www.ovdim.org.il

מהם תפקידיה של המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים במקומות עבודה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה משנת 1988, נועד למגר את תופעת האפליה במקומות עבודה. בשנת 2008 נחקק החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, כדי לשים קץ לתופעה של אפליית נשים עובדות.

 

תפקיד המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים במקומות עבודה הוא לייעץ לשר התמ"ת בנוגע לקביעת אמות המידה להענקת מענקים ואותות ההכרה למעסיקים, אשר פועלים לקידום ולשילוב נשים במקום העבודה.

 

החוק חוקק מתוך ההכרה במציאות שאותה נשים עובדות מכירות היטב של אפליה. מטרתו העיקרית של חוק שילוב וקידום של נשים בעבודה היא להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית, כדי לעודד את שילובן וקידומן של נשים במקומות עבודה רבים ומגוונים, וכן לעודד התאמתם של מקומות עבודה לנשים ולאימהות. 

 

גם כיום, בשוק העבודה ישנן תופעות שונות של אפליית נשים. סקרי שכר מעידים כי תלושי השכר של עובד ועובדת במשרות זהות שונים, כך ששכרה של העובדת נמוך מזה של העובד. נשים רבות אשר שואפות לקדם את הקריירה שלהן מוצאות את עצמן נתקלות בתקרת הזכוכית.

 

מצב זה גורם לכך שבארגונים שונים, ככל שעולים במעלה ההיררכיה הארגונית, שיעור הנשים הולך ויורד באופן ניכר. החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים מנסה לשנות את מצב הדברים הקיים, באמצעות מתן תמריצים למעסיקים המשלבים ומקדמים נשים בעסקיהם.

 

מה משמעות החוק לשילוב וקידום נשים?

 

לפי החוק, שילוב וקידום של נשים במקום העבודה כולל מתן עדיפות לקידום נשים לדרגות בכירות ועמדות ניהול, שילובן וקידומן של נשים מקבוצות אוכלוסיה המתקשות להשתלב במקומות עבודה וכן שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים. מדובר ברשימה לא סגורה ועל כן כל פעולה של מעביד המשלבת ומקדמת נשים במקום העבודה עשויה להיחשב ככזו לצורך החוק.

 

על פי הוראות החוק, התאמת מקומות עבודה כוללת התאמה לנשים ולאימהות של מקום העבודה, התאמה של דרישות התפקיד, הגמשת שעות העבודה, נהלי עבודה, הכשרות ועוד. דוגמה להתאמת מקום העבודה לאימהות עשויה להיות הקמת חדר הנקה או פעוטון במקום העבודה. הגמשה של שעות העבודה, קביעת ישיבות צוות בשעות הבוקר ולא בשעות הערב המאוחרות, דבר שיאפשר גם לאימהות לקחת חלק בישיבות ועוד.

 

הענקת פרסים למעסיקים שקידמו את מטרות החוק

 

החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים מתמרץ בעלי עסקים ומנהלים לקדם ולשלב נשים במקום העבודה באמצעות הענקת מענקים ואותות הכרה אחת לשנה על פי קריטריונים שיקבע המשרד ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. מענקים ואותות הכרה אלו ניתנים למעסיקים במגזר הפרטי, אשר הוכיחו כי שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה וכן כי פעלו לשיפור התאמת מקום העבודה לנשים, בהתאם לאמות המידה שיקבע שר התמ"ת.

 

מעסיק במגזר הפרטי העונה על התנאים, והוכיח כי במהלך שנת עבודה לכל הפחות שילב נשים בעבודה ופעל לשיפור מקום העבודה כדי שיתאים לנשים, רשאי להגיש בקשה למענק או לאות הכרה וכן השר רשאי להמליץ למעסיק להגיש בקשה זו. רשימת המעסיקים שלהם הוענקו מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

 

אמות המידה לבחירת המעסיקים אשר להם יוענקו מענקים ואותות הכרה לפי החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים נקבעות על ידי שר התמ"ת, על פי ייעוץ המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.

 

מהו תפקידה של המועצה הציבורית?

 

משרד התמ"ת מינה מועצה ציבורית שתחול על החוק ותפקידה לייעץ לשר התמ"ת בנוגע לקביעת אמות המידה להענקת מענקים ואותות ההכרה למעסיקים. המועצה מעניקה ייעוץ בעניין פיתוח ועריכת מחקרים ותכניות לבחינת דרכים לשילובן וקידומן של נשים בעבודה וכן מעניקה ייעוץ למעסיקים בנוגע לאותן דרכים. תפקיד נוסף המוטל על המועצה הוא לערוך מחקרים ותכניות ניסוי כדי לבדוק בשטח את שילוב הנשים במקומות העבודה.


הרכב המועצה כולל 11 חברים אשר ימונו על ידי שר התמ"ת באופן הבא:


יושבת ראש המועצה תהיה שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, של בית משפט מחוזי או של בית המשפט העליון


נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988


נציג הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998

 

נציג משרד האוצר

 

נציג משרד התמ"ת

 

שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים או ארבע נציגות אשר יפעלו במועצה לסירוגין

 

נציג ארגון עובדים או שני נציגים אשר יכהנו לסירוגין

 

נציג ארגון מעסיקים או שני נציגים אשר יכהנו לסירוגין

 

שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה

 

תקופת הכהונה של חברי המועצה הציבורית עומדת על ארבע שנים, ובנוסף קובע החוק כללים בדבר איסור על ניגוד עניינים, בין אם בכלל לצורך הכהונה במועצה ובין אם בנוגע לניגוד עניינים בנושא מסוים.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: נשים בעבודה, זכויות אישה בהריון, זכויות היולדת, זכויות לאחר לידה, זכויות נשים, אישה עובדת, פיטורי אישה, עובדות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.