www.ovdim.org.il

חישוב שכר לצורך תשלום דמי פגיעה וקצבת נכות, האם יש לכלול תוספות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובד שנפגע במהלך עבודתו וכתוצאה מכך אינו כשיר לעבודה, זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. אם כתוצאה מהפגיעה נקבעה לו דרגת נכות על ידי הוועדה הרפואית והעובד מוכר כנכה עבודה, הוא יהיה זכאי גם לקצבה או מענק ולזכויות והטבות נוספות.


סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי שיעור דמי פגיעה ליום הוא 75% מהכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח, בשלושת החודשים שקדמו לתחילת בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, חלקי 90. ניתן לחשב את דמי הפגיעה ליום גם לפי ההכנסות בחודש הפגיעה, אם התוצאה היא לטובת העובד. נפגע שדרגת נכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, על פי החלטת הוועדה הרפואית, זכאי לקבל את הסכום המגיע לו בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.


האם יש לכלול בשווי ימי החג וימי החופשה גם את התוספות?


בית דין אזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע כיצד יש לחשב את בסיס השכר של עובד שנפגע בתאונת עבודה, לצורך תשלום דמי פגיעה וקצבת נכות, ולקבוע האם יש לכלול בשווי ימי החג וימי החופשה גם את התוספות ולא רק את שכר היסוד ששולם על ידי המעסיק.


על פי עובדות התביעה, התובע היה עובד יומי קבוע בחברת גלידות. במסגרת עבודתו עבד בשעות נוספות ולשכר היסוד התווסף תשלום עבור עבודתו בשעות אלה. בינואר 2017 נפגע התובע בתאונת עבודה. בחישוב דמי הפגיעה הביא המוסד לביטוח לאומי בחשבון את השכר ששולם לתובע ברבע השנה שקדמה ליום שבעדו משולמים לראשונה דמי הפגיעה, כלומר, את השכר עבור נובמבר ודצמבר 2016 וינואר 2017.


מאישור המעסיק בנוגע לשלושת חודשים אלה עלה כי באוקטובר 2016 חלו שני ימי חג. המעסיק שילם לתובע בחודש נובמבר שכר יסוד בלבד עבור שני ימי החג בהתאם להסכמים הקיבוציים. ואף התובע יצא לארבעה ימי חופשה בתשלום והמעסיק שילם לו שכר יסוד בלבד עבור ארבעת ימי החופשה בהתאם להסכמים הקיבוציים.


ערכם של ימי החג והחופשה היה בשווי שכר היסוד בלבד


במסגרת חישוב בסיס השכר של התובע לדמי פגיעה וקצבת נכות הביא המוסד לביטוח לאומי בחשבון את הרכיבים הבאים: השכר שבגינו שולמו דמי ביטוח, אשר כלל את התשלום עבור שני ימי חג וארבעה ימי חופשה. כאמור, ערכם של ימי החג והחופשה היה בשווי שכר היסוד בלבד ללא תוספת פרמיות, תשלום עבור עבודה בשעות נוספות ותוספת משמרת לילה.


הנתבע החשיב יום ההיעדרות אחד, "תשלומים נוספים" כהגדרתם בתקנה 1 ו-5 לתקנות הביטוח הלאומי, כך ששווי יום היעדרות, אשר כולל את שכר היסוד ואת התוספות הוא 871 שקלים ושווי יום חופשה ויום חג של התובע נמוך יותר, כ-428 שקלים ליום, מכיוון שאינו כולל את התוספות.


התובע טען כי בעת חישוב בסיס השכר לתשלום דמי פגיעה, שווי ימי החג וימי החופשה שיש להביא בחשבון את שווי יום היעדרות, ולצורך חישוב דמי הפגיעה עדיף היה לו לבקש מהמעסיק לסווג את שני ימי החג וארבעת ימי החופשה שחלו בשלושת החודשים שקדמו ליום הקובע כ"ימי היעדרות" ולא לקבל עבורם שכר כלל.


מנגד טען הנתבע כי "יום היעדרות" משמעו כל יום שבו לא משולם לעובד שכר כלל ורק בגינו יש אפשרות לבצע השלמה לאותו יום שהוא נעדר מהעבודה בעל כורחו מסיבות שלא תלויות בו וללא אישור המעסיק. לא ניתן להשלים ימים גם עבור היעדרויות מאושרות על ידי המעסיק שבגינן שולם לתובע שכר יסוד בהתאם לזכויות המגן ושבגינן שולמו עבורו דמי ביטוח.


לאחר שמיעת טענות הצדדים, ציין בית המשפט כי ההלכה הפסוקה היא שדמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה הן גמלאות מחליפות הכנסה שתכליתן לאפשר לתובע לחיות באורח שוטף באותה רמת הכנסה שבה חי לפני קרות התאונה ועליהן לשקף את שכרו האמיתי.


סעיף 98 לחוק קובע כי השכר ששולם לעובד ברבע השנה שקדמה לפגיעה משקף את ערך השכר שהוא היה צפוי לקבל לאחר הפגיעה, אלמלא הייתה פגיעה. לפיכך, נקבע ששכר עבודה רגיל הוא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח ברבע השנה שקדמה ליום הקובע.


בסופו של דבר, בית המשפט קבע כי בהתאם להוראות החוק והתקנות יש לחשב את בסיס השכר לצורך דמי פגיעה וקצבת נכות כפי שחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי, כלומר על בסיס ההכנסה שממנה שולמו דמי הביטוח אשר כוללת שני ימי חג וארבעה ימי חופשה בשווי שכר יסוד בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים במקום העבודה.


ב"ל 46145-02-18

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

תאונת עבודה במהלך ירידה ממשאית, האם המעסיק התרשל?

במהלך ירידה ממשאית, עובד בחברה העוסקת במכירה והתקנה של חלקי חילוף, החליק על מדרגות המשאית ונפצע בברך. בית משפט השלום נדרש להכריע האם המעסיק התרשל.  

תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בשל תקלה במכונה במקום העבודה

תופרת שהחליקה על הרצפה במקום העבודה, כתוצאה מנזילת שמן ממכונת התפירה שעליה עבדה, פנתה אל בית משפט והגישה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים.  

נפילה מגובה בעת ביצוע עבודות חשמל, מי אחראי לתשלום פיצויים?

אל בית משפט השלום בעכו הוגשה תביעה בגין נזקי גוף שהגיש חשמלאי, על רקע נפילה מגובה שאירעה באוגוסט 2007, בבניין מגורים שבבעלות הנתבע. 

ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, כיצד נקבעים אחוזי נכות?

רתך אשר נגרם לו ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, פנה אל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת והגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה לו 10% נכות בלבד.  

תאונת עבודה בעת חריגה מהתפקיד, האם ישנה עילה לתביעה?

עובד בחנות נדרש להוביל לביתו של המנהל כמות רבה של ספרים, דבר שחרג מתפקידו. בעת הרמת המשא הכבד, נפגע העובד בגבו, וטען כי מדובר בתאונת עבודה.  

תאונת עבודה במוסך, האם המעסיק הפר את חובתו?

במהלך בדיקת תקלה במנוע של משאית במוסך, נשאבה ידו של חשמלאי לפתח כניסת האוויר של המנוע וכתוצאה מכך נגרמה לו קטיעה חלקית של האצבע.  

תאונה עבודה עקב פגיעה ממסור חשמלי ללא מגן

עובד באתר בנייה שנפגע ממסור חשמלי בכף ידו, טען כי המעסיק הורה לו לעבוד עם מסור ללא מגן, על כן הוא אחראי לקרות התאונה. 

פגיעה ממאוורר לא בטיחותי במקום העבודה, מי אחראי לשלם פיצויים?

בזמן פתיחת דלת במשחטה, נתקעו אצבעות העובד במאוורר שהיה מותקן על הדלת ונגרמו לו נזקי גוף. התביעה הוגשה נגד המשחטה והעירייה שהעסיקה את התובע בתור פקח מטעמה במקום.  

נפילה במדרגות בעבודה, מי אחראי לתאונה?

עובד בחנות שהחליק בגרם המדרגות ונפצע בגבו, פנה אל בית משפט, והגיש תביעה נגד המעסיק, בטענה שניתן היה למנוע את התאונה, באמצעות התקנת פסים למניעת החלקה ובניית מעקה.  

תאונת עבודה פועל בניין, תביעה על סמך עדות יחידה

פועל בניין נתקל בפסולת באתר בנייה וכתוצאה מכך נפל ונפגע בעינו. בנסיבות אלו פנה אל בית משפט השלום בחיפה והגיש תביעה נגד המעביד לתשלום פיצויים על סמך עדות יחידה. 

נזקי גוף בעקבות הטרדה מינית בעבודה, האם ניתן לקבל פיצויים?

מעסה בספא שהוטרדה במהלך עבודתה על ידי אחד המטופלים, פנתה אל בית משפט השלום בפתח תקווה, והגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף נגד האדם שהטריד אותה. 

תאונת עבודה בקיבוץ, מי אחראי לפגיעה בעובד?

במהלך עבודות שהתבצעו בכלוב עופות שבקיבוץ, רכב עבודה פגע בעובד וידו נמחצה בין הכלוב שהועמס על ידי הרכב לבין הכלוב הסמוך, וכתוצאה מכך נגרמו לעובד נזקי גוף. 

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.