www.ovdim.org.il

זכויות עובדים בעבודת כפיים, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 3.2 מתוך 5

המונח עבודת כפיים מצוין בדיני עבודה מספר פעמים, אך בפועל אינו מוגדר בחוק. נהוג לפרש עבודת כפיים כעבודה הדורשת מאמץ פיזי, כנגד עבודה רוחנית. וכן, מלאכה שנעשית באמצעות הידיים, כמו: מסגרות ונגרות, אך אין הדבר מחייב ואף במקרים מסוימים גם עבודה שאינה פיזית עשויה להיחשב כעבודת כפיים.

 

עובד בעבודת כפיים זכאי לכל זכויות העובדים המנויות בחוק, כגון: שוויון הזדמנויות בעבודה, מנוחה שבועית, דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה, שימוע לפני פיטורין, גמול עבור שעות נוספות, פיצויי פיטורין ועוד. ההגדרה של עבודת כפיים רלוונטית בעיקר לגבי הפסקה בעבודה, מכיוון שעובד כפיים זכאי להפסקה לאחר שש שעות עבודה בלבד, לעומת עובד שאינו עוסק בעבודת כפיים אשר לא זכאי לקבל הפסקה במהלך שמונה שעות עבודתו הראשונות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה.

 

מי נחשב לעובד כפיים?

 

ההבחנה המקובלת בפסיקה היא שעובד העוסק בעבודת כפיים הוא עובד שתכלית עבודתו היא יציר כפיו, כמו חקלאי, נגר ועובד אדמה, בעוד עובד שאינו עובד בעבודת כפיים עשוי להשתמש לצורך ביצוע העבודה בידיו, אולם תכלית עבודתו אינה מעשה כפיו. כמו כן, עובדי כפיים נמנים על עובדים בלתי מקצועיים, אשר לעבודתם לא נחוצים ידע והכנה קודמת.

 

על פי רוב מונח עבודת כפיים מכוון לעבודה שהיא פיזית במהותה, אולם אין הדבר מחייב ואף במקרים מסוימים גם עבודה לא פיזית יכולה להיחשב כעבודת כפיים. על כן, לא ניתן לקבוע הגדרה חד משמעית לעבודת כפיים ויש לייחס למונח את המשמעות הרגילה שמייחסים לו בחיי היום יום, כלומר עבודה פיזית עם הידיים.

 

אילו עבודות לא מוכרות כעבודת כפיים?

 

בפסיקה נקבע כי עבודת כפיים לא כוללת עבודה פקידותית מנהלתית, עבודה כטכנאי אלקטרוניקה ועבודה כטכנאי הדרכות והתקנות למוצרי אלקטרוניקה. ואולם, במקרים מסוימים הכירה הפסיקה בעבודות ניקיון ובעבודה סיעודית כעבודת כפיים. בית המשפט העליון התייחס גם לסיווגם של עובדי חינוך לצורך פירוש המושג עבודת כפיים בפקודת הבטיחות בעבודה, וציין כי מגוון של בעלי תפקידים העוסקים בעבודת כפיים משמשים במוסדות חינוך, כולל: עובדי ניקיון ותחזוקה, לבורנטים, אנשי מנהלה העוסקים בתפקידי מזכירות ועוד. עם זאת, הסגל המקצועי שעוסק בהוראה אינו נכנס תחת ההגדרה של עובדת כפיים.

 

הפסקות בעבודה לעובדי כפיים

 

עובד בעבודת כפיים המועסק במהלך יום עבודה של שש שעות לפחות זכאי להפסקה של לפחות 45 דקות, בזמן שעובד רגיל, שאינו עוסק בעבודת כפיים זכאי להפסקה זו, רק אם הוא מועסק מעל תשע שעות ביום בשבוע עבודה בן חמישה ימים, או מעל שמונה שעות ביום, אם הוא מועסק ששה ימים בשבוע.

 

במסגרת זמן ההפסקה חייבת להיכלל הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במהלך ההפסקה העבודה תופסק למנוחה וארוחה למשך 45 דקות לפחות ובערב חג לחצי שעה לפחות, אך הפסקה לא תעלה על שלוש שעות. נוסף על כך, במהלך יום עבודה, העובד זכאי, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בשירותים, בהתאם לצרכיו. במפעל שעובדים בו במשמרות, לא ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

 

בזמן ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר, רשאי העובד לצאת ממקום העבודה, אלא אם נוכחותו הכרחית לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. ובכל מקרה, גם אצל עובד כפיים וגם אצל עובד רגיל, זמן ההפסקה לא מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק לא חייב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם הוא דרש מהעובד להישאר במקום העבודה.


מינוי ממונה על בטיחות בעבודה

 

מפעל מוגדר לצד מספר תנאים נוספים כמקום שבו או בסביבתו מועסקים עובדים בעבודת כפיים. על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה משנת 1996, חלה חובה למנות ממונה על בטיחות בכל מקומות העבודה, כולל במפעלים המוגדרים בסעיף 3 לפקודת הבטיחות בעבודה. לפיכך, במקומות שבהם מועסקים עובדים בעבודת כפיים ומתקיימים תנאים נוספים הקבועים בפקודת הבטיחות בעבודה, יש למנות ממונה על בטיחות. כמו כן, פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי ממס לעובדים במשמרת שנייה ושלישית בתעשייה, שהם עובדי ייצור וכן עובדי מנהלה ושירותים שעבודתם חיונית לייצור.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.