www.ovdim.org.il

הסכם אישי קצר בין עובד למעביד, מה הוא כולל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוזה עבודה אישי קצר בין עובד למעביד מבטא את מכלול ההסכמות וההבנות שבין הצדדים במטרה להסדיר את יחסי העבודה ולהגן עליהם. החוזה, בין אם הוא הסכם קצר שנחתם לתקופה קצובה או חוזה לתקופה ארוכה וממושכת אינו יכול לגרוע מזכויות העובדים המוענקות לפי דיני העבודה או בהתאם להסכמים קיבוציים החלים על העובדים וכל תנאי מוסכם בחוזה ניתן לשינוי רק בהסכמה של שני הצדדים.

 

ניתן לחלק את הסכמי העבודה לשלושה סוגים שונים: חוזה עבודה לתקופה בלתי קצובה, חוזה עבודה לתקופה קצובה וחוזה עבודה למשימה מוגדרת. הסכם עבודה לתקופה בלתי קצובה הוא חוזה רגיל ונפוץ, שאינו מגדיר תקופת זמן מסוימת לעבודה. סיום יחסי העבודה הסכם זה יהיה באמצעות פיטורין, התפטרות או פרישה לגמלאות, ואף תוכנו עשוי להשתנות במהלך יחסי עובד מעביד.

 

חוזה עבודה למשימה מוגדרת

 

הסכם עבודה לתקופה קצובה הוא חוזה הקובע מועד לסיום יחסי העבודה. אם העובד הועסק למעלה משנה, אי חידוש החוזה מזכה אותו בפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין. הסכם עבודה למשימה מוגדרת הוא חוזה הקובע כי העובד נשכר לביצוע משימה ובסיום המשימה יסתיימו יחסי העבודה והחוזה לא יחודש, כמו למשל במקרה של התמחות.

 

על חוזה עבודה חל חוק החוזים: החלק הכללי. הסעיף בחוק החוזים העוסק בפרשנות חוזים תוקן לאחרונה, בתיקון הנותן דגש לאומד דעתם של הצדדים לחוזה וללשון החוזה. עם זאת, בחוזי עבודה קיימות נורמות אשר כוונת הצדדים אינה יכולה לעקוף. עובד ומעביד אינם יכולים, למשל, להסכים על שכר פחות משכר מינימום. סעיף כזה בחוזה יפסל עקב אי החוקיות שבו.

 

כאשר בחוזה העבודה חסרים פרטים, יכול בית הדין לענייני עבודה להשלים את אותם פרטים ממקורות שונים, כגון: חקיקת המגן, הסכמים קיבוציים ועקרונות בדיני עבודה אשר הותוו בפסיקה כמו חובת נאמנות, חובת זהירות וכדומה. התיקון בחוק עיגן את הכלל הפסיקתי של פרשנות נגד המנסח. משמעות כלל זה היא שכאשר לאחד מהצדדים היה יתרון בניסוח החוזה, קיימת עדיפות לפרשנות נגד המנסח.

 

הרעיון הוא שלמנסח החוזה יש יותר כוח בעיצוב ביחסים החוזיים בין הצדדים וכלל הפרשנות נגד המנסח מנסה לאזן את פער הכוחות הזה. כאשר מדובר בדיני עבודה, ברור כי המעסיק הוא השולט בניסוח החוזה למעט במקרים יוצאי דופן ולכן לפי כלל הפרשנות נגד המנסח, כאשר ישנן שתי אפשרויות פרשניות לחוזה, יש להעדיף את הפרשנות נגד המעסיק.

 

הסכם אישי בכתב או בעל פה

 

הסכם עבודה אישי קצר יכול להיות בכתב או בעל פה, אולם חוזה בעל פה עשוי להיות בעייתי מבחינה ראייתית במקרה של סכסוך עתידי. עם זאת, הבעיה נפתרה בחוק הודעה לעובד, המטיל את החובה על המעסיק למסור לעובד, עד 30 יום מיום תחילת העסקתו, הודעה בכתב המכילה פירוט של תנאי העבודה.

 

על אף שחלים עליו דיני החוזים, הסכם עבודה אישי קצר אינו חוזה רגיל, מאחר שהוא מסדיר יחסים חוזיים בין צדדים הנתפסים כלא שווים, תוך ניסיון לאזן את פערי הכוחות בין העובד למעביד. יחסי העבודה מעוצבים על ידי חקיקת המגן, הסכמים קיבוציים וחוזה העבודה. חוזה העבודה אינו יכול לגרוע מהזכויות המוענקות לעובד ממקורות אחרים, אולם יכול הוא לקבוע זכויות מעבר לאלה הקבועות בחוק. כאשר מדובר בחוזה עבודה, עיקרון העל של חופש החוזים נדחק על ידי האינטרס בהגנה על ציבור העובדים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.