www.ovdim.org.il

מהו מועד תשלום שכר עבודה לעובד חודשי ועובד שעתי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

על פי חוק הגנת השכר, כל מעסיק נדרש לשלם שכר של עובד חודשי, המקבל משכורת קבועה בכל חודש, בתום החודש שעבורו משולם השכר. לעובד שעתי על המעסיק לשלם בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם כן חל עליו הסכם עבודה, הקובע מועד אחר, או בסוף החודש אם העובד עבד במשך כל החודש וקיבל מהמעסיק מקדמות.


מועד לתשלום שכר חודשי


סעיף 9 לחוק הגנת השכר קובע כי עובד חודשי זכאי לקבל את שכרו עם תום החודש שעבורו הוא משולם. לדוגמה, עובד חודשי שעבד במהלך כל חודש מאי, זכאי לקבל את שכרו בתום החודש, כלומר באחד ביוני עד עשרה ביוני. המועד לתשלום שכר חודשי, כאשר שכר העבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם בסוף החודש שעבורו הוא משתלם. אם השכר המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, הוא נחשב כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש.


מועד לתשלום שכר שאינו שכר חודשי


עובד שעתי שעבד רק בחלק מהחודש, זכאי לקבל את שכרו לאחר מחצית החודש שבו הועסק, אלא אם כן חל עליו הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנקבע בו מועד אחר. לדוגמה, עובד שעתי שהחל לעבוד מאחד במאי ועד 10 במאי, זכאי לקבל את שכרו ב-15 במאי, אלא אם כן חל עליו הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנקבע בו מועד אחר.


המועד לתשלום שכר של עובד שעתי שהועסק חודש מלא, הוא בתום החודש, גם אם לא שולמו לו מקדמות כלשהן. סעיף 10 לחוק הגנת השכר קובע כי שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע או לפי כמות התוצרת, ישולם, אם לא נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, בתום מחצית החודש בו הועסק העובד.


לגבי עובד ששכרו משתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע, אך הועסק במשך כל החודש, יחול סעיף 9 לחוק, אם במהלך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה. כך שאם שעבד במהלך כל חודש מאי, העובד זכאי לתשלום בתום החודש, כלומר באחד ביוני עד עשרה ביוני.


תביעת פיצויים בגין הלנת שכר


המעסיק נדרש לשלם לעובד שכר עד תשעה ימים לאחר מועד התשלום הקבוע בחוק. במקרה שהוא לא שילם שכר עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום הקבוע בחוק, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר. נוסף על כך, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.


סעיף 17א לחוק הגנת השכר מסדיר את הזכות לפיצויים בגין הלנת שכר, וקובע כי להבדיל משכר עבודה, תביעה לבית דין לעבודה תתיישן, אם לא הוגשה בתוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.


לפיכך, במקרה שהשכר שולם באיחור העובד זכאי לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר מהמעסיק. עובד המעוניין לתבוע פיצויים, רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה בתוך 60 ימים מהיום שבו קיבל את השכר המולן.


אם לא שולם השכר ולא הוגשה תביעה בתוך שנה מהיום שבו הולן השכר, רשאי העובד לתבוע את המעסיק עד שבע שנים מהמועד לתשלום. במצב של הלנות חוזרות מצד המעסיק, של לפחות שלוש פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך שלוש שנים רצופות שלאחר מועד התשלום, תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים.


חישוב פיצוי בגין הלנת שכר


הפיצוי בגין הלנת שכר מתווסף לשכר עבודה ברוטו, ללא תשלומים נלווים והחזרי הוצאות, בשיעור של 5% מהשכר המולן לשבוע הראשון של ההלנה, ועוד 10% מהשכר המולן בשבועות הבאים, או בתוספת הצמדה וריבית של 20%, לפי התוצאה הגבוהה יותר.


כלומר, פיצוי בגין הלנת שכר ניתן לחשב באחת הדרכים הבאות: אפשרות אחת, היא עבור השבוע הראשון לאיחור בתשלום שכר, זכאי העובד לתוספת של 5% מהשכר המולן ועוד 10% נוספים מהשכר שלא שולם עבור כל שבוע איחור נוסף. אפשרות שנייה, היא תשלום בשיעור של 20% מהשכר שלא שולם והפרשי הצמדה עבור כל חודש של הלנת שכר עבודה בצירוף הפרשי הצמדה עבור התקופה שבין מועד התשלום המקורי ועד למועד התשלום בפועל.


שכר שעליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל תשלום עבור דמי חגים, פריון עבודה, שעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו. עם זאת, לצורך חישוב פיצויי ההלנה, השכר לא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות, כגון: החזר הוצאות נסיעה, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וכדומה. במקרים חריגים רשאי בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת שכר יחולו על שכר נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק עדיין לא העביר את הניכויים המותרים, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי לייעודם.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות העובד, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.