www.ovdim.org.il

תאונת עבודה בזמן הודעה מוקדמת, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לתשלום פיצויים מביטוח לאומי, הכוללים דמי פגיעה, ובמקרה שנותרה נכות קבועה, גם קצבת נכות חודשית ותגמולים נוספים על פי דרגת הנכות. התשלומים מגיעים לנפגע גם אם יחסי עובד-מעביד יסתיימו בינתיים, ובכל מקרה, תאונת עבודה לאחר מתן הודעה מוקדמת לא מונעת את סיום יחסי העבודה וברגע שתסתיים תקופת ההודעה המוקדמת יסתיימו גם יחסי העבודה.

 

דמי פגיעה וטיפול רפואי חינם

 

נפגע עבודה הוא כל עובד המבוטח בביטוח נפגעי עבודה, אשר נפגע במהלך עבודתו, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, וכתוצאה מכך אינו כשיר לעבוד על פי אישור רפואי. במהלך התקופה שבה הוא לא יכול לעבוד ועד 90 ימים מיום הפגיעה, זכאי הנפגע לתשלום דמי פגיעה ולטיפול רפואי חינם, שיסייע לו לעבור את הימים שלאחר הפגיעה.

 

דמי פגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות, שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים, ושיעורם ליום מחושב על פי 75% מהכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח בשלושה החודשים שקדמו לתחילת בחודש שבו הפסיק את לעבוד בשל הפגיעה, לחלק ב-90.

 

זכאות לגמלת נכות מעבודה

 

נפגע שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה. את התביעה לגמלת נכות יש להגיש בתוך שנה ממועד התאונה, עדיף בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. לאחר הגשת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים, יקבל הנפגע זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכות.

 

הוועדה הרפואית קובעת בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק התלונות של המבקש ובמקרה הצורך גם באמצעות בדיקה גופנית, את מועד ההתחלה של אחוזי הנכות ואם מדובר בנכות זמנית או קבועה. דרגת הנכות נקבעת לפי רשימת הליקויים הרפואיים וקבלת קצבת נכות ומענק נעשית בהתאם לקביעת דרגת הנכות. נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה זכאי לקבל מביטוח לאומי תעודת נכה עבודה וזכאי לממש את זכויותיו הרפואיות והכספיות בהתאם לשיעור הנכות. 

 

איסור על פיטורין בתקופת אי כושר

 

סעיף 4א לחוק דמי מחלה אוסר על המעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו, לפי החוק או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית. ואולם אין איסור מפורש המופיע בדיני עבודה, לפטר עובד שעבר תאונת עבודה ומקבל דמי פגיעה ותשלומים נוספים מביטוח לאומי. עם זאת, בית הדין לעבודה קבע כי לא ניתן לחפוף בין תקופת קבלת דמי פגיעה לבין תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין מבלי לפצות את העובד בחלף הודעה מוקדמת.

 

הוראות סעיף 4א לחוק דמי מחלה לא יחולו אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורין לפי החוק בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, או אם מקום העבודה פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל. משמעות סעיף זה כי אם נתן המעסיק הודעה מוקדמת לפיטורין בטרם נודע לו על המחלה או על כך שהעובד מתעתד לצאת לחופשת מחלה בשל כך, לא יחול הסעיף על המעסיק ומועד סיום יחסי עובד-מעביד יחול בהתאם למועד הניתן בהודעה המוקדמת לפיטורין גם אם הוא קודם למיצוי ימי המחלה שנצברו לטובת העובד.

 

צבירת זכויות בתקופת אי כושר 

 

במהלך תקופת היעדרות עקב אי כושר עבודה כתוצאה מתאונת עבודה, נשמרים יחסי עובד-מעביד, אך אין מדובר ביחסי עבודה מלאים, לכן רק חלק מהזכויות הסוציאליות ממשיכות לצבור וותק, כולל הזכות לפיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת ודמי הבראה.

 

סעיף 10 לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי הפסקות שלא באות במניין לעניין קביעת סכום הפיצויים, הן: הפסקה מחמת תאונה או מחלה, למעט תקופת הפסקה כאמור שעבורה זכאי העובד לתשלום מכוח היותו עובד, על פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ושלא תעלה על 30 יום לשנת עבודה, עם זכות צבירה. כלומר, הוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורין אינו כולל היעדרות עד 30 יום לצורך מחלה. אך ימי ההיעדרות מעבר ל- 30 הימים יכללו לצורך חישוב הפיצויים.

 

לפי חוק חופשה שנתית, במניין ימי החופשה לא יובאו בחשבון ימי היעדרות בשל אי יכולת לעבוד מחמת תאונת עבודה או מחלה. בנוסף מכיוון שהחופשה השנתית היא פונקציה של העבודה בפועל, ימי חופשה לא נצברים בתקופה שבה מצוי העובד באי כושר. מאחר שתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי מזכה את העובד בדמי פגיעה, ויחסי עובד-מעביד ממשיכים להתקיים, מבלי שהעובד יקבל שכר ממקום עבודתו, נחשבת תקופה זו כחופשה ללא תשלום.

 

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, קובע כי לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חל"ת. כמו כן, תקנה 4 בתקנות דמי מחלה מפרטת את הפסקות העבודה שמזכות בדמי מחלה ואינה כוללת מצב של אי כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, על כן במהלך תקופה זו לא נצברות זכויות ותק לצרכי דמי מחלה. החוק לא מסדיר הוראות בדבר הפרשות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות בתקופת היעדרות עקב פגיעה בעבודה או תאונת עבודה, לפיכך לא חלה חובה על המעסיק להמשיך ולהפריש כספים לטובת העובד בתקופה זו.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

תאונת עבודה במהלך ירידה ממשאית, האם המעסיק התרשל?

במהלך ירידה ממשאית, עובד בחברה העוסקת במכירה והתקנה של חלקי חילוף, החליק על מדרגות המשאית ונפצע בברך. בית משפט השלום נדרש להכריע האם המעסיק התרשל.  

תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בשל תקלה במכונה במקום העבודה

תופרת שהחליקה על הרצפה במקום העבודה, כתוצאה מנזילת שמן ממכונת התפירה שעליה עבדה, פנתה אל בית משפט והגישה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים.  

נפילה מגובה בעת ביצוע עבודות חשמל, מי אחראי לתשלום פיצויים?

אל בית משפט השלום בעכו הוגשה תביעה בגין נזקי גוף שהגיש חשמלאי, על רקע נפילה מגובה שאירעה באוגוסט 2007, בבניין מגורים שבבעלות הנתבע. 

ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, כיצד נקבעים אחוזי נכות?

רתך אשר נגרם לו ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, פנה אל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת והגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה לו 10% נכות בלבד.  

תאונת עבודה בעת חריגה מהתפקיד, האם ישנה עילה לתביעה?

עובד בחנות נדרש להוביל לביתו של המנהל כמות רבה של ספרים, דבר שחרג מתפקידו. בעת הרמת המשא הכבד, נפגע העובד בגבו, וטען כי מדובר בתאונת עבודה.  

תאונת עבודה במוסך, האם המעסיק הפר את חובתו?

במהלך בדיקת תקלה במנוע של משאית במוסך, נשאבה ידו של חשמלאי לפתח כניסת האוויר של המנוע וכתוצאה מכך נגרמה לו קטיעה חלקית של האצבע.  

תאונה עבודה עקב פגיעה ממסור חשמלי ללא מגן

עובד באתר בנייה שנפגע ממסור חשמלי בכף ידו, טען כי המעסיק הורה לו לעבוד עם מסור ללא מגן, על כן הוא אחראי לקרות התאונה. 

פגיעה ממאוורר לא בטיחותי במקום העבודה, מי אחראי לשלם פיצויים?

בזמן פתיחת דלת במשחטה, נתקעו אצבעות העובד במאוורר שהיה מותקן על הדלת ונגרמו לו נזקי גוף. התביעה הוגשה נגד המשחטה והעירייה שהעסיקה את התובע בתור פקח מטעמה במקום.  

נפילה במדרגות בעבודה, מי אחראי לתאונה?

עובד בחנות שהחליק בגרם המדרגות ונפצע בגבו, פנה אל בית משפט, והגיש תביעה נגד המעסיק, בטענה שניתן היה למנוע את התאונה, באמצעות התקנת פסים למניעת החלקה ובניית מעקה.  

תאונת עבודה פועל בניין, תביעה על סמך עדות יחידה

פועל בניין נתקל בפסולת באתר בנייה וכתוצאה מכך נפל ונפגע בעינו. בנסיבות אלו פנה אל בית משפט השלום בחיפה והגיש תביעה נגד המעביד לתשלום פיצויים על סמך עדות יחידה. 

נזקי גוף בעקבות הטרדה מינית בעבודה, האם ניתן לקבל פיצויים?

מעסה בספא שהוטרדה במהלך עבודתה על ידי אחד המטופלים, פנתה אל בית משפט השלום בפתח תקווה, והגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף נגד האדם שהטריד אותה. 

תאונת עבודה בקיבוץ, מי אחראי לפגיעה בעובד?

במהלך עבודות שהתבצעו בכלוב עופות שבקיבוץ, רכב עבודה פגע בעובד וידו נמחצה בין הכלוב שהועמס על ידי הרכב לבין הכלוב הסמוך, וכתוצאה מכך נגרמו לעובד נזקי גוף. 

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.