www.ovdim.org.il

אשם תורם בתאונת עבודה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

בתביעות לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונות עבודה, נטען לא אחת על ידי הנתבעים, בין אם בתביעת נגד המעסיק בגין אחריותו לקרות התאונה ובין אם בתביעה להכרה כנפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי, כי יש בהתנהלותו של העובד אשר נפגע מן האשמה בתאונה ועל כן יש לגזור מסכום הפיצויים המגיע לו ולהטילו על כתפי התובע.

 

טענה משפטית זו מכונה אשם תורם או רשלנות תורמת והיא עלולה להיטען להגנת הנתבעים, בגין אשמתו התורמת של העובד לתאונה בשל אי ציות לנהלי עבודה, ביצוע עבודה בקלות ראש או אי מילוי אחר הוראות הבטיחות במקום העבודה.

 

בתביעות העוסקות בפגיעה בעבודה, לעיתים יקבע בית המשפט כי על העובד אשר נפגע בתאונה מוטלת חלק מהאחריות הקשורה בקרות האירוע שהוביל לפגיעתו, כאשר אחריותו של התובע מכומתת לאחוזים אשר ינוכו מסכום הפיצויים שייקבע לטובתו.

 

סעיף 64 לפקודת הנזיקין מגדיר אשם כמי שהמעשה או המחדל שלו עולים לכדי עוולה או שהם עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק באשם, אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק.

 

ואולם, הנפגע לא ייחשב אשם לפי מבחן הציפיות של האדם הסביר, מבחן האשמה ומבחן השכל הישר. כלומר, אם הנזק נגרם על ידי מקרה טבעי בלתי רגיל, שלא ניתן היה לצפות אותו, או אם אשמו של אדם אחר הוא הסיבה המכרעת לנזק, או אם הניזוק הוא ילד שלא מלאו לו 12 שנים, והוא לא יכול היה להפעיל שיקול דעת בנסיבות המקרה.

 

קשר סיבתי בין התרשלות עצמית לנזק שנגרם

 

סעיף 68 לפקודת הנזיקין עוסק בסוגיה של אשם תורם וקובע כי סבל של אדם שניזוק, אשר נגרם בחלקו עקב אשמתו שלו ובחלקו עקב אשמתו של אחר, לא תיכשל תביעת פיצויים עבור הנזק מחמת אשמתו של הניזוק, אלא שהפיצויים שייפרעו יופחתו בשיעור שבית המשפט ימצא לנכון, תוך התחשבות במידת אחריותו של התובע לנזק.

 

כלומר, כאשר מתקיים אשם תורם בהתנהגות הניזוק, כדי שיחול סעיף 68 לפקודה, נדרש כי האשם תרם לנזק העצמי, ובמקרה של תאונת עבודה, כאשר העובד לא פעל על פי החוקים והכללים גרם בכך לפציעתו, כמו למשל עקב אי שימוש בציוד מגן למרות הוראה מפורשת של המעסיק.

 

על כן, יש צורך בהוכחת קשר סיבתי בין ההתרשלות העצמית ובין הנזק שנגרם. ואולם, אין כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה, ואם חל על התביעה חוזה או דין המגבילים את החבות, לא ייפרע התובע בפיצויים למעלה מן הגבול שנקבע. לפיכך, אשם תורם מפחית את היקף הפיצויים המגיע לתובע, בהתאם לחומרת אשמתו התורמת.

 

נטל הוכחת אשם תורם מוטל על כתפי הנתבע

 

הפסיקה נוטה לייחס אשם תורם לעובד, רק במקרים שבהם ניתן לייחס לו את יצירת הסיכון בעצמו. המגמה הרווחת, הנובעת מתוך הכרה כי ביחסי עובד מעביד, היא שהעובד המהווה את החוליה החלשה, אשם לקרות התאונה רק במקרים חריגים שבהם ניתן להוכיח אשמה חד משמעית.

 

בתי המשפט נוטים להחמיר עם מעסיקים אשר אינם מקפידים על כללי הבטיחות ועל בריאותם של העובדים, ואף נקבע כי מעמדו העדיף של המעסיק בא לידי ביטוי בכך, שהוא פועל מתוך חופש בחירה מלא. המעסיק הוא זה שיוזם את הקמת המפעל, קובע את תחומי עיסוקו, את המבנה והציוד, את תנאי העבודה, הוראות הבטיחות ונהלי העבודה בו.

 

מתוקף מעמדו, המעסיק הוא זה שקובע איזו עבודה תוטל על עובד מסוים, על פי הכישורים והוותק של העובד, והוא יכול לשלוט במידת ההדרכה שיקבל אותו עובד. מנגד פועל העובד מתוך הגבולות שמציב המעסיק לפעולתו באמצעות החלטותיו בענייני העבודה.

 

תרומת העובד לתאונה ברורה ומובהקת

 

לפיכך, דרגות החופש של העובד מצומצמות, וההנחה המשפטית המקובלת, היא שסיטואציה מסוכנת, אשר הובילה לפגיעה בעובד, נוצרה על ידי המעסיק ללא תרומה אוטונומית של העובד. רק אם המעסיק יצליח להוכיח בפני בית המשפט כי העובד הפעיל שיקול דעת עצמאי באופן שבו הוא יצר את הסיכון כתוצאה מהחלטתו החופשית, הסיכון שיצר המעסיק על ידי הפרת חובתו החקוקה, עד שפגיעתו הייתה פועל יוצא מאותו סיכון, רק אז ייחס בית המשפט אשם תורם לעובד ויקבע כי עליו לשאת בחלק מהנזק.

 

בהתאם לאחריות הרחבה שקיימת למעסיק, אחריותו של העובד מצטמצמת ואף גם במקרים שבהם העובד חורג מנהלי העבודה ונאלץ לאלתר, המעסיק חב באחריותו לקרות התאונה ולפגיעת העובד אם האלתור לא היה כרוך בסיכון בלתי סביר.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 

תאונת עבודה בקייטרינג, האם המעסיק אחראי לשלם פיצויים?

ביום הראשון לעבודתה בשירותי קייטרינג, קרס על עובדת צעירה סיר עם מים רותחים והיא נפצעה ברגליה. האם המעסיק אחראי לקרות התאונה?  

גידול סרטני עקב חשיפה לשמש בעבודה, האם תאונת עבודה?

מדביר שנחשף במהלך עבודתו לקרני שמש וחלה בסרטן מסוג מלנומה, פנה אל בית הדין לעבודה, והגיש תביעה נגד ביטוח לאומי להכרה בגידול הסרטני בזרועו כפגיעה בעבודה.  

פגיעה בעבודה עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במוסך

מכונאי רכב שחלה בסרטן ביקש להכיר במחלתו כפגיעה בעבודה על פי עילת המיקרוטראומה, עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במסגרת עבודתו במשך שנים רבות במוסך. 

תאונת עבודה באתר בנייה: שבבי ברזל ניתזו לעינו של עובד

עובד באתר בנייה כבן 18 שנים נפגע במהלך עבודתו בקידוח ברזל, כאשר שבבי ברזל ניתזו לעיינו. 

עובד מסעדה שהחליק על רצפה מלוכלכת תבע פיצויים מהמעסיק

תביעה לפיצויים נגד בעל מסעדה בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד מטבח במהלך הכנת שיפודים.  

תאונת עבודה באתר בנייה: העובד נתקל במוט שבלט מהקרקע

מנהל עבודה באתר בנייה מיהר לעצור קידוח שבוצע שלא לפי התכנית, ובדרך נתקל במוט ברזל אשר בלט מהקרקע, ונחבל ברגלו.  

תביעת פיצויים נגד מעסיק עקב נפילה מפיגום באתר בנייה

פועל בניין נפל מפיגום מגובה של כארבעה מטרים, וטען כי התאונה התרחשה עקב רשלנות המעסיק, בכך שלא סופקו לו אמצעי בטיחות לעבודה בגובה.  

עובדת באוניברסיטה שהחליקה על שלולית מים ונפצעה תבעה פיצויים

עובדת באוניברסיטה יצאה ממשרדה כדי להגיע אל השירותים, ובדרך החליקה על שלולית מים שהיתה במסדרון, על כן תבעה פיצויים מהמעסיק בגין פגיעה בעבודה. 

עובד שנפגע בתאונת עבודה עקב נפילה מסולם תבע פיצויים

עובד במרפדייה לרכבים נדרש לטפס על סולם כדי להעלות לקומת הגלריה פלטת ספוגים. המעסיק הבטיח שיחזיק את הסולם, אך לא עשה כן והעובד נפל ארצה.  

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה תבע פיצויים מהמעסיק

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה הגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיקה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיו עקב שיטת עבודה לקויה. 

מעל מיליון ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

נפגע בעבודתו והוכר כנפגע עבודה וקיבל סכום פיצויים גבוה לאחר אי הסכמה לסכום שהוצע בגישור ... 

מעסיק לא החזיר שליח לעבודה לאחר שזה נפגע בתאונת דרכים

האם שליח אשר נפגע בתאונת דרכים, ולא הוחזר לעבודתו על ידי המעסיק, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.