www.ovdim.org.il

קבלת פיצויי פיטורין במזומן מהמעסיק, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובדים אשר פוטרו או התפטרו בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורין על פי דיני העבודה, אולם כספי הפיצויים לא הופקדו על ידי המעסיק מכל סיבה שהיא בקופת גמל או בביטוח פנסיוני, זכאים לקבל את מלוא סכום הפיצויים במוזמן ישירות מהמעסיק.

 

כמו לדוגמה, במקרה שהעובד הועסק לפני שנת 2008 והמעסיק לא הפריש לביטוח הפנסיוני בתקופה זו. במקרה שרק חלק מסכום הפיצויים הופקד לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, המעסיק נדרש לשלם רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקד עם סיום העסקת העובד.

 

באילו מקרים יש לשלם לעובד פיצויי פיטורין?

 

חוק פיצויי פיטורין שנחקק בשנת 1963, נועד להגן על זכויות עובדים שהעסקתם אינה מוסדרת בהסכמים קיבוציים, ומבוסס על נוהג של מתן פיצויים שהיה קיים טרם הסדרתו בדיני העבודה. החוק פונה לעובדים ולמעסיקים טרם סיום תקופת יחסי עובד מעביד וקובע את הזכאות של עובד לפיצויי פיטורין.

 

החוק אינו מעניק פיצויים באופן אוטומטי לכל עובד שפוטר ומאזן בין זכויות העובד לזכויות המעסיק. סעיף 1 לחוק מגדיר את הזכות וקובע כי עובד שהועסק במשך שנה ברציפות אצל מעסיק ופוטר זכאי לקבל פיצויי פיטורין. סעיף 2 קובע שורה של מקרים אשר אינם פוגעים ברציפות העבודה, לרבות: שבתות, חגים, חופשה שנתית, שביתה, תאונת עבודה, מחלה, ימי אבל ואף הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד מעסיק שאינה עולה על חצי שנה.

 

הזכות לפיצויי פיטורין קמה במקרים מסוימים גם כאשר העובד התפטר בדין מפוטר, כמו במקרים של התפטרות מחמת מחלה, התפטרות הורה כדי לטפל בילדיו, התפטרות בשל שהייה במקלט לנשים מוכות, ומקרים מסוימים התפטרות בשל העתקת מקום מגורים מעל 40 ק"מ ממקום העבודה או מעבר להתנחלות, הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות בשל גיוס לצבא ולמשטרה ועוד.

 

הפקדת פיצויים לפי סעיף 14 לחוק

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מאפשר לצדדים להגיע להסדר מראש, במסגרת חוזה עבודה בנוגע לפיצויי פיטורין גם במקרה של התפטרות, וניתנת אפשרות למעסיק להפריש תשלומים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני אשר יהוו בעתיד את פיצויים. ההפרשות מופרשות על בסיס חודשי, על כן בסופו של דבר יוצא כי שווי סכום הפיצויים אינו המשכורת האחרונה של העובד כפול מספר השנים שהועסק, אלא עבור כל שנת עבודה מתקבלת המשכורת של אותה השנה, והמעסיק אינו רשאי למשוך מהקופה את הכספים שהפריש.

 

במקרה שבו כספי הפיצויים או חלקם לא הופקדו על ידי המעסיק בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני כפי שנדרש ממנו, או שהוא משך שלא כדין את הפיצויים שהופקדו לטובת העובדים, עליו לשלם לזכאים את מלוא סכום הפיצויים במזומן עם סיום העסקתם. אם חלק מפיצויי הפיטורין הופקדו לקופת גמל או לביטוח, המעסיק נדרש לשלם רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקדו.

 

אם המעסיק מאחר בתשלום הפיצויים מעל ל 15 ימים, או על פי המועד הקבוע בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או לפי צו הרחבה החל על העובד, או שהמעסיק לא משלם פיצויים כלל, העובד רשאי לפנות לבית הדין לעבודה, ולהגיש נגדו תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ותשלום הלנת פיצויי פיטורין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

תביעת פיצויי פיטורין של רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

השלמת פיצויי פיטורין עקב הפחתת היקף עבודה פיזיותרפיסטית

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה דרש פיצויי פיטורין

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

תביעה לפיצויי פיטורין עקב הפחתת עמלות

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

מנהלת חשבונות שהתפטרה מחמת מצבה הבריאותי תבעה פיצויי פיטורין

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בחופשת מחלה ללא שימוע

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

פיטורין ללא שימוע לאחר השעיה בעקבות התנהגות אלימה בעבודה

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  

מורה שפוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה דרש פיצויי פיטורין

מורה במוסד "מוכר שאינו רשמי" פוטר לאחר היום הקובע לפיטורי עובדי הוראה וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין.  

חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת פוטר בטרם השלים שנת עבודה

תביעת פיצויי פיטורין של חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת במשך 11.5 חודשים בתחנת דלק כדי לקבל מענק עבודה מועדפת.  

פיצויי פיטורין לשומר שפוטר עקב חשד בביצוע גניבה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין עבור שומר במושב, אשר פוטר בעקבות חשד בביצוע גניבה שאירעה במקום עבודתו. 

מאבטח שהתפטר עקב העדר שיבוץ קבוע דרש פיצויי פיטורין

שומר שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה התפטר עקב העדר הצבה קבועה ודרש פיצויי פיטורין בשל הרעה בתנאים.  

עובד שקיבל פיצויי פיטורין באיחור דרש פיצויים בגין הלנה

עובד שקיבל פיצויי פיטורין לאחר למעלה משלושה חודשים מיום הפיטורין, הגיש תביעה נגד המעסיק בגין הלנת פיצויי פיטורין ותשלום פיצויי פיטורין באיחור. 

פיצויי פיטורין עקב התפטרות בשל מצב נפשי לקוי

דיילת מכירות נפצעה בתאונת עבודה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק נפשי, אשר מנע ממנה להמשיך לעבוד, על כן הגישה את התפטרותה מחמת מצב בריאותה הלקוי ודרשה פיצויי פיטורין. 

העובדת שפוטרה ביקשה להמשיך בעבודתה כדי להשלים שנה

עובדת שפוטרה עקב אי שביעות רצון המעסיק מתפקודה, ביקשה להמשיך לעבוד עוד חודשיים וחצי כדי להשלים 12 חודשי עבודה.  

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואים

עובד בבית קפה התפטר לאחר כשנתיים וחצי עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו ודרש פיצויי פיטורין.  

עובד בתחום האינסטלציה דרש לקבל שכר בגין זמן נסיעה

עובד בתחום האינסטלציה מסר מכתב התפטרות עקב אי קבלת שכר עבור זמן נסיעות ודרש לקבל פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לאחר התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של הבעל

העובדת ביקשה לשנות את שעות עבודתה בעקבות פציעתו של בעלה, אולם מאחר שלא ניתן היה לשנות את תנאי העבודה היא התפטרה ותבעה פיצויי פיטורין.  

פיצויי פיטורין לנהג שפוטר עקב גניבה מהמעסיק

האם יש לשלול פיצויי פיטורין של נהג משאית שפוטר עקב גניבת דלק מהמעסיק?  

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות לעובדת משק בית

עובדת משק בית הגישה תביעה נגד המעסיק ודרשה פיצויי פיטורין ותשלום זכויות נוספות בגין סיום עבודתה לאחר חמש שנים וחצי.  

האם העובדת זכאית לפיצויים בגין פגם בהליך השימוע?

תביעה של מוכרת בגדים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע, לאחר חמש שנות עבודה ברשת.  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות פיצויים, פיצויי פיטורין סעיף 14, הלנת פיצויים, זכויות פיטורין, פיטורי נשים, פיטורין מחלה, פיצויים עבודה וזכויות, פיטורים, מילואים וזכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.