www.ovdim.org.il

עבירת משמעת חד פעמית בעבודה, מהן ההשלכות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.7 מתוך 5

במקומות עבודה שבהם אין תקנון משמעת, למעסיק יש שיקול דעת רחב בקביעה מהי עבירת משמעת, אולם כדי להטיל עונש על העובד הוא יכול לבחור בין אזהרה והתראה לבין פיטורין בלבד. כדי לשלול או להפחית פיצויי פיטורין בגין עבירת משמעת, נדרש אישור של בית הדין לעבודה, המאשר זאת רק במקרים חריגים, גם כאשר מדובר בעבירת משמעת חד פעמית, כמו גניבה והפרת אמון.

 

חוק שירות המדינה (משמעת) קובע את כללי המשמעת של עובדי מדינה, וחוק הרשויות המקומיות (משמעת) קובע את הכללים החלים על עובדי רשויות מקומיות. במקומות עבודה בעלי יחסי עבודה קיבוציים, מוסדרים כללי המשמעת בתקנון משמעת בהסכם הקיבוצי וברוב המקומות שבהם אין יחסים קיבוציים, מפורסם תקנון משמעת או שנקבעות הוראות משמעת במסגרת חוזה עבודה אישי.

 

עבירת משמעת לפי תקנון עבודה

 

על פי חוק שירות המדינה, כאשר עובד התנהג בדרך שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה, או ביצע מעשה שעלול לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה, הוא עבר עבירת משמעת, כמו במקרה של הטרדה מינית, שחיתויות, דיבור בגסות אל עובדים וכדומה.

 

גם כאשר במקום העבודה אין תקנון משמעת, ישנן חובות שחלות על העובד מכוח יחסי עובד מעביד והאמון שחל בין הצדדים על פי דיני העבודה, כך לדוגמא: חל איסור על העובד לבצע עבודות פרטיות ללא ידיעת ואישור המעסיק, עליו להתייצב בזמן לעבודה, לדווח על שעות הנוכחות, לקבל אישור יציאה לחופשה, לפעול על פי כללי הבטיחות, ועוד.

 

עם זאת, לא כל הפרת משמעת של עובד מקימה עילה מוצדקת לפיטוריו תוך שלילה חלקית או מלאה של פיצויי פיטורין. גם כאשר העבירה בוצעה על ידי עובדים בענפים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים והם כפופים לתקנות העבודה (משמעת) המהווה נספח להסכם הקיבוצי, החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במשק.

 

מהם העונשים הצפויים בגין הפרת משמעת?

 

בסעיפים 52 ו-53 לתקנון העבודה מפורטת רשימת מעשים חמורים, שאם בוצעו, ניתן לנקוט בסנקציות שונות כלפי עובד, שהחמורה שבהן פיטורין ללא תשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין. המעשים המצדיקים סנקציות חמורות יכולים להיות גניבה, מעילה, בזבוז חומרים בזדון וכדומה.

 

סעיף 52 לתקנון העבודה קובע כי עובד שלא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה, עבד במקום אחר ללא רשות מהמעסיק, נקט באלימות, החתים כרטיס נוכחות של עובד אחר, העלים תוצרת המפעל, או העביר תוצרת למשמרת אחרת, או לאדם אחר, כדי לזכות בכך בטובת הנאה, ניצל לרעה תעודת מחלה שקיבל - יהיה צפוי לקנס כספי, או הפסקה זמנית של העבודה ללא תשלום, פיטורין עם הודעה מוקדמת עם תשלום פיצויי פיטורים או פיטורין בלא הודעה מוקדמת עם תשלום פיצויי פיטורין.

 

סנקציות בגין הפרת משמעת חמורה

 

סעיף 53 לתקנון העבודה קובע כי עובד שהפר משמעת חמורה, גרם למעשי אלימות במפעל שתוצאותיו חמורות, גנב מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה, קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד, בזבז חומרים בזדון, מסר סודות של המעסיק, עישן במקום העבודה או בחלק ממנו בו העישון קשור בסכנה והודע על כך לעובדים, עבד במקום אחר ללא אישור וגרם בכך נזק למעסיק, עבד במקום אחר בתקופה שבה נעדר מהעבודה מחמת מחלה או תאונה, או עבר עבירה פלילית חמורה - יהיה צפוי להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום, או לפיטורין ללא הודעה מוקדמת או שלילה חלקית של פיצויי פיטורין.

 

במקומות עבודה שבהם אין תקנון משמעת, למעסיק יש שיקול דעת רחב בקביעה מהי עבירת משמעת, אך קיים מגוון מצומצם של עונשים ואמצעי המשמעת שבהם הוא רשאי לנקוט והוא יכול לבחור בין מתן אזהרה לעובד והתראה לבין פיטורין. ללא חוק ספציפי או הסכם קיבוצי המאפשר שלילת פיצויי פיטורין, נדרש אישור של בית הדין לעבודה, המאשר זאת רק במקרים נדירים וחריגים.

 

שלילת פיצויי פיטורין בגין הפרת משמעת

 

אחת מזכויות העובדים הבסיסיות, היא זכות לפיצויי פיטורין. זכות זו קמה לעובד שצבר ותק של שנה לפחות במקום העבודה. סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורין מאפשרים את שלילת פיצויי הפיטורים מהעובד, כאשר שלילת או הפחתה של פיצויים, מהווה סנקציה חמורה.

 

החוק קובע כי הסכם קיבוצי החל על העובד או על ענף העבודה עשוי לסייג את הזכות לפיצויי פיטורין ולקבוע נסיבות מסוימות שבהן ישללו או יפחתו הפיצויים. כאשר על יחסי העבודה לא חל הסכם קיבוצי, בית הדין לענייני עבודה רשאי לשלול את זכותו של העובד לפיצויי פיטורין בנסיבות מסוימות, בגין הפרת משמעת חמורה.

 

פטור מחובה למתן הודעה מוקדמת

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות קובע כי בנסיבות של פיטורין שבהן אין העובד זכאי לפיצויים, המעסיק לא חייב במתן הודעה מוקדמת לפיטורין כנדרש בחוק. במקרה שפיטורי העובד נעשו בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין בעקבות הפרת משמעת חמורה, נקבע כי המעסיק לא יהיה חב בפיצויים עקב הפרת חובת ההודעה המוקדמת. במקרה של הפרת משמעת חמורה, עשוי בית הדין לקבוע פיצויי פיטורין מופחתים, לשלול רק את פיצויי ההודעה המוקדמת לפיטורין או להפחיתם וכדומה.

 

עם זאת, בית הדין בוחן כל מקרה ומקרה על נסיבותיו. יתכנו מקרים שבהם יחליט על שלילת פיצויים או הפחתתם, ויתכנו מקרים שבהם לא יפגע כלל בזכות לפיצויים, על אף שנמצא פגם בהתנהגותו בעבודה. בית הדין שוקל את נסיבות וחומרת הפרת המשמעת, היקף ההפרה, טיב יחסי העבודה, כך ככל שהאמון היה רב יותר ויחסי העבודה היו ממושכים יותר, מעילה באמון תיחשב כחמורה יותר, וכן הנזק שנגרם למעסיק עקב הפרת המשמעת. כמו כן, בית הדין מתייחס לנסיבותיו האישיות של העובד, מצבו הכלכלי והפגיעה הצפויה בו ובבני משפחתו במקרה שתיפגע זכותו לפיצויים.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות פיטורין, פיטורין מחלה, פיטורי נשים, פיצויי עבודה, פיצויים עבודה וזכויות, הלנת פיצויים, זכויות פיצויים, פיצויי פיטורים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.