www.ovdim.org.il

התקנת מצלמות אבטחה במקום העבודה, מהן הזכויות שלכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מעסיק המעוניין להציב מצלמות אבטחה בעסק, כדי שיוכל לעקוב אחר עובדיו ואחר הנעשה במקום, רשאי לעשות כן, רק בתנאי שיידע את העובדים בדבר ההתקנה, ובאופן המצמצם ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות העובדים. ואף עליו לקבוע מדיניות מפורשת ומפורטת בנוגע לשימוש במצלמות ולהודיע על מדיניות זו לעובדיו בטרם ההתקנה.

 

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עובד מעביד, מעוגנים בהנחיית רשם מאגרי מידע מס' /571. ההנחיה מפרטת כיצד מצלמות מעקב משפיעות על כלל האוכלוסייה המצולמת, וסוקרת את החובות שמטיל החוק על מי שמתקין את המצלמות במרחב ציבורי ועושה שימוש במידע הנקלט בהן, כולל הוראות למעסיק המעוניין להציב בעסק מצלמות מעקב.

 

יידוע העובדים אודות מדיניות המעקב

 

מעסיק שהחליט להציב מצלמות במקום העבודה לצורך מעקב, נדרש לקבוע מדיניות מפורטת וליידע את העובדים אודות מדיניות זו עוד בטרם ההתקנה, כולל היקף ומיקום מצלמות, זמני הצילום, משך שמירת הצילומים ועוד.

 

המעסיק נדרש לעמוד בכל הכללים שמפורטים בהנחיות, הכוללים: שימוש בחומר המצולם למטרות לגיטימיות בלבד, הקפדה על פגיעה מינימלית בפרטיות המצולמים וכדומה. הדין מחייב את המעסיק להשתמש במצלמות אבטחה באופן מידתי המכבד את זכות העובד לפרטיות, כל עוד אין בכך סתירה מפורשת לחובה החוקית. על כן, מותר למעסיק להשתמש בהקלטות של החומר המצולם, למטרות לגיטימיות בלבד אשר רלבנטיות למקום העבודה, ובמידה שלא עולה על הנדרש.

 

מהן מטרות לגיטימיות לשימוש במצלמות?

 

המעסיק רשאי להתקין מצלמות אבטחה, כדי להגן על ביטחון העובדים וכלל הנוכחים בעסק, לשמור על הציוד והרכוש שנמצא בו, להגן על מידע רגיש, ואף כדי לפקח על משמעת צוות העובדים ואיכות השירות שהם מספקים ללקוחות. עם זאת, המעסיק אינו יכול להשתמש בקלטות למטרות אחרות מהמטרה שנקבעה מראש, אלא אם השימוש החורג מחויב מהוראות הדין או מדרישת רשות מוסמכת כמו המשטרה. הנחיה זו תקפה גם למקומות עבודה שנדרשו בידי המשטרה להתקין מצלמה כתנאי לקבלת רישיון עסק.

 

הזכות למרחב פרטי במקום עבודה

 

באזורים שבהם קיימת לעובדים הזכות למרחב פרטי, אסור לצלם אותם ללא ידיעתם ואין להתקין בהם מצלמות נסתרות, אפילו לא למטרה לגיטימית. לדוגמה: אסור למעסיק להתקין מצלמות בחדר השירותים או המלתחות במקום העבודה. צילום בסתר ללא ידיעת העובד ומתן הסכמה, עלול להגיע לכדי עבירה פלילית חמורה עקב פגיעה בפרטיות העובד, מכיוון שנשללת ממנו האפשרות לכלכל את צעדיו כדי לצמצם את החשיפה ואף מאחר שצילום בסתר מפקיע ממנו את היכולת לשלוט בזהות האנשים שיחשפו לענייניו האישיים ובשימוש שיעשו במידע.

 

במקרה של צילום בסתר, העובד רשאי להגיש תלונה נגד המעסיק במשטרה בגין פגיעה בפרטיות. כמו כן, פגיעה בפרטיותו של העובד עלולה להוות נסיבה שבעקבותיה הוא יכול להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורין ופיצויים עקב הפרת חוזה עבודה. ובנוסף אדם שצולם ללא ידיעתו יכול לפנות אל בית המשפט השלום ולהגיש תביעה אזרחית לפיצויים, גם ללא הוכחת נזק, לפי החוק להגנת הפרטיות.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.