www.ovdim.org.il

תביעת קיזוז בסיום יחסי עבודה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף 53 לחוק החוזים עוסק בזכות הקיזוז במשפט האזרחי, וקובע כי חיובים כספיים שהצדדים חייבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד לשני והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים. סעיף 53ב' קובע כי לא ניתן לקזז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול.

 

על פי סעיף זה, זכות הקיזוז רלוונטית למצבים שבהם מתקיימים חיובים הדדיים בין הצדדים. כאשר צד אחד חב לצד השני סכום כסף קצוב וגם צד השני חייב לצד הראשון סכום קצוב, ניתן לקזז את יתרת הסכום מחוב. מצב זה של חיובים הדדיים עשוי לקרות במסגרת יחסי עובד מעביד.

 

ברוב המקרים המעסיק הוא זה שחייב לעובד חובות כספיים כמו: שכר עבודה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, הטבות ותשלומים עבור זכויות סוציאליות שונות. עם זאת, לעתים, בסיום יחסי העבודה, העובד חייב כספים למעסיק, כמו במקרים שבהם העובד לא מסר הודעה מוקדמת על התפטרותו, עליו לשלם למעסיק פיצויים בשווי השכר של תקופת ההודעה.

 

באילו מקרים ניתן לקזז חובות בין העובד למעסיק?

 

במקרים מסוימים, המעסיק יכול לטעון כי העובד גרם לו נזק בגין הפרת אמונים, או גילוי סודות מסחריים. לפיכך, אם במסגרת גמר חשבון בסיום יחסי העבודה, נותרו חובות של המעסיק כלפי העובד, כגון משכורת אחרונה, פיצויי פיטורין, פדיון דמי חופשה ועוד, נוצר מצב של חיובים הדדיים, שבהם רשאי המעסיק לטעון לקיזוז החוב לעובד עם החוב הנטען שאותו עובד חב.

 

סעיף 25 לחוק הגנת השכר מונה שורה של מקרים שבהם מותר למעסיק לנכות כספים משכרו של העובד. הרשימה כוללת: סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי החוק, תרומות שהעובד הסכים כי ינוכו, ודמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מהשכר על פי הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים כי ינוכו משכרו.

 

בנוגע לחובות, החוק קובע כי מותר למעסיק לנכות מהשכר חוב לפי התחייבות בכתב של העובד, כל עוד הניכוי אינו עולה על רבע משכר העבודה, כאשר מדובר בשכר האחרון לאחר הודעה על פיטורין או התפטרות, רשאי המעסיק לנכות כל יתרת חוב מהשכר האחרון. עם זאת, החוב צריך להיות בסכום קצוב שאין עליו מחלוקת.

 

לדוגמה: אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות העובד מזכה את המעסיק בסכום קצוב של פיצויים בגובה שכר של תקופת ההודעה. אולם, העובד יכול לטעון מנגד כי מדובר במקרה שבו לא חלה עליו החובה למסור הודעה מוקדמת, לכן לא ניתן לקזז את הסכום כל עוד הוא שנוי במחלוקת. במקרה של מחלוקת בין הצדדים, יכריע בית הדין לעבודה אם הקיזוז בוצע או לא בוצע כדין בטענה כי החוב בפועל נמוך יותר מטענת המעסיק או אינו קיים. במצב זה יאלץ המעסיק לשלם לעובד פיצויים בגין קיזוז שלא כדין. על כן, עדיף למעסיק לקזז את חוב רק אם הוא בטוח בקיומו ושאין עליו מחלוקת.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

המעסיקה מסרה לעובד מכתב פיטורין, וטענה כי הוא התפטר

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה קיבלה תמורת עבודתה אשרת עבודה בלבד

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

העובדים השמיצו את המעסיקים בפייסבוק בעקבות הלנת שכר

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

האם מגיעים למעצבת פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות?

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר באמצעות הודעת טקסט, האם מדובר בפיטורין שלא כדין?

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

האם המורה ליוגה זכאית לפיצויי פיטורין עבור התקופה שהועסקה כעצמאית?

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

היקף המשרה הצטמצם ליומיים בלבד, האם מדובר בהרעת תנאים?

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. 

קבלת עובדי חפירות כעובדים קבועים ברשות העתיקות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי חפירות אשר הועסקו ברשות העתיקות כעובדים קבלניים יקלטו כעובדים קבועים... 

האם מורה לחוג ג'ודו הוא עובד של הרשות המקומית?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין מורה לחוג ג'ודו לבין רשות מקומית? כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

עוסק מורשה בתור עובד שכיר של המעסיק - יחסי עובד מעביד

האם עוסק מורשה יכול להיות עובד שכיר? האם ניתן להכיר ביחסי עובד מעביד גם כאשר מדובר בעוסק מורשה המקבל שכר בהתאם לחשבוניות? 

עובדי קבלן אשר הועסקו במשרד הביטחון יוכרו בתור עובדי מדינה

בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להכיר בעובדי משרד הביטחון כעובדי המדינה בפועל בגין העסקה של כתף אל כתף... 

עדויות עובדים בבית הדין לעבודה הביאו להכרה בקיומם של יחסי עובד מעביד

האם עדויות עובדים אחרים בבית הדין לעבודה יכולות להצדיק הכרה ביחסי עובד מעביד? 

כלי עבודה יקרים מעידים על קיומו של עסק עצמאי - יחסי עובד מעביד

במסגרת תביעה להכרה או דחייה של יחסי עובד מעביד, הוכח שהעובד החזיק בבעלותו כלי עבודה יקרים. מהי המשמעות המשפטית? 

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד באוניברסיטת בן גוריון

תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין אוניברסיטת בן גוריון לבין מרצה לשעבר. כיצד הכריע בית הדין לעבודה? 

יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לבין קבוצה בליגה הרביעית, האמנם?

האם יחסי עובד מעביד התקיימו בין שחקן כדורגל חובבן לבין קבוצה המתמודדת בליגה הרביעית? 

זהות המעסיק ושאלת בחינתה על ידי בית הדין לעבודה

כיצד קובעים מיהו המעסיק? מהי זהות המעסיק? מהי משמעות זהות המעסיק על תשלום זכויות עובדים? 

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עסק לבין רואה חשבון לאחר 20 שנה של עבודה משותפת?

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין עמותה לרואה חשבון, וזאת בשל התקשרות משותפת במשך למעלה מ-20 שנה? 

יחסי עובד מעביד וקיומם חרף תשלום שכר כנגד חשבוניות מס

האם תשלום שכר כנגד חשבוניות מס מעיד בהכרח על העדר קיומם של יחסי עובד מעביד? 

מרכז ממשלתי נסגר ואיתו המזנון שפעל בתחומו - האם בעלת המזנון תזכה לפיצויי פיטורים?

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין מרכז ממשלתי ובין מזנון הפועל בתחומו? 

עצימת עיניים בנוגע להעסקת עובדים זרים בשטח עסק ללא היתר

מעסיק אשר העסיק בעסקו עובדים זרים ללא היתר לא יוכל לטעון כי הוא לא ידע שהם אינם חוקיים... 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: עובד זמני, שכר עובד, פורום עובדים, עובד כללי, מעסיק, עובד זר, עובד מדינה, משפט עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.