www.ovdim.org.il

תאונת עבודה במהלך השתלמות, מתי ניתן לקבל פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה באמצעות שני תנאים מצטברים: האחד, התרחשות התאונה תוך כדי עבודתו של העובד השכיר והשני עקב עבודתו. נקודת המוצא היא שיש לפרש את סעיף 79 באופן המעניק כיסוי ביטוחי לא רק לעובדים שנפגעו תוך כדי ביצוע מלאכתם בפועל אלא גם לעובדים שנפגעו תוך כדי ביצוע פעילויות נלוות לעבודה, כמו בעת השתלמויות, ימי כיף ואירועי ספורט מטעם מקום העבודה.


גישה זו התפתחה מתוך הכרה כי בשוק התעסוקה המודרני יחסי עובד מעביד משתרעים אל מעבר לשעות ולמסגרות העבודה הרשמיות וחלים גם על פעילויות שאינן קשורות באופן ישיר לעבודה. ואף פעמים רבות למעסיק יש אינטרס בעריכת פעילויות מחוץ לשעות העבודה לאור החשיבות שבפיתוח ההון האנושי והעמקת היחסים והקשר בין העובדים לבין עצמם ובינם למקום העבודה. על כן נפסק כי כאשר קיים קשר בין פעילויות נלוות ובין העבודה, יש הצדקה להכיר בתאונות המתרחשות במהלכם כתאונות עבודה.


האם תאונה במהלך השתלמות נחשבת תאונת עבודה?


הכרה בתאונה שהתרחשה במהלך השתלמות כתאונת עבודה, מזכה את העובד שנפגע בתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, ובמקרה שנותרה לעובד נכות זמנית או קבועה, הוא זכאי לקבל קצבת נכות וסיוע בהליכי שיקום וחזרה למעגל העבודה, על פי החלטת הוועדה הרפואית.


כמו כן, במקרה של רשלנות המעסיק, ניתן להגיש במקביל לתביעה למימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, גם תביעה לפיצויים נגד המעסיק בגין הפרת חובת הזהירות כלפי עובדיו, כמו במקרים שבהם המעסיק לא דאג לסביבה בטוחה ותנאים הולמים, הן במקום העבודה והן בעת פעילויות נלוות.


כדי לקבוע האם מדובר בתאונת עבודה, בשלב הראשון יש לבחון האם האירוע שבו נטל העובד חלק בעת שנפגע מהווה בכללותו פעילות הנלווית לעבודה. שאלה זו מוכרעת לפי הקשר של האירוע לעבודה, שהוא העניין שיש למעביד בקיומו של האירוע ובתרומתו לחיי העבודה במפעל.


עוד נפסק כי לשם הוכחת הטענה שלפיה למעסיק היה עניין באירוע נדרשת הוכחת מעורבותו של המעסיק בייזומו של האירוע ובאחריות לו, אשר יכול לבוא לידי ביטוי בדרך מימון האירוע, בארגון ועוד סממנים המעידים על החשיבות שהמעביד מייחס לאירוע ועל הקשר שלו לחיי העבודה במפעל.


בשלב הבא נבחנת השאלה האם הפעילות המסוימת שבה עסק העובד בעת שנפגע הייתה חלק אינטגרלי מהאירוע המוכר. מבחן זה נדרש מאחר שהעובדה שהמעסיק אירגן אירוע כלשהו לעובדיו אין משמעותה כי כל פגיעה אשר תיגרם לעובד במהלך אותו אירוע תוגדר כתאונת עבודה ותזכה לכיסוי ביטוחי.


לפיכך, המבחן הדו שלבי מהווה כלי עזר המסייע לבית הדין לעבודה בהכרעה אם הפעילות בכללותה משרתת את אינטרס המעסיק ואם קיימת זיקה סבירה בין הפעולה שבמהלכה התרחשה התאונה לבין צרכי העבודה.


החלקה באמבטיה בעת השתלמות במלון


עובדת עירייה פנתה אל בית הדין הארצי לעבודה והגישה ערעור על תביעה להכרה בפציעתה עקב החלקתה באמבטיה בעת שהייתה בהשתלמות במלון. התביעה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בטענה שפעולת הרחצה שבמסגרתה נפגעה התובעת לא הייתה קשורה לעבודה ולא הייתה עקב העבודה. בית הדין נדרש להכריע בסוגיה האם יש להכיר בנפילת התובעת בעת השתלמות כתאונת עבודה.


על פי עובדות התביעה, התובעת עבדה בתפקיד מזכירה ומנהלת חשבונות בעירייה עד ליציאתה לגמלאות. במהלך חודש נובמבר 2013 שהתה במלון בים המלח, במסגרת שתי השתלמויות שבהן השתתפה, בנושא דיני ויחסי עבודה והמשפחה כארגון כלכלי. ההשתלמויות אורגנו על ידי העמותה לקידום מקצועי שאליה השתייכה התובעת, שהיא עמותה המסובסדת על ידי העירייה, ואף התובעת קיבלה שכר ממעסיקתה בגין ימי ההשתלמות.


ביום הראשון, בטרם החלה ההשתלמות בפועל, נכנסה התובעת לאמבטיה בחדר במלון, החליקה ונחבלה ברגל ובכתף שמאל. למחרת פנתה לרופא המלון, אשר בדק אותה והמליץ על טיפול תרופתי. התובעת נשארה במלון עד לסיום ההשתלמויות, וכאשר חזרה לביתה פנתה לטיפול במרכז רפואי.


האם למעסיק היה עניין ממשי בקיום ההשתלמות?


התובעת הגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי פגיעה, אולם תביעתה נדחתה בטענה שפגיעתה אירעה במהלך השתלמות שאורגנה על ידי העמותה, ומאחר שמדובר בהשתלמות בנושאים כלליים, מחוץ למקום העבודה, ובחלקה אף מחוץ לשעות העבודה, ולא הוכח כי למעסיקה עניין ממשי בקיומה, ונקבע כי אין לראות בפגיעתה כפגיעה תוך כדי ועקב עבודתך אצל המעביד או מטעמו, ואף לא כפעילות נלווית הקשורה לעבודה.


כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי הגישה התובעת את תביעתה לבית הדין האזורי. התובעת טענה כי ההשתלמות אורגנה על ידי המעסיק, ימי ההשתלמות שולמו בתלוש שכרה, רוב ההשתלמות הייתה מסובסדת על ידי המעסיק באמצעות העמותה, ושני גורמים מטעם המעסיק חתמו כי ההשתלמות חיונית לעבודתה.


התובעת הוסיפה וטענה כי הלכה להתקלח כדי לרענן עצמה לפני ההרצאה הראשונה בהשתלמות. וכי פעולת הרחצה היא חלק אינטגרלי מתוכנית ההשתלמות, וכי ביישום מבחן הסבירות פעולת הרחצה לא יצרה ניתוק ממסגרת הפעילות הנלווית ולא ניתקה את הקשר הסיבתי בין הפעולה הנלווית לבין ההשתלמות.


הוכחת קשר בין ההשתלמות לבין העבודה


מנגד טען ביטוח לאומי כי לא הוכח קשר בין ההשתלמות לבין עבודתה של התובעת, מאחר שההשתלמות לא אורגנה על ידי המעסיק, למעסיק לא היה כל עניין בהשתלמות והיציאה להשתלמות הייתה לאור הסכם קיבוצי בשירות הציבורי, העירייה לא מימנה את ההשתלמות מעבר להפרשת הסכום השנתי לעמותה, ומדובר בהשתלמות בנושאים כלליים אשר לא היו מכוונים לקידומה המקצועי של התובעת. כמו כן, התובעת לא הוכיחה את הקשר שבין כניסתה לאמבטיה לבין ההשתלמות.


לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית הדין כי תאונה במקלחת, שארעה במרחב פרטי מובהק ובפרטיות מוחלטת, ובמסגרת הזמן הפנוי בלי שהוגדר בתכנית ההשתלמות, אינה מהווה תאונת עבודה על פי הגדרת החוק, לפיכך הערעור נדחה ונקבע כי אין קשר בין החלקת התובעת באמבטיה בעת ההשתלמות למקום העבודה, על כן היא אינה זכאית להכרה כנפגעת עבודה. 


עב"ל 5104-09-16

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 

תאונת עבודה בקייטרינג, האם המעסיק אחראי לשלם פיצויים?

ביום הראשון לעבודתה בשירותי קייטרינג, קרס על עובדת צעירה סיר עם מים רותחים והיא נפצעה ברגליה. האם המעסיק אחראי לקרות התאונה?  

גידול סרטני עקב חשיפה לשמש בעבודה, האם תאונת עבודה?

מדביר שנחשף במהלך עבודתו לקרני שמש וחלה בסרטן מסוג מלנומה, פנה אל בית הדין לעבודה, והגיש תביעה נגד ביטוח לאומי להכרה בגידול הסרטני בזרועו כפגיעה בעבודה.  

פגיעה בעבודה עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במוסך

מכונאי רכב שחלה בסרטן ביקש להכיר במחלתו כפגיעה בעבודה על פי עילת המיקרוטראומה, עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במסגרת עבודתו במשך שנים רבות במוסך. 

תאונת עבודה באתר בנייה: שבבי ברזל ניתזו לעינו של עובד

עובד באתר בנייה כבן 18 שנים נפגע במהלך עבודתו בקידוח ברזל, כאשר שבבי ברזל ניתזו לעיינו. 

עובד מסעדה שהחליק על רצפה מלוכלכת תבע פיצויים מהמעסיק

תביעה לפיצויים נגד בעל מסעדה בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד מטבח במהלך הכנת שיפודים.  

תאונת עבודה באתר בנייה: העובד נתקל במוט שבלט מהקרקע

מנהל עבודה באתר בנייה מיהר לעצור קידוח שבוצע שלא לפי התכנית, ובדרך נתקל במוט ברזל אשר בלט מהקרקע, ונחבל ברגלו.  

תביעת פיצויים נגד מעסיק עקב נפילה מפיגום באתר בנייה

פועל בניין נפל מפיגום מגובה של כארבעה מטרים, וטען כי התאונה התרחשה עקב רשלנות המעסיק, בכך שלא סופקו לו אמצעי בטיחות לעבודה בגובה.  

עובדת באוניברסיטה שהחליקה על שלולית מים ונפצעה תבעה פיצויים

עובדת באוניברסיטה יצאה ממשרדה כדי להגיע אל השירותים, ובדרך החליקה על שלולית מים שהיתה במסדרון, על כן תבעה פיצויים מהמעסיק בגין פגיעה בעבודה. 

עובד שנפגע בתאונת עבודה עקב נפילה מסולם תבע פיצויים

עובד במרפדייה לרכבים נדרש לטפס על סולם כדי להעלות לקומת הגלריה פלטת ספוגים. המעסיק הבטיח שיחזיק את הסולם, אך לא עשה כן והעובד נפל ארצה.  

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה תבע פיצויים מהמעסיק

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה הגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיקה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיו עקב שיטת עבודה לקויה. 

מעל מיליון ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

נפגע בעבודתו והוכר כנפגע עבודה וקיבל סכום פיצויים גבוה לאחר אי הסכמה לסכום שהוצע בגישור ... 

מעסיק לא החזיר שליח לעבודה לאחר שזה נפגע בתאונת דרכים

האם שליח אשר נפגע בתאונת דרכים, ולא הוחזר לעבודתו על ידי המעסיק, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.