www.ovdim.org.il

איך מגישים תלונה על הטרדה מינית בעבודה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובדת או עובד שחשו כי נפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה יכולים להגיש תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. המעסיק נדרש לברר כל מקרה של הטרדה אשר הגיע לידיעתו גם אם לא הוגשה תלונה על ידי הנפגעים, ולפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת.


החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מגדיר את הגבולות שבין התנהגות ראויה להטרדה מינית. החוק נועד להגן על הכבוד והפרטיות של העובדים ומטרתו לשמור על החירות במקום העבודה וליצור שוויון בין המינים.


התנכלות והטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי במקרים שבהם קיימת סחיטה באיומים והמעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני. וכן כאשר מתבצעים מעשים מגונים, כאשר מתקבלות הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות מיניות חוזרות, למרות שהנפגע הבהיר למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות מסוג זה.


התנכלות והטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם כאשר מתקבלת התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם בנוגע למינו או לנטייתו המינית. ואף במקרים שבהם הפגיעה נגרמה תוך ניצול יחסי מרות, יחשבו התנהגויות להטרדה מינית גם אם העובד לא הביע את התנגדותו למעשים.


הגשת תלונה במסגרת מקום העבודה


עובד שחש כי הוטרד מינית במקום העבודה, רשאי להגיש תלונה במקום העבודה, להגיש תלונה במשטרה וכן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט.


לפי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, המעסיק מחויב לנקוט באמצעים שונים כדי למנוע התנכלות או הטרדה מינית במקום העבודה. עליו לקבוע נוהל יעיל להגשת תלונה ולבירור המקרה, לטפל בכל אירוע שבו נודע לו על הטרדה ולפתוח בהליכים משמעתיים. במידת הצורך, נדרש המעסיק להרחיק את המטריד מהמתלונן ולעשות כל אשר ביכולתו כדי למנוע את חזרתם של המעשים.


בכל מקום עבודה שבו מועסקים 25 עובדים ומעלה, המעסיק מחויב לעגן בתקנון את עיקרי הוראות החוק. במסגרת התקנון נדרש המעסיק לפרט כיצד ניתן להגיש תלונה על הטרדה מינית ולקבוע מי האדם האחראי לטפל בתלונות מסוג זה. את התקנון יש לפרסם בין העובדים ומעסיק שלא פועל על פי הוראות החוק, יהיה אחראי לכל פגיעה שנעשתה עקב הטרדה מינית במקום העבודה וצפוי לקנס כספי.


מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה


אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על ידי המעסיק, אשר תפקידו לקבל תלונות בנושאי הטרדה מינית, לקיים בירור במקרה שהתקבלה תלונה, לתת המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה וכן לייעץ ולספק ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בנושא זה.


תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה ניתן להגיש בכתב או בעל פה, לידי האחראי למניעת הטרדה מינית, הנפגעים עצמם או כל אדם אחר מטעמם. במקרה שהאדם שהטריד הוא עובד קבלן המועסק במקום העבודה, ניתן להגיש את התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעסיק.


במסגרת התלונה יש לפרט את זהות המעורבים ועדים לאירוע אם ישנם כאלה. יש לציין היכן התרחש האירוע וכן להסביר האם המתלונן הבהיר למטריד שהתנהגותו מפריעה לו. אם התלונה הוגשה בעל פה, האחראי נדרש לרשום את הדברים, להחתים את המתלונן על הרישום ולמסור לידיו העתק ממנו. כמו כן, האחראי נדרש ליידע את המתלונן לגבי דרכי הטיפול בהטרדה מינית ועל זכותו להגיש במקביל תלונה במשטרה ותביעה אזרחית.


בירור תלונה על הטרדה מינית


המעסיק מחויב לברר כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו, גם אם הנפגע לא הגיש תלונה, כולל תלונות של עובדי כוח אדם המועסקים על ידי קבלן חיצוני. המעסיק מחויב לטפל בבירור התלונה בהקדם האפשרי, תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של כל המעורבים בדבר.


החוק אינו מאפשר למעסיק להימנע מקיום הליכי הבירור, גם אם הוגשה תלונה למשטרה או תביעה אזרחית אלא אם הוא קיבל צו מפורש בעניין. המעסיק חייב לנקוט באמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, ועליו לקבוע דרך יעילה לברר את התלונה, ללא דיחוי ותוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המעורבים.


בסיום בירור התלונה במקום העבודה, המעסיק חייב לנקוט בטיפול יעיל במקרים שידע עליהם, עליו לעשות את מרב המאמצים כדי למנוע את חזרתן של ההטרדות ולמצוא דרך לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננים עקב הטרדה או התנכלות, באמצעות הרחקת המטריד מהמתלונן ופתיחת הליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת.


לבית הדין לעבודה קיימת הסמכות לדון בהליך אזרחי במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שביצע המעסיק או ממונה מטעמו לעובדים שלו, או בין עובד אחד לאחר במסגרת יחסי העבודה. העונש הצפוי לעובד שהטריד עובד או עובדת הוא בין שנתיים עד ארבע שנות מאסר. ובנוסף רשאי בית המשפט לפסוק לנפגע הטרדה מינית פיצויים של עד 120,000 שקלים גם ללא הוכחת נזק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, זכויות העובד, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.