים הצבורים כאשר ינצל את החופשה, הוא יחסי להיקף משרתו.

 

חישוב ימי חופשה לעובד בשכר שעתי

 

עובד שעתי הוא עובד ששכרו משולם על בסיס שעת עבודה או על בסיס יום עבודה בפועל, והוא זכאי לחופשה שנתית רק לאחר שהשלים לפחות 75 ימים רצופים או אם חתם על הסכם עבודה לתקופה של מעל 74 ימי עבודה רצופים.

 

דמי חופשה לעובד שעתי מחושבים לפי מספר ימי החופשה כפול השכר היומי הממוצע. שכר יומי ממוצע מחושב לפי חלוקת שכר שלושת החודשים הקודמים טרם היציאה לחופשה. אם שלושת החודשים האחרונים לא היו מלאים, כלומר שהעובד עבד רק בחלק מהימים, מחושב השכר היומי הממוצע לפי שלושת החודשים בשנה האחרונה שבהם העבודה הייתה המלאה ביותר.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.