www.ovdim.org.il

חובת ניהול פנקס חופשה, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כל מעסיק מחויב לנהל פנקס חופשה, שבו יירשמו פרטי העובד לגבי יציאתו לחופשה שנתית, פדיון ימי חופש, התאריכים שבהם לא עבד וכדומה. מעסיק שהפר את חובתו לערוך רישום מסודר כחוק ומנע מהעובד לממש את זכותו ליציאה לחופשה, צפוי לקנס כספי.

 

החובה לנהל פנקס שכר

 

סעיף 24 לחוק הגנת השכר, קובע כי המעסיק חייב לנהל פנקס שכר, המרכז את שכר העבודה המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם. המעסיק מחויב למסור לעובדים תלוש שכר, המפרט את פרטי השכר ששולם. הפרטים הנדרשים להופיע בתלוש משכורת מופיעים בתוספת לחוק, וכוללים בין היתר את פרטי המעסיק, פרטי העובד, שכר הבסיס, הפרשות, תוספות, היקף העבודה, שעות נוספות, מספר ימי החופשה שניתנו לעובד, סכום התשלום בגינם, יתרת ימי החופשה וכדומה.

 

המעסיק חייב לנהל פנקס חופשה

 

סעיף 26 לחוק חופשה שנתית מסדיר את נושא פנקס חופשה, וקובע כי המעסיק חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו בתקנות. שר העבודה קובע מיהם המעסיקים שעליהם יחול סעיף זה, ואף רשאי לקבוע שפנקס החופשה יהיה חלק מפנקס אחר שהמעסיק חייב לנהלו על פי חוק ששר העבודה ממונה על ביצועו.

 

לפי סעיף זה, המעסיק חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד, הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה, את הפרטים הבאים: שם העובד, מספר תעודת הזהות, מועד התחלת העבודה, תאריך החופשה שניתנה לו, דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום, התאריך שבו הפסיק העובד לעבוד, פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום.

 

קנס בגין אי ניהול פנקס כחוק

 

המעסיק נדרש להחזיק את פנקס חופשה במקום, שבו מועסקים העובדים, שעבורם יש לרשום את הפרטים הרלוונטיים. מעסיק המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים, אינו חייב לנהל פנקס חופשה, אולם מעסיק שלא מנהל פנקס חופשה או רישום סדיר אחר צפוי לקנס כספי.

 

סעיף 28 לחוק חופשה שנתית קובע כי מעסיק שלא נתן לעובד חופשה לפי חוק זה, לא שילם, בלי צידוק מספיק ותוך זמן סביר, דמי חופשה, פדיון חופשה או תמורת חופשה לפי חוק זה, צפוי לקנס ביחס לכל עובד שלגביו נעברה העבירה.

 

קנס כספי צפוי גם למעסיק שהפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו, סירב להשיב למפקח עבודה על שאלה שהוא חייב להשיב עליה, לא ניהל פנקס חופשה לפי סעיף 26 לחוק, לא רשם את הפרטים שיש לרשום בפנקס חופשה או רשם פרטים לא נכונים או לא מלאים, או עבר על תקנות שהתקין שר העבודה על פי החוק. 

 

במקרה שהמעסיק הפר את הוראות החוק ולא ניהל פנקס חופשה, רשאי העובד להגיש תלונה בטענה הקשורה לזכותו לחופשה, ביחידת האכיפה של חוקי העבודה, המוסמכת להטיל על המעסיק קנס כספי בהליכים מינהליים, בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. אם המעסיק לא ניהל פנקס חופשה, נטל ההוכחה להוכיח שהעובד אכן יצא לחופשה וקיבל בגינה דמי חופשה יוטל על המעסיק. בניגוד לכלל הקובע כי נטל ההוכחה במקרה של תביעה מוטל על כתפי העובד להוכיח כי לא קיבל את מלוא הזכויות המגיעות לו.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.