www.ovdim.org.il

תוספת סיכון בעבודה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

שכר עבודה נקבע בחוזה עבודה אישי כפי שהוסכם בין העובד למעסיק, או לפי הסכם קיבוצי ומגלם את שכר הבסיס בכפוף לשנות הוותק, היקף המשרה ונתונים אישיים, והוא כולל זכויות נוספות כגון דמי נסיעות, חופשות וכדומה. החל מאפריל 2018 שכר מינימום לשעה הוא 29.12 שקלים ומדצמבר 2017 שכר מינימום לחודש בסך 5,300 שקלים למשרה מלאה.


כל עובד זכאי לשכר עבור כל תקופת עבודתו, כולל עבור תקופת הכשרתו לתפקיד המסוים שעליו לבצע, תקופת ניסיון, השתלמות וכל זמן אחר שבו העובד נדרש להימצא במקום העבודה או במקום אחר מתוקף תפקידו, בהתאם להוראות המעסיק.

 

לבסיס השכר מצטרפות זכויות מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה וכן גמול שעות נוספות, דמי הבראה, תשלום עבור חופשות, ימי מחלה, העסקה בימי חג ושבת, הפרשה לפיצויי פיטורין ולפנסיה ותוספת סיכון, כאשר כל העובדים באותה משרה זכאים לקבלת שכר זהה ושווה, בהתאם לוותק העובד, היקף משרתו ומצבו האישי.


תוספת סיכון בעבודה


תוספות לשכר בסיס, על פי הסכם העבודה, יכולות להוסיף על התוספות הקבועות בחוק, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, אך לא לגרוע מהן. תוספת סיכון היא תשלום הניתן לעובד שכיר שעבודתו כרוכה בסיכון, כמו במקרה של עבודה עם חומרים מסוכנים או בסביבה מסוכנת או עובדים במגזרים מסוימים, כמו ענף הרפואה.


דיני העבודה אינם מחייבים לשלם תוספת סיכון, אלא התשלום מוסדר בהסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים לשלם לעובדיהם תוספת סיכון, לדוגמה, תוספת סיכון עבור רופאים ואחיות במחלקות מסוימות ובתחומי התמחות מסוימים.


זכות לתוספת סיכון ניתנת באופן אוטומטי לעובדים הזכאים לכך ומשולמת ישירות לשכר החודשי ואף התוספת נחשבת כרכיב בלתי נפרד מהמשכורת בעת חישוב גובה הפנסיה, שלה זכאי העובד בעת פרישה לגמלאות.


תוספת ותק לעובדים


תוספת ותק מחושבת ככלל כשיעור מסוים מהשכר היסוד, או סכום המחושב בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפיכך, עובד שבמקום עבודתו נחתם הסכם קיבוצי המעניק תוספת ותק, זכאי לתוספת שכר בהתאם לוותק שצבר. מקובל לחשב את התוספת עבור הוותק באמצעות הוספת אחוז מסוים לשכר הבסיס של העובד עבור כל שנת ותק.


בנוסף לשכר הבסיס ולתוספות השונות כולל דמי הבראה, פנסיה, או החזר הוצאות נסיעה, זכאי העובד לתנאים סוציאליים הקבועים בחוק, כגון: ביטוח פנסיוני, שלו זכאים כלל העובדים במשק, או החובה להפריש שיעור מהשכר לקרן השתלמות, החלה על מעסיקים בענפי משק מסוימים.


איסור שכר כולל


המעסיק אינו רשאי לכלול בשכר הבסיסי תשלום עבור שעות נוספות בעבודה, שכר במהלך מנוחה שבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה, או פדיון חופשה. שכר הכולל רכיבים אלה נחשב כשכר רגיל בלבד, שאינו כולל את התוספות המגיעות לעובד כמו גמול שעות נוספות ודמי חופשה.


עם זאת, המעסיק רשאי לכלול בחוזה עבודה סכום נפרד כתגמול גלובלי, עבור שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית שהעובד צפוי לבצע, על פי הוראות בהסכם קיבוצי ובכפוף לאישורו של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עם זאת, עובד שהועסק שעות נוספות או במהלך המנוחה השבועית מעל הסכום שחושב בתגמול הגלובלי, זכאי לתשלום נוסף עבור שעות אלה. במקרים חריגים ניתן לכלול בסכום השכר הבסיסי, תשלום עבור שעות נוספות, בכפוף להסכמת העובד והמעסיק ובהתחשב בצרכי העבודה, כמו במקרים של תפקידי ניהול בכירים, או תפקיד המחייב יחסי אמון מיוחדים.


תוספת שכר עבור העסקה ביום מנוחה או בחג


עובד המועסק בימי המנוחה השבועית או במהלך חגים, זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו. בנוסף לתוספת השכר, זכאי העובד גם לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועסק.


במקרים מסוימים זכאי העובד לתשלום גם עבור שעות או ימים שבהם היה במנוחת פיצוי. אולם, בכל מקרה חל איסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא מוטלת על המעסיק חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה. כאשר חל על העובד הסכם קיבוצי ענפי, הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה ענפי, חוזה עבודה אישי או נוהג הקובעים תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע בחוק, על המעסיק לשלם לעובד לפי ההוראה המיטיבה עמו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות עבודה, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.